çekmek kelimesinin Eş anlamı nedir?

çekmek sözcüğünün Eş anlamlısı = benzemek ➤

 1. [-i] Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
  • "Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek arabanı şuradan diyecektim, diyemedim." (Orhan Veli Kanık)
  • "Bu laf anlamaz ustadan çekeceğin var."
  • "Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılayamayacağını sonradan anladım." (Necati Cumalı)
 2. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak
  • Germek
   • "İpi çekmek."
  • İçine almak, emmek
   • Bir yerden başka bir yere taşımak
    • "Ekini tarladan çekmek."
   • Bir amaçla ortadan kaldırmak
    • "Piyasadaki parayı çekmek."
   • Solukla içine almak
    • "Beş defa yutkunup üç defa burnunu çektikten sonra anlattı." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
   • Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
    • "Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi." (Tarık Buğra)
   • Atmak, vurmak
    • "Dayak çekmek. Şut çekmek."
   • Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak
    • Güç durumlara dayanmak, katlanmak
     • "Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşından beri çekiyordum." (Peyami Safa)
    • [-i] Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak
     • "Onun bütün masraflarını ben çekiyorum."
     • "Senin yüzünden bir hâl olursa azabını ömrün boyunca çekersin, ağabey..." (Haldun Taner)
    • Tartıda ağırlığı olmak
     • "Tartsaydınız kırk, kırk beş kilodan fazla çekmezdi." (Peyami Safa)
    • Döşemek
     • "Kablo çekmek."
    • Herhangi bir engel kurmak
     • "Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş." (Refik Halit Karay)
    • Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak
     • "Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim, diye bekleşiyorlar." (Sait Faik Abasıyanık)
    • İmbik yardımı ile elde etmek
     • "İspirto çekmek. Gül yağı çekmek."
    • Çizgi durumunda uzatmak
     • "Kirpiğine sürme çek / Kına yak parmağına." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
    • Aynısını yazmak veya çizmek
     • "Yazıyı temize çekmek. Kopya çekmek."
    • Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak
     • "Bardak çekmek."
    • Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak
     • Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek
      • "Fotoğraf çekmek. Film çekmek."
     • Taşıma gücü olmak
      • "Bu araba 500 kilodan çok yük çekmez."
     • Öğütmek
      • "Kahve çekmek."
     • Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak
      • Dikkat, ilgi vb.ni üzerine toplamak
       • "Bu kadın iyi terzi elinden çıkmış koyu renk elbiseleri içinde biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker." (Refik Halit Karay)
      • Hoşa gitmek, sarmak
       • Kaçan ilmeği örmek
        • "Çorap çekmek."
       • Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak
        • "Beni lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti." (Halide Edip Adıvar)
       • Bir duyguyu içinde yaşatmak
        • "Ona yanıyorum, onun hasretini çekiyorum." (Refik Halit Karay)
       • Yürütmek, sürmek
        • "Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın." (Yahya Kemal Beyatlı)
       • [-e] Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek
        • "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)
       • Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak
        • "Sorguya çekmek."
       • [-i] Herhangi bir anlama almak
        • "Bak, sözümü nereye çekti!"
       • [-i] Örtmek, giymek
        • "Yorganınızı başınıza çeker ve uykunuza devam edersiniz." (Refik Halit Karay)
       • [-i] Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek
        • Yol, ay sürmek
         • "Sevmediğim ayların çoğu otuz bir çeker, uzundur." (Burhan Felek)
        • [nsz] Daralıp kısalmak
         • "Kumaşı yıkayınca çekti."
        • Söylemek
         • "Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş susmuştu." (Yahya Kemal Beyatlı)
        • Asmak
         • "Açıkta durduk. Demir attık. Kayığa tehlike bayrakları çektik." (Halikarnas Balıkçısı)
        • Boya, badana vb. sürmek
         • Yollamak
          • "Çektikleri telgrafı babasıyla annesi, bakalım, alabilecekler mi?" (Atilla İlhan)
         • Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak
          • "Tulumba, suyu iyi çekiyor. Baca iyi çekiyor."
         • Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek
          • Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı
           • İçki içmek
            • "Çok kimse rakısını bağında çekiyordu." (Falih Rıfkı Atay)

           Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:           Paylaş


           Copyright 2019 © Kelime-Bul. Tüm hakları saklıdır - Kelime-Bul.com

           Kullanım Şartları / Gizlilik Politikası