K ile biten kelimeler

Harf ya da harflerle biten kelimeleri arıyorsanız doğru yerdesiniz.


Sonunda K olan 20724 tane kelime bulunuyor.

Harf İle Biten Kelimeler bölümünde aradığınız kelimeleri kolayca ulaşabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda ve kelime oyunlarında bulamadığınız kelimeleri bulabilirsiniz.

Ayrıca K harfi ile başlayan veya içeren kelimelerin listesine de göz atabilirsiniz. Kelime bulmanızı kolaylaştıracak bir diğer ipucu ise Anagram Çözücü' dürHarf Sayısına Göre Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ak, bk, ek, ok

3 Harfli Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

abuk, açık, adak, afak, akak, akik, alık, anık, apak, arak, arık, asık, aşık, atak, atık, atik, ayak, ayık, azık, bank, berk, blok, börk, brik, cenk, cılk, cönk, çark, çenk, dank, delk, denk, derk, dink, disk, edik, eğik, elek, elik, emek, emik, enek, enik, epik, erek, erik, esik, eşek, eşik, etek, etik, ezik, faik, fark, fevk, fink, flok, folk, frak, gark, gonk, görk, grek, gurk, halk, herk, hınk, ılık, ırak, ışık, ibik, ilek, ilik, inak, inek, inik, ipek, kask, kırk, klik, köşk, künk, kürk, laik, link, mark, mask, meşk, mink, misk, mülk, ocak, odak, oluk, opak, orak, oyuk, öbek, ölük, örek, örük, özek, park, peyk, plak, renk, risk, saik, sevk, sıdk, sirk, stok, şark, şavk, şevk, şirk, talk, tank, terk, tork, trok, trük, türk, uçak, uçuk, ufak, ufuk, ulak, uruk, uşak, uyak, uzak, ümük, ünik, zamk, zerk, zevk, zınk, zonk

5 Harfli Kelimeler

ablak, açlık, açmak, ağcık, ağlak, ağmak, ahenk, ahlak, ahmak, aklık, akmak, aksak, alçak, allık, almak, altık, ancak, andık, anlak, anlık, anmak, antik, anzak, aplik, ardak, artık, aslık, asmak, astik, aşlık, aşmak, atmak, atmık, avlak, aylak, aylık, aymak, ayrık, ayyuk, azlık, azmak, azoik, bacak, badik, balık, banak, barak, barok, basak, basık, başak, batak, batık, batik, bazik, bebek, bedik, bedük, belek, belik, benek, beşik, betik, bezek, bezik, bıçak, bıçık, bıdık, bıyık, bicik, bilek, binek, bişek, bitek, bitik, bocuk, boğak, boğuk, borak, borik, boruk, bozuk, böcek, bölük, börek, bucak, buçuk, budak, bulak, bunak, burak, buruk, butik, bükük, bürük, büyük, büzük, cacık, canik, cıcık, cıvık, cızık, cicik, cücük, çabuk, çalak, çalık, çanak, çapak, çarık, çatak, çatık, çecik, çedik, çekek, çekik, çelek, çelik, çenek, çevik, çıkak, çıkık, çırak, çıtak, çiçek, çilek, çimek, çişik, çizik, çocuk, çolak, çomak, çorak, çotuk, çökek, çökük, çörek, çözük, çubuk, çürük, dakik, dalak, damak, dayak, delik, demek, denek, derik, deşik, dılak, dışık, dibek, dilek, dinek, direk, divik, dizek, dolak, donuk, doruk, dökük, dölek, dönek, dönük, döşek, dudak, duluk, durak, duruk, duşak, duvak, düdük, düşük, düyek, eflak, eğlek, eğmek, ekmek, eksik, elcik, elçek, elhak, ellik, elmek, emcek, emcik, emlak, emlik, emmek, emzik, ercik, erdek, erkek, erlik, ermek, erzak, esbak, eslek, esmek, esnek, esrik, eşlek, eşlik, eşmek, etçik, etlik, etmek, etnik, evcek, evcik, evlek, evlik, evrak, evrik, ezmek, fasık, felek, fenik, ferik, fıtık, firak, firik, fişek, fizik, frank, frenk, fresk, geçek, gedik, gerek, geyik, gıcık, gıdık, gocuk, gotik, göbek, göçük, gölek, gölük, gömük, gövek, göyük, guguk, gücük, güdek, güdük, gülük, hafik, halik, haluk, hamak, hanak, hanek, hazık, hedik, helak, helik, herek, herik, hödük, höyük, hukuk, hüyük, ıhmak, ırmak, ıslak, ıslık, ıtlak, ibrik, iç ek, içlik, içmek, içrek, idrak, iğlik, ilhak, ilmek, ilmik, imbik, imlek, imlik, imsak, incik, infak, inmek, intak, ipçik, iplik, irmik, istek, işlek, işlik, itlik, itmek, ivmek, izlek, iznik, kabak, kabuk, kaçak, kaçık, kadük, kalak, kalık, kanık, kapak, kapik, karık, kasık, kaşık, katık, kavak, kavuk, kayak, kayık, kazak, kazık, kekik, kelek, kelik, kemik, kepek, kesek, kesik, keşik, kılık, kınık, kıpık, kırık, kısık, kıtık, kıyak, kıyık, kızak, kızık, kinik, koçak, kokak, kolik, komik, konak, konik, konuk, kopuk, koruk, koşuk, kovuk, koyak, kozak, köçek, kölük, köpek, köpük, körük, köşek, kötek, krank, kucak, kulak, kumuk, kurak, kuşak, kübik, küçük, külek, kürek, kütük, ladik, lavuk, layık, leçek, lirik, lojik, madik, makak, malak, malik, mamak, maşuk, mazak, mekik, melek, melik, merak, merek, mimik, minik, misak, moruk, mozak, mucuk, muhik, mujik, müzik, nacak, nahak, nanik, natuk, nazik, nifak, nutuk, obruk, oğlak, okluk, oleik, olmak, onluk, onmak, optik, orcik, ortak, otlak, otluk, ovmak, oymak, oynak, ödlek, öğrek, ölçek, ölmek, ön ek, önlük, öpmek, ördek, örmek, örnek, örtük, ötmek, övmek, özbek, özdek, özerk, özlük, padok, pamuk, panik, papak, pasak, patak, patik, peruk, pesek, petek, pisik, pişek, pişik, pomak, potuk, pöçük, rakik, ramak, refik, revak, rızık, runik, sabık, saçak, saçık, sadak, sadık, sadik, sakak, salak, salık, salik, sanık, sapak, sapık, sarak, sarık, savak, sazak, selek, senek, sepek, serak, serik, setik, seyek, sıcak, sımak, sınık, sırık, sıvık, sızak, sidik, silik, sinek, sinik, siyak, siyek, skink, soğuk, sokak, solak, soluk, somak, sökük, sönük, sucuk, sudak, sulak, suluk, sumak, sunak, susak, suyuk, sübek, süluk, sülük, sümek, sümük, sürek, süyek, süzek, süzük, şafak, şakak, şalak, şayak, şebek, şefik, şelek, şerik, şırak, şinik, şişek, şişik, tabak, tacik, takık, talak, talik, tamik, tanık, tarak, tarik, taşak, tavik, tavuk, telek, temek, tepik, terek, tetik, tevek, tezek, tırak, tırık, tipik, tomak, tonik, topak, topik, topuk, torak, torik, tuluk, tunik, tutak, tutuk, tuzak, tüfek, tünek, tüzük, uçmak, uğrak, ummak, unluk, uşşak, utmak, uyluk, uymak, uyruk, uzluk, üçlük, ürkek, üşmek, ütmek, üzlük, üzmek, varak, vaşak, vıcık, viyak, vuruk, yalak, yamak, yamuk, yanak, yanık, yapak, yapık, yarak, yarık, yasak, yatak, yatık, yayık, yazık, yedek, yelek, yemek, yenik, yetik, yıkık, yılık, yırık, yirik, yitik, yolak, yoluk, yörük, yumak, yumuk, yunak, yutak, yuvak, yülük, yürek, yürük, yüzük

6 Harfli Kelimeler

acılık, acımak, acımık, acırak, açacak, adacık, adamak, adilik, agucuk, ağacık, ağalık, ağarık, ahacık, ahilik, ak pak, alacak, alaçık, alakok, alışık, alplık, altlık, amalık, anacık, analık, anemik, anılık, anilik, anorak, antrok, apaçık, apalak, apışak, apışık, aralık, aramak, arıcak, arılık, arınık, arkaik, arktik, artmak, asalak, asetik, asilik, atalık, atamak, atavik, atomik, avanak, ayılık, az çok, azıcık, bağcık, bağlık, bakmak, balçak, balçık, ballık, baltık, banmak, barçak, bardak, basmak, bastık, başçık, başlık, başmak, batçık, batmak, baymak, bayrak, bellek, bellik, benlik, berrak, bertik, beslek, beşlik, beylik, bezmek, bıkmak, bızdık, biçmek, biftek, bildik, bilmek, binlik, binmek, birçok, birlik, bitmek, bitnik, boğmak, bokluk, bolluk, bombok, boncuk, bopluk, boşluk, boşnak, boydak, bozlak, bozmak, bozrak, böbrek, bölmek, bönlük, börtük, buldok, bulmak, bultak, bunluk, bunmak, burçak, burkuk, burmak, buymak, buyruk, buzluk, büklük, bükmek, büzmek, cağlık, camlık, cavlak, caymak, cıncık, cırlak, cırmık, cırnak, cırnık, cıvmak, cikcik, coşmak, çağmak, çağnak, çakmak, çalkak, çalmak, çamçak, çamlık, çapçak, çapmak, çaprak, çardak, çarlık, çarpık, çatlak, çatmak, çavmak, çaylak, çaylık, çekçek, çekmek, çelenk, çelmek, çelmik, çeltek, çeltik, çemrek, çentik, çermik, çevrik, çeyrek, çığlık, çıkmak, çıkrık, çınlak, çıplak, çırnık, çıtlık, çıvmak, çiğlik, çiğnek, çimçek, çimdik, çimmek, çitmek, çitmik, çizmek, çokluk, çöğmek, çökmek, çöllük, çölyak, çömlek, çömmek, çöplük, çördek, çözmek, çulluk, dağlık, dalcık, dalmak, dandik, darlık, dasnik, daylak, dazlak, değmek, değnek, delmek, demlik, denmek, dermek, dernek, destek, deşmek, devrek, devrik, dığdık, dışrak, dızdık, diklik, dikmek, dilcik, dillek, dilmek, dimdik, dinmek, dipçik, dirlik, dirsek, dişçik, dişlek, dişlik, ditmek, divlek, dizlik, dizmek, doğmak, dolmak, donmak, doymak, dökmek, dönmek, dövmek, dulluk, durmak, dutluk, duymak, düğmek, düğmük, düklük, dümbük, dümtek, dürmek, düşmek, düzlük, düzmek, ebelik, efelek, efelik, eğinik, ek kök, ekecek, ekelik, ekenek, elemek, enemek, erimek, eriyik, erotik, eşelek, fertik, fındık, fırlak, fıstık, filenk, fişlik, fiyonk, folluk, frikik, geçmek, gedmek, geğrek, gelmek, gemlik, genlik, genzek, gerçek, gerdek, germek, gerzek, gevmek, gevrek, gevşek, gezlik, gezmek, girmek, gitmek, giymek, gollük, göçmek, gökçek, gölcük, göllük, gömgök, gömlek, gömmek, gördek, görmek, göymek, göynük, gözlük, grafik, güçlük, güllük, gülmek, gümrük, güncek, günlük, gürlek, gürlük, gütmek, güzlek, güzlük, hakkak, hamlık, hanlık, harlak, haslık, haşlak, hendek, hepyek, hevenk, hiçlik, hinlik, hoşluk, höllük, hunnak, hürlük, ılıcak, ılımak, ıramak, ısırık, ışılak, ışımak, ibibik, içecek, içerik, içirik, ikilik, ikitek, ilinek, ilişik, ilklik, ipotek, irilik, irkmek, ironik, isilik, işemek, italik, itenek, iyelik, iyilik, iyonik, jullük, kaçlık, kaçmak, kağşak, kaklık, kakmak, kalkık, kalmak, kalpak, kaltak, kancık, kanmak, kanyak, kaotik, kapçak, kapçık, kaplık, kapmak, karlık, karluk, karmak, karmık, karsak, kartuk, kasmak, kasnak, katmak, katrak, kauçuk, kavlak, kavlık, kavrak, kavruk, kavşak, kaymak, kaynak, kaypak, kayrak, kaytak, kazmak, keklik, kellik, kemlik, kepenk, kepmek, kertik, kesmek, kesmik, keşkek, kılçık, kılmak, kıpçak, kıpmak, kırlık, kırmak, kırnak, kırpık, kısmak, kısmık, kısrak, kıstak, kışlak, kışlık, kıtlık, kıvrak, kıvrık, kıymak, kıymık, kızcık, kızlık, kızmak, kimlik, kiplik, kirpik, klasik, klinik, klorik, koçluk, koçmak, kofluk, kokmak, kolçak, kolluk, koltuk, konmak, kontak, konyak, kopmak, korkak, korluk, kostak, kostik, koşmak, kovmak, koycuk, koymak, kozluk, kozmik, kökçük, körlük, kösnük, köstek, köylük, kritik, kronik, kulluk, kumluk, kundak, kurmak, kursak, kusmak, kusmuk, kuşlak, kuşluk, kuymak, kuyruk, küllük, külünk, küpkök, küslük, küsmek, kütlük, laklak, lastik, lazlık, levrek, leylak, leylek, lopçuk, loşluk, mablak, mafevk, mahkük, mahluk, mahrek, mantık, manyak, manyok, marsık, maslak, maşrık, matlık, matrak, memluk, menisk, mercek, mertek, meslek, meşkük, metrik, metruk, mevsuk, mıncık, mısdak, mızrak, mihenk, mihrak, mistik, misvak, morluk, mozaik, muğlak, muhrik, mumluk, musluk, mutfak, mutlak, muzluk, müdrik, mühlik, mülhak, müşfik, müşrik, müştak, nansuk, netlik, nurhak, ocumak, odacık, odalık, okumak, olacak, olanak, oluşuk, onamak, oracık, osuruk, otamak, oturak, ovacık, ovalık, ödemek, ödenek, ökelik, ölçmek, ölülük, önayak, öpücük, örtmek, ötürük, övünek, özelik, özemek, paklık, pandik, parlak, parmak, patlak, patrik, paytak, peklik, pelenk, peltek, pencik, pendik, pertek, pırlak, pısmak, pıtrak, piçlik, piknik, pislik, pişmek, poetik, porsuk, potluk, pörsük, pratik, psişik, pulcuk, pulluk, pusmak, pürçek, pürçük, pürtük, rastık, replik, revnak, ritmik, römork, rumluk, rusluk, rustik, saçmak, saflık, sağlık, sağmak, saklık, salmak, salpak, saltık, sancak, sandık, sanmak, sapçık, sapmak, sarkık, sarmak, sarsak, sarsık, satmak, savmak, savruk, savsak, saymak, sazlık, seçmek, sekmek, seksek, selcik, selçuk, sendik, septik, sermek, seslik, sevmek, seyrek, sezmek, sıçmak, sığlık, sığmak, sıklık, sıkmak, sınmak, sıyrık, sızmak, sikmek, silmek, sincik, sinlik, sinmek, sismik, siymek, slovak, sokmak, solluk, solmak, son ek, sormak, sormuk, sosluk, soymak, soymuk, sökmek, sölpük, sönmek, sövmek, sözcük, sözlük, statik, sumsuk, sunmak, susmak, süğmek, sümsük, sünmek, sürmek, sürtük, süsmek, sütlük, süvmek, süzmek, şahlık, şakrak, şakşak, şallak, şaplak, şaşlık, şaşmak, şeflik, şenlik, şeşyek, şıklık, şıkşık, şıllık, şırnak, şiilik, şimşek, şipşak, şişlik, şişmek, şomluk, şuhluk, tahkik, tahrik, takmak, taktik, tamlık, tansık, tapmak, tasdik, taslak, taşlık, taşmak, tatbik, tatmak, taylak, tazyik, tebrik, tefrik, teklik, teknik, telcik, tellak, teltik, temlik, tensik, teorik, tepmek, terfik, terlik, termik, teşrik, teşvik, tetkik, tevfik, tevsik, tezlik, tığlık, tıkmak, tınmak, tırınk, tırmık, tırnak, tırtık, tiftik, tirink, tiryak, titrek, tokluk, tokmak, tombak, tombik, tomruk, tonluk, toprak, torlak, torluk, toyluk, toynak, tozluk, tozmak, trafik, trajik, tropik, tugrik, tumşuk, tutçek, tutmak, tutsak, tuzlak, tuzluk, tümbek, tümlük, tümsek, tünmek, tüplük, tütmek, tüymek, ucubik, ufacık, ufarak, ulamak, ululuk, ulumak, uyanık, uyumak, uyuşuk, uzamak, üçayak, üfürük, üremek, üremik, ürkmek, ürümek, üstlük, üşümek, üşütük, ütopik, üveyik, üyelik, vakvak, varlık, varmak, vatlık, vermek, vernik, vesaik, vurmak, yağlık, yağmak, yakmak, yalpak, yalpık, yaltak, yancık, yandık, yanlık, yanmak, yanşak, yapmak, yaprak, yardak, yarlık, yarlik, yarmak, yasmak, yasmık, yastık, yaşlık, yaşmak, yatmak, yavşak, yaylak, yaymak, yazlık, yazmak, yedmek, yeğlik, yeğrek, yelmek, yelpik, yeltek, yemlik, yenmek, yermek, yetmek, yığmak, yıkmak, yıllık, yılmak, yıprak, yırtık, yilbik, yitmek, yokluk, yolluk, yolmak, yonmak, yontuk, yormak, yozluk, yummak, yumruk, yunmak, yutmak, yüğrük, yüklük, yüksek, yüksük, yüzlük, yüzmek, zambak, zevzek, zeybek, zeyrek, zındık, zırlak, zırnık, zıtlık, zıypak, zikzak, zodyak, zorluk

7 Harfli Kelimeler

abanmak, abartık, abeslik, ablalık, abramak, abukluk, abusluk, acarlık, acı kök, acıkmak, acınmak, acıtmak, acillik, acizlik, aculluk, açıklık, açılmak, açınmak, açmalık, adaklık, adamcık, adamlık, adanmak, adaşlık, adatmak, adaylık, adcılık, adımlık, adillik, adlılık, aerobik, afiflik, agahlık, ağaççık, ağaçlık, ağarmak, ağbenek, ağcılık, ağdalık, ağınmak, ağırlık, ağırşak, ağızlık, ağlamak, ağnamak, ağrımak, ahlamak, ailecek, ailelik, ajanlık, akbalık, akışmak, akıtmak, akillik, akkavak, aklamak, akrilik, aksamak, aksırık, aksilik, akustik, akutluk, alarmak, alçacık, alçarak, alerjik, alıklık, alınlık, alınmak, alırlık, alışmak, alimlik, alkalik, alkolik, allamak, almanak, almaşık, alt ırk, altılık, amcacık, amcalık, amfibik, amirlik, amonyak, ampirik, ana kök, anaçlık, anarşik, anıklık, anılmak, anırmak, anızlık, anlamak, anlaşık, anmalık, annecik, annelik, anutluk, aparmak, apaşlık, apışlık, apışmak, arabesk, aranmak, araplık, araşmak, aratmak, ardışık, arıklık, arınmak, arıtmak, ariflik, aritmik, arkalık, arlılık, armonik, arpacık, arpalık, arsacık, arsenik, arşidük, asallık, asarcık, aseptik, asıllık, asılmak, asırlık, asillik, askılık, asmalık, asortik, asrilik, aşçılık, aşermek, aşıklık, aşılmak, aşınmak, aşırmak, ataklık, atanmak, atçılık, ateşlik, atılmak, atışmak, atiklik, atlamak, atletik, avallık, avcılık, avlamak, avunmak, avutmak, ayakçak, ayaklık, ayancık, ayazlık, ayıklık, ayıkmak, ayılmak, ayırmak, aylamak, aynalık, aynılık, ayrılık, ayrışık, ayvacık, ayvalık, azalmak, azatlık, azıklık, azınlık, azışmak, azıtmak, azizlik, babacık, babalık, babilik, bacanak, bacılık, bağışık, bakanak, bakarak, bakilik, balalık, banilik, barınak, barışık, basamak, batırık, bayilik, baz yük, bebecik, bedirik, belemek, berklik, bertmek, beserek, bezemek, bibilik, biçenek, bilecik, bilemek, bilerek, bileşik, bilezik, biralık, birecik, biricik, bitişik, biyonik, boğalık, boğanak, boğasak, boğunuk, boşamak, botanik, boyamak, bozalık, bozarık, bozuşuk, bozüyük, bökelik, börtmek, budamak, bukanak, bulamak, bulanık, bulaşık, bulunak, bunamak, burkmak, burlesk, burtlak, buruşuk, buselik, büğelek, büğemek, bürümek, büyücek, büyümek, büyürek, büzüşük, cadılık, canilik, cılklık, cırtlak, cıvımak, ciltlik, cinslik, civelek, cücelik, çabucak, çaçalık, çakışık, çalacak, çalılık, çamoluk, çarpmak, çatışık, çekecek, çekerek, çekinik, çelişik, çentmek, çıkacak, çıralık, çırpmak, çiftlik, çilemek, çisemek, çizecek, çok çok, çotanak, çökelek, çürümek, dadılık, dağınık, dağıtık, dahilik, daimlik, dalamak, damıtık, danışık, daracık, davalık, dayamak, dayanak, dayılık, dedelik, değişik, delecek, delilik, denemek, denklik, derecik, derişik, derslik, develik, dilemek, dinamik, dinçlik, diremek, dirilik, dişemek, dişilik, dizelik, dokumak, dolamak, dolamık, dolaşık, doluluk, donamak, dostluk, dörtlük, dörttek, döşemek, dukalık, duruluk, dürtmek, düzayak, düzemek, düzenek, edilmek, edinmek, egzotik, eğiklik, eğilmek, eğinmek, eğirmek, eğitmek, eğlemek, eğrilik, ekilmek, ekinlik, eklemek, ekşilik, ekşimek, ekşimik, ektilik, elastik, elçilik, eleklik, elenmek, eletmek, eliptik, elitlik, ellemek, ellilik, elmacık, elmalık, eltilik, emilmek, eminlik, emircik, emirlik, emişmek, emlemek, emrihak, endemik, enenmek, enerjik, engerek, enlilik, eprimek, ercecik, erfelek, ergilik, ergimek, eriklik, erillik, erincek, erinlik, erinmek, erirlik, eristik, erişmek, eritmek, ermenek, erselik, ersemek, esenlik, esermek, esirlik, esirmek, eskilik, eskimek, eslemek, esnemek, esrimek, estetik, eşeklik, eşilmek, eşinmek, eşitlik, eşlemek, eşlenik, eşlilik, etçilik, eteklik, etkimek, etlilik, ev bark, evcilik, evermek, evirmek, evirtik, evlilik, evrişik, evsemek, eyitmek, eylemek, eziklik, ezilmek, faallik, faiklik, faillik, fanatik, fanilik, farımak, fenalık, fidelik, fonetik, fototek, gabilik, gaiplik, ganilik, gazilik, gebelik, geberik, gecelik, geçenek, gedalık, gelecek, gelenek, gemerek, gemilik, gençlik, genetik, gerilek, gerilik, gırtlak, giderek, girişik, giyecek, giyinik, gomalak, gonokok, göbelek, göktürk, gönçlük, görelik, görenek, gözemek, gözenek, gramlık, grandük, grotesk, gücenik, gülbank, gülücük, günaşık, güneğik, hacılık, hainlik, halalık, halayık, hanelik, harçlık, hecelik, hık mık, hırtlık, hocalık, hortlak, hökelek, ıhlamak, ıkınmak, ıklamak, ılgamak, ılıklık, ılınmak, ılıtmak, ıpıslak, ıraklık, ıraksak, ırgamak, ırlamak, ısınmak, ısırmak, ısıtmak, ıslamak, ıspanak, ışıldak, ışıtmak, ibnelik, iç etek, iç uyak, içerlek, içermek, içilmek, içimlik, içirmek, içlilik, idamlık, identik, iğcilik, iğnecik, iğnelik, iki tek, ikircik, ikizlik, ilaçlık, ilenmek, ilerlek, iletmek, ilişmek, ilmilik, iltihak, iltisak, imamlık, imlemek, inanmak, inatlık, incecik, incelik, incerek, ineklik, infilak, infirak, inhimak, inilmek, inlemek, insiyak, intibak, ipçilik, iplemek, iplicik, irtifak, isimlik, islemek, istemek, isterik, işçelik, işçilik, işetmek, işitmek, işkolik, işlemek, iştikak, iştirak, iştiyak, itilmek, itişmek, ittifak, izbelik, izcilik, izlemek, jenerik, kabalak, kabalık, kabarık, kaçamak, kaçınık, kadılık, kaimlik, kakalak, kakımak, kalecik, kalkmak, kalplık, kanamak, kanilik, kapamak, kapanık, kapıcık, karabük, karalık, karamak, karamuk, karekök, karılık, karımak, karışık, karstik, kartlık, kasalık, kasecik, kaşımak, katılık, katışık, katolik, kavilik, kayalık, kazımak, kazımık, keçilik, kekelik, kelebek, kepenek, kertmek, kesecik, kesenek, kezalik, kılıbık, kınacık, kınamak, kıpışık, kıracak, kırışık, kırklık, kırkmak, kırpmak, kısacık, kısalık, kısarak, kıyılık, kızamık, kızarık, kızışık, kikirik, kiloluk, kinetik, kiralık, kişilik, klaslık, kocalık, kocamak, kofalık, kokuşuk, koledok, komalık, kontluk, korkmak, korucuk, koruluk, korumak, korunak, koşalık, kovalık, kovucuk, koyacak, koyuluk, kozalak, köktürk, kölelik, köselik, köşelik, kötülük, krallık, kuduruk, kurtçuk, kurtluk, kuruluk, kurumak, kuyucak, kuzuluk, küçücük, küçürek, küfelik, küpelik, küremek, kürümek, laiklik, lakonik, lalalık, lalelik, lebbeyk, liralık, lutilik, lükslük, maçoluk, madımak, makilik, mamelek, masacık, maşalık, mavilik, mayalık, mazılık, mekanik, melemek, melodik, memalik, memecik, mertlik, mestlik, meşecik, meşelik, metalik, metelik, metilik, metodik, mezelik, mızımak, miçoluk, minicik, mozalak, muaflık, muallak, mutabık, muvafık, mübarek, münafık, müsabık, müzelik, naiplik, nalayık, nanelik, nardenk, neozoik, neritik, nicelik, ninelik, nitelik, nörotik, nötrlük, numerik, obelisk, obezlik, oburluk, ocaklık, od ocak, odunluk, oflamak, oğulcuk, oğulluk, ohlamak, okçuluk, okkalık, oklamak, okramak, oksalik, okşamak, okunmak, okutmak, olaycık, olimpik, olmadık, olukçuk, olunmak, olurluk, oluşmak, omuzluk, onanmak, onarmak, onaşmak, onatmak, ondalık, onmadık, onulmak, onurluk, organik, ortalık, osurmak, otantik, otarmak, otistik, otlamak, otopark, oturmak, otuzluk, ovallik, overlok, ovulmak, ovunmak, oyculuk, oylamak, oynamak, oyulmak, oyuncak, oyunluk, ozanlık, ödenmek, ödeşmek, ödetmek, öğürlük, öğürmek, öğütmek, öksemek, öksürük, öküzlük, ölçülük, ölümlük, ölümsek, ölünmek, ön ayak, öncelik, öncülük, öndelik, önermek, önlemek, öpülmek, öpüşmek, örenlik, örtenek, örülmek, örümcek, ötürmek, ötüşmek, övülmek, övünmek, özellik, özenmek, özgülük, özlemek, özlülük, paçalık, palalık, papalık, paşalık, patadak, patetik, peçenek, pek çok, pek pek, pepelik, pericik, persenk, peyklik, pırtlak, pısırık, pirüpak, plastik, pleybek, polemik, politik, pöhrenk, pörtlek, puanlık, pusarık, pusuluk, puştluk, raşitik, razılık, reellik, reislik, retorik, rintlik, robotik, saatlik, sacayak, sadelik, sağ bek, sağanak, sakalık, salacak, sançmak, sarıcık, sarılık, sarkmak, sarplık, sarsmak, sasımak, satılık, satirik, seçenek, sekilik, selanik, semitik, senelik, seramik, serpmek, sertlik, sıcacık, sığınak, sığınık, sık sık, sıkacak, sıkılık, sıkışık, sınamak, sırımak, sırıtık, sırplık, sırtlık, sıvamak, sıvışık, silecek, sililik, silkmek, siverek, siyatik, slavlık, snopluk, sobalık, sofuluk, soğumak, sol bek, solumak, sorumak, sömikok, spastik, stearik, suculuk, sufilik, sulamak, sululuk, sunilik, susamak, suzinak, sürçmek, sürtmek, sürümek, şairlik, şak şak, şakayık, şakımak, şakilik, şaşılık, şavalak, şematik, şeyhlik, şımarık, şıpıdık, şıralık, şişelik, şuracık, taalluk, taaşşuk, tabilik, tak tak, tak tuk, takanak, takınak, tanecik, tanıdık, tanımak, tanışık, tapınak, taramak, tartmak, taşımak, tavalık, tayalık, tazelik, tazılık, tedarik, tefarik, tehalük, tek tük, tematik, tepecik, tepelik, terslik, tetabuk, tevafuk, tık tık, tıkamak, tıkanık, tıkışık, tırsmak, tifdruk, tik tak, tok tok, topalak, tozumak, triptik, tutacak, tutamak, tutanak, tutarak, tutarık, tuturuk, tükenik, tükürük, tünemek, türemek, türklük, ucuzluk, uçukluk, uçurmak, uçuşmak, ufaklık, ufalmak, uflamak, uğramak, uğruluk, uğunmak, uğurluk, ulanmak, ulaşmak, ulutmak, umulmak, unculuk, unlamak, unutmak, usanmak, usçuluk, usluluk, ustalık, uşaklık, utanmak, utçuluk, utulmak, uyanmak, uyarlık, uyarmak, uyduluk, uyduruk, uykuluk, uyulmak, uyunmak, uyuşmak, uyutmak, uyuzluk, uzaklık, uzanmak, uzatmak, uzunluk, üç etek, üçbudak, üçlemek, üflemek, üfürmek, üleşmek, ümmilik, ünlemek, ünlülük, üretmek, ürüşmek, üstelik, üşenmek, üşürmek, üşüşmek, üşütmek, ütülmek, üveymek, üzerlik, üzülmek, vahilik, vaizlik, vak vak, valilik, vasilik, vazoluk, velilik, verecek, vık vık, virütik, viyadük, yağılık, yakacak, yakalık, yakışık, yalabık, yalamak, yalamuk, yamalık, yamamak, yanaşık, yapalak, yapışak, yapışık, yaramak, yaraşık, yaratık, yasamak, yaşamak, yaşanak, yatalak, yayalık, yayınık, yazanak, yedilik, yenilik, yepelek, yetenek, yetişek, yığınak, yığışık, yıkamak, yılışık, yırtlak, yırtmak, yıvışık, yiyecek, yontmak, yortmak, yönelik, yumuşak, yurtluk, yücelik, yülümek, yürümek, yüzü ak, zekilik, zırtlak

8 Harfli Kelimeler

abacılık, abartmak, abdallık, ablaklık, abonelik, abraşlık, acemilik, acılılık, açgözlük, açık çek, açmazlık, açtırmak, adalılık, addetmek, adlanmak, adlaşmak, adsızlık, afakilik, affetmek, affolmak, afifelik, agnostik, agulamak, ağ yatak, ağartmak, ağdırmak, ağılamak, ağırayak, ağlaklık, ağlanmak, ağlaşmak, ağlatmak, ağrıtmak, ağzı pek, ahbaplık, ahdetmek, ahmaklık, ahrazlık, ahretlik, ahzetmek, ak benek, akademik, akburçak, akçıllık, akdetmek, akgünlük, akıcılık, akkorluk, akkuyruk, aklanmak, aklaşmak, aklatmak, aklevrek, akranlık, aksaklık, aksatmak, aksetmek, aksırmak, akşamlık, akşınlık, aktarlık, aktarmak, aktiflik, aktörlük, akzambak, alabacak, alabalık, alacalık, alageyik, alalamak, albaylık, alçaklık, alçalmak, aldanmak, aldatmak, aldırmak, alegorik, alenilik, alevilik, alıcılık, alifatik, alinazik, allahlık, allanmak, allaşmak, almazlık, altlamak, amadelik, amelelik, amigoluk, amorfluk, amperlik, analitik, analojik, anatomik, andırmak, angutluk, anırtmak, anlaşmak, anlatmak, antiplak, apartmak, apolitik, aptallık, arabalık, aracılık, aralamak, ardıllık, ardılmak, argınlık, arıcılık, arılamak, arlanmak, armutluk, aromatik, arsızlık, arşınlık, artçılık, artıklık, artırmak, artistik, asabilik, askerlik, aslanlık, astarlık, astırmak, asudelik, aşağılık, aşıcılık, aşılamak, aşılılık, aşırılık, aşırtmak, aşinalık, aşkınlık, aştırmak, aşurelik, atacılık, ataşelik, atfetmek, atıcılık, atlanmak, atlatmak, attırmak, avarelik, avlanmak, avlatmak, ayartmak, aydıncık, aydınlık, ayıcılık, ayıltmak, ayırtmak, aylaklık, aylanmak, aymazlık, ayni hak, ayrıklık, ayrılmak, ayrımcık, ayrışmak, aysarlık, aytışmak, ayvazlık, ayyarlık, ayyaşlık, az buçuk, azadelik, azaltmak, azdırmak, azgınlık, azletmek, azmanlık, azmetmek, babailik, bacaklık, baççılık, bademcik, bademlik, bağcılık, bağdamak, bağdaşık, bağıldak, bağıllık, bağırdak, bağırmak, bağırsak, bağlamak, bağlanak, bağlaşık, bağlılık, bahailik, bahçelik, bakanlık, bakılmak, bakımlık, bakıncak, bakınmak, bakışmak, bakirlik, baklalık, balcılık, baldırak, baldudak, baletlik, balistik, balkımak, ballamak, baloncuk, balsamik, baltacık, baltalık, balyalık, banallik, banlamak, barcılık, bardacık, baretlik, barınmak, barışmak, barizlik, baronluk, barutluk, basıklık, basılmak, basitlik, baskılık, basmalık, bastırak, bastırık, başakçık, başarmak, başatlık, başı dik, başkalık, başlamak, başyemek, bataklık, batıllık, batırmak, baturluk, bavcılık, bavlımak, bayatlık, bayılmak, bayrılık, bebeklik, becermek, bediilik, beğenmek, bekarlık, bekçilik, bekinmek, bekitmek, beklemek, bekrilik, belenmek, belermek, beleşlik, beletmek, belgelik, belirmek, belirtik, bellemek, bellilik, bencilik, bengilik, benzemek, benzeşik, berkimek, beslemek, bestelik, beşbıyık, beşiklik, beşlemek, beyazlık, beyincik, bezcilik, bezenmek, bezetmek, bezilmek, bezlemek, bıçaklık, bıkılmak, bıkışmak, bılkımak, bırakmak, biberlik, biçilmek, bikeslik, bileklik, bilenmek, bileşmek, biletmek, bilgelik, bilgilik, bilindik, bilinmek, bilişmek, binilmek, binişmek, birazcık, bircilik, bireylik, birikmek, birlemek, birleşik, bitaplık, biteklik, bitiklik, bitirmek, bitişmek, biyaprak, bizarlık, bizlemek, bodurluk, boğukluk, boğulmak, boğuşmak, boklamak, bolalmak, bolarmak, bolşevik, boşalmak, boşanmak, boşatmak, boşlamak, boyanmak, boyatmak, boylamak, boyluluk, boyunluk, bozarmak, bozlamak, bozördek, bozukluk, bozulmak, bozunmak, bozuşmak, bozyürük, böceklik, böğürmek, bölümlük, bölünmek, bölüşmek, böreklik, börkenek, bronşçuk, budanmak, budatmak, bugünlük, buhurluk, bulancak, bulanmak, bulaşmak, bulatmak, bulunmak, buluşmak, bulutçuk, bumlamak, bunaklık, bunalmak, buncacık, burcumak, burukluk, burulmak, burunluk, burunsak, buruşmak, buyurmak, buzculuk, bücürlük, büküklük, bükülmek, bükünmek, bürümcek, bürümcük, bürünmek, bütünlük, büyüklük, büyütmek, büzülmek, büzüşmek, cahillik, camcılık, camlamak, cananlık, canı pek, canlılık, carlamak, cartadak, casusluk, cavlamak, cazcılık, caziplik, celeplik, cemetmek, cepçilik, ceplemek, cesurluk, cevizlik, cıbıldak, cıbıllık, cılızlık, cırlamak, cırlayık, cıvıklık, cıvıtmak, cızlamak, cibinlik, cicozluk, ciddilik, cimrilik, cincilik, cisimcik, civanlık, coplamak, cumbadak, cumbalak, cuppadak, cümlecik, cümlelik, cünüplük, çabukluk, çağırmak, çağlamak, çağlayık, çağrılık, çakıldak, çakıllık, çakılmak, çakışmak, çalarmak, çalımlık, çalınmak, çalışmak, çalkamak, çaltılık, çamurcuk, çamurluk, çanakçık, çanaklık, çancılık, çapkımak, çaplamak, çaplılık, çapraşık, çarçabuk, çarıklık, çaşıtlık, çatallık, çatıklık, çatılmak, çatınmak, çatışmak, çatkılık, çatlamak, çavuşluk, çaycılık, çayırlık, çekiklik, çekilmek, çekinmek, çekirdek, çekişmek, çekmelik, çelişmek, çemişlik, çemremek, çengilik, çerçilik, çerezlik, çeşnilik, çetinlik, çeviklik, çevirmek, çevrelik, çeyizlik, çıfıtlık, çığırmak, çığralık, çıkarmak, çıkıklık, çıkılmak, çıkışmak, çıkralık, çınarcık, çınarlık, çıngırak, çınlamak, çıraklık, çıtlamak, çıyanlık, çiçeklik, çiğnemek, çiğnemik, çimenlik, çimlemek, çirozluk, çitilmek, çitlemek, çiylemek, çizerlik, çizgilik, çizilmek, çobanlık, çocukluk, çoğalmak, çoğulluk, çoğunluk, çoğurcuk, çokçuluk, çoksamak, çolaklık, çolpalık, çopurluk, çoraklık, çorbalık, çöğüncek, çöğünmek, çökelmek, çökermek, çöküklük, çöküşmek, çömelmek, çömezlik, çöpçülük, çöreklik, çözülmek, çözünmek, çözüşmek, çubukluk, çukurluk, çulculuk, çullamak, çürüklük, çürütmek, dadanmak, dadaşlık, dağarcık, dağcılık, dağılmak, dağıtmak, dağlamak, dağlılık, daimilik, dalanmak, dalaşmak, dalgacık, dalkavuk, dallamak, dalyarak, damarcık, damatlık, damıtmak, damızlık, damlacık, damlalık, damlamak, dangadak, dangalak, danışmak, daralmak, daraşlık, darbecik, darılmak, dayaklık, dayanmak, dayatmak, dazlamak, debillik, dedirmek, defetmek, deflemek, defolmak, değinmek, değirmek, değişmek, dehlemek, dekanlık, delepmek, delinmek, delirmek, demetçik, demincek, demircik, demlemek, demlilik, deneklik, denenmek, denetmek, dengelik, dengeşik, denilmek, denizlik, denlilik, denyoluk, derilmek, derinlik, derişmek, derlemek, derneşik, despotik, deşilmek, devinmek, devirmek, devitmek, dışarlık, dışkılık, dışlamak, dızlamak, didaktik, didilmek, didinmek, didişmek, dikelmek, dikencik, dikenlik, dikeylik, dikilmek, dikizlik, dikmelik, dilcilik, dilenmek, diletmek, dilinmek, dillilik, dincilik, dinelmek, dinlemek, dinlilik, diplemek, direklik, direnmek, direşmek, diretmek, dirilmek, dirimlik, diskotek, dişbudak, dişçilik, dişillik, dişlemek, dişlilik, ditilmek, dizilmek, dizlemek, dobralık, dogmatik, doğallık, doğramak, doğruluk, doğurmak, dokunmak, dokurcuk, dokutmak, dokuzluk, dolanmak, dolaşmak, dolmalık, dolukmak, doluşmak, domalmak, domestik, domuzluk, donanmak, donatmak, donukluk, doyulmak, doyumluk, doyunmak, doyurmak, döküklük, dökülmek, dökünmek, döllemek, döneklik, dönelmek, dönenmek, dönmelik, dönülmek, dönümlük, dönüşmek, döşenmek, döşetmek, dövmelik, dövülmek, dövünmek, dövüşmek, dramatik, duraklık, durallık, durukluk, durulmak, dutçuluk, duyarlık, duyulmak, duyurmak, düğümcük, düğürcük, dümbelek, dünürlük, dünyalık, dürülmek, düşçülük, düşeslik, düşeylik, düşlemek, düşüklük, düşünmek, düşürmek, düzelmek, düzlemek, düzülmek, ebedilik, ebelemek, eblehlik, efilemek, eğdirmek, eğelemek, eğirtmek, eğlenmek, eğleşmek, eğrilmek, eğritmek, ehlizevk, ehvenlik, ekicilik, ekinokok, eklektik, eklenmek, ekleşmek, ekletmek, ekliptik, ekmeklik, ekolojik, ekonomik, eksiklik, eksilmek, ekşitmek, ektirmek, elektrik, eli açık, ellenmek, elleşmek, elletmek, elvermek, elzemlik, emarecik, emdirmek, emretmek, emzirmek, enayilik, enfeslik, enginlik, ensizlik, entellik, epidemik, erbaşlık, erdenlik, erdirmek, ergenlik, erginlik, ergitmek, ergürmek, erkeklik, erkinlik, erklilik, ermişlik, ersizlik, eskitmek, esmerlik, esnaflık, esneklik, esnetmek, esriklik, esritmek, estirmek, eş sıcak, eşelemek, eşlenmek, eşleşmek, eşraflık, eşreflik, eşsizlik, eştirmek, etkenlik, etkinlik, etlenmek, etolojik, ettirmek, evcillik, evdeşlik, evirtmek, evlatlık, evlenmek, evrilmek, evsizlik, evvellik, eylemlik, ezdirmek, ezelilik, ezginlik, ezicilik, ezoterik, fahişlik, fahrilik, fakirlik, falcılık, fasıklık, fasihlik, fasitlik, fazlalık, fedailik, felemenk, felfelek, ferahlık, ferahnak, ferdilik, feriklik, fesatlık, fevrilik, fıkırdak, fıkramak, fırçalık, fırıldak, fırınlık, fırlamak, fıslamak, fışkılık, fışkırık, fışlamak, fıtrilik, fidancık, fidanlık, filizcik, fişeklik, fişlemek, fitçilik, fitlemek, fitnelik, fodulluk, fokurdak, formalık, foseptik, foslamak, franklık, frenklik, fundalık, gadirlik, gafillik, gaklamak, gamlılık, gariplik, gavurluk, gazlamak, gazlılık, gebermek, gebeşlik, gecikmek, geçerlik, geçilmek, geçimlik, geçinmek, geçirmek, geçişmek, geçmelik, gedilmek, geğirmek, gelincik, gelinlik, gelinmek, gelişmek, gemlemek, gencecik, genellik, genelmek, genişlik, gereklik, gerekmek, gerilmek, gerinmek, getirmek, gevenlik, gevrecik, gevremek, gevşemek, geyşalık, gezilmek, gezinmek, gezlemek, gıcıklık, gıcırlık, gicişmek, gidermek, gidilmek, gidişmek, girilmek, girimlik, girişlik, girişmek, girmelik, giyilmek, giyinmek, giysilik, gizlemek, gizlilik, gocunmak, godoşluk, golcülük, göçerlik, göçermek, göçürmek, göğüslük, gölermek, gölgelik, göllemek, gömülmek, gömütlük, göncülük, gönenmek, görülmek, görümlük, görünmek, görüşmek, götürmek, gövermek, göynücek, göynümek, gözcülük, gözdelik, gözetmek, gözlemek, gözü pek, gözü tok, gözükmek, gramatik, gurlamak, gübrelik, gübürlük, gücenmek, güçlülük, güdüklük, güdülmek, gülcülük, güleçlik, gülünmek, gülüşmek, gümbedek, gümlemek, güncelik, gündelik, güneşlik, günlemek, güreşmek, gürlemek, güroymak, gürpedek, gürsoluk, güvenlik, güvenmek, güzellik, güzlemek, haberlik, habislik, haçlamak, hadımlık, hafızlık, hafiflik, haftalık, hahamlık, hakanlık, hakemlik, hakimlik, haklamak, haklılık, haletmek, halimlik, halislik, hamallık, hamamlık, hamlamak, hancılık, hanımcık, hanımlık, hapçılık, hapislik, hapşırık, haramlık, haraplık, harbilik, harcamak, haremlik, harislik, harlamak, hartadak, hasbilik, hasetlik, hasımlık, hasislik, hastalık, hasutluk, haşatlık, haşinlik, haşlamak, hatiplik, hatuncuk, havailik, havlamak, havluluk, havuzcuk, haycılık, haydamak, haylamak, haytalık, hazcılık, hazırlık, hazinlik, hekimlik, helallik, helvalık, hemencek, hempalık, heriflik, hermetik, hıçkırık, hırboluk, hırlamak, hısımlık, hışırlık, hışlamak, hıyarcık, hıyarlık, hızlılık, hiççilik, hiçlemek, hidivlik, hidrolik, hijyenik, hippilik, hisarcık, hislilik, hissilik, histerik, hohlamak, hoplamak, hoppadak, hoppalık, horlamak, hoşaflık, hödüklük, hurdalık, hurmalık, huyluluk, ıhtırmak, ıralamak, ırganmak, ırgatlık, ırkçılık, ısırtmak, ıslaklık, ıslanmak, ıslatmak, ıssızlık, ışılamak, ışkırlak, ibretlik, iç göbek, iç itmek, iç kapak, iç kulak, iç tüzük, içicilik, içirtmek, içkinlik, içlenmek, içreklik, içsellik, içtenlik, ideallik, iftarlık, iğ iplik, iğrenmek, ikicilik, ikilemek, ikileşik, ikrahlık, ilanıaşk, ilhanlık, ilkellik, imrenmek, incelmek, incinmek, incirlik, incitmek, indirmek, inginlik, inletmek, insanlık, ipilemek, ipsizlik, irkilmek, isevilik, islamlık, islenmek, ispendek, istenmek, isteşmek, istetmek, istiğrak, istihkak, istihlak, istimlak, istintak, işlek ek, işleklik, işlenmek, işlerlik, işletmek, işsizlik, işteşlik, it kopuk, itelemek, iticilik, itlenmek, itleşmek, ittirmek, ivdirmek, ivedilik, izafilik, izlenmek, izletmek, izomerik, jeofizik, jeolojik, jokeylik, kabaklık, kabarcık, kabarmak, kabızlık, kaçaklık, kaçıklık, kaçılmak, kaçınmak, kaçırmak, kaçışmak, kadehçik, kadıncık, kadınlık, kadüklük, kafirlik, kağanlık, kağıtlık, kağşamak, kahillik, kahinlik, kahpecik, kahpelik, kahyalık, kaimelik, kakılmak, kakırdak, kakışmak, kalçalık, kalembek, kalemlik, kalfalık, kalgımak, kalıklık, kalınlık, kalınmak, kalıplık, kamaşmak, kamışçık, kamışlık, kamillik, kanalcık, kanatçık, kanatmak, kanıklık, kanıkmak, kanırmak, kankalık, kanlamak, kanlılık, kapakçık, kapaklık, kapanmak, kapatmak, kapılmak, kapışmak, kaplamak, kaplılık, kapsamak, kaputluk, karanlık, kararmak, karbonik, kardiyak, kargılık, kargımak, karıkmak, karılmak, karıncık, karınmak, karışmak, karlamak, karlılık, karmalık, karmaşık, karşılık, kartotek, kasaplık, kasılmak, kasınmak, kaslılık, kaşanmak, kaşıklık, kaşınmak, kaşıtmak, kaşlamak, katafalk, katetmek, katılmak, katımlık, katırlık, katışmak, katillik, katiplik, katlamak, kavaflık, kavaklık, kavaslık, kavatlık, kavlamak, kavramak, kavukluk, kavurmak, kavuşmak, kavuştak, kavzamak, kaydırak, kayınlık, kayıplık, kayırmak, kayıtmak, kaymelik, kaynamak, kaynaşık, kayşamak, kazaklık, kazanmak, kazılmak, kazınmak, kazıtmak, kebaplık, kefenlik, kefillik, keklemek, kekrelik, kelaynak, keleklik, keleşlik, kemerlik, kemikçik, kemircik, kemirdek, kemirmek, kemrelik, kenarlık, kendilik, kendirik, kerimlik, kesatlık, kesiflik, kesiklik, kesilmek, kesimlik, kesinlik, kesinmek, kesişmek, kesmelik, keşişlik, keşlemek, ketencik, ketumluk, keyfilik, kıkırdak, kıkırlık, kılınmak, kıllılık, kınanmak, kınlamak, kınlılık, kıpıklık, kıpırdak, kıpramak, kıptilik, kıraçlık, kıratlık, kırbacık, kırıklık, kırılmak, kırınmak, kırışmak, kırıtmak, kırkayak, kırmalık, kısalmak, kısıklık, kısılmak, kısımlık, kısınmak, kısırlık, kışlamak, kıtlamak, kıvanmak, kıvırcık, kıvırmak, kıvracık, kıvramak, kıyaklık, kıyılmak, kıyımlık, kıyınmak, kıyışmak, kıymalık, kıytırık, kızaklık, kızanlık, kızarmak, kızılcık, kızılkök, kızıllık, kızılmak, kızışmak, kibarlık, killemek, kimsecik, kincilik, kinlilik, kirazlık, kireçlik, kirişlik, kirlilik, kirvelik, kişnemek, kitapçık, kitaplık, kocalmak, kocatmak, koçsamak, koçuşmak, kodlamak, koftilik, koketlik, koklamak, kokoşluk, kokotluk, kokozluk, kokuşmak, kokutmak, kolaylık, kolculuk, kollamak, komiklik, komşuluk, konaklık, koniklik, konukluk, konulmak, konuşmak, koparmak, kopukluk, korkuluk, koruncak, korunmak, korutmak, koşulmak, koşuşmak, koşutluk, kotarmak, kotlamak, kovanlık, kovculuk, kovlamak, kovulmak, koyulmak, kozmetik, köçeklik, köftelik, köhnelik, köhnemek, kökçülük, köklemek, kökleşik, köklülük, kömürlük, köpeklik, köprücük, köpürmek, kör ocak, körelmek, körkütük, körpecik, körpelik, köstebek, köycülük, köylülük, közlemek, kromatik, kubarmak, kubaşmak, kubatlık, kuburluk, kudurmak, kuduzluk, kuklalık, kulakçık, kulaklık, kuluncak, kulunluk, kumculuk, kumlamak, kuraklık, kuru yük, kurulmak, kuruşluk, kurutmak, kuryelik, kuşanmak, kuşatmak, kuşçuluk, kutlamak, kutluluk, kutsamak, kuytuluk, küçüklük, küçülmek, küflülük, kükremek, küllemek, kürnemek, küskütük, küsüşmek, kütlemek, küttedek, kütüklük, laçkalık, lafçılık, laflamak, lakçılık, laklamak, lambalık, lappadak, larpadak, latiflik, latinlik, lavukluk, lazımlık, legallik, lenfatik, letarjik, lığlamak, liderlik, liflemek, limanlık, limonluk, litrelik, lodosluk, loğlamak, lojistik, lokmacık, loppadak, löklemek, lunapark, lüpçülük, macarlık, macunluk, maddelik, maddilik, mafyalık, magmatik, mahirlik, mahyalık, makullük, mal mülk, malcılık, maltalık, malullük, malumluk, mamurluk, manavlık, mancınık, mantoluk, manyetik, maoculuk, marazlık, marulcuk, maruzluk, masonluk, masumcuk, masumluk, maşatlık, matizlik, mayışmak, mebusluk, medyatik, meleşmek, meletmek, melezlik, melunluk, memnuluk, memurluk, mendirek, menetmek, menfilik, menşevik, mercimek, meşruluk, metinlik, metrelik, meyvelik, mezarlık, mezozoik, mıgırlık, mıhlamak, mıncırık, mırlamak, mırmırık, mısırlık, midyelik, mikrobik, mikrokok, millilik, mimarlık, mimlemek, minnacık, miyopluk, modellik, mollalık, molozluk, monarşik, monoblok, morarmak, mucitlik, muhakkak, muhakkik, muhallik, muharrik, mukimlik, mumculuk, mumlamak, munislik, musaddak, muşluluk, muştuluk, mutçuluk, mutluluk, muvaffak, muzırlık, muziplik, mübahlık, müdekkik, müdürlük, müftülük, mühimlik, müjdelik, müminlik, mürailik, mürdümük, müritlik, müstahak, müşevvik, müşirlik, müşterek, müttefik, naçarlık, naçizlik, nadanlık, nadaslık, nadirlik, nahiflik, nahoşluk, nakıslık, nakışlık, nakşilik, nallamak, namazlık, narinlik, narkotik, natırlık, nazarlık, nazırlık, naziklik, nazlamak, nazlılık, nefeslik, nefislik, nekeslik, nekrelik, nekrotik, nemlilik, neolitik, nevrotik, nezetmek, nezihlik, nikahlık, nişanlık, nitellik, noterlik, nurluluk, o aralık, odacılık, oğlancık, oklanmak, okşanmak, okşatmak, olasılık, oldurmak, olgunluk, olmazlık, olmuşluk, omurilik, onartmak, ondurmak, ongunluk, oralılık, organlık, orgculuk, ormancık, ormanlık, ornatmak, ortaklık, osmancık, osurtmak, otacılık, otalamak, otçulluk, otlanmak, otlatmak, otomatik, oturacak, oturtmak, ovalamak, ovdurmak, oyacılık, oyalamak, oydaşlık, oydaşmak, oydurmak, oylanmak, oylaşmak, oylatmak, oynaklık, oynanmak, oynaşlık, oynaşmak, oynatmak, öçlenmek, ödleklik, öğrenmek, öğretmek, öğürtmek, öksürmek, öksüzlük, ölçermek, ölçülmek, ölçünmek, ölçüşmek, öldürmek, ölgünlük, ölmezlik, ölmüşlük, ölü renk, ön damak, önderlik, öngörmek, önlenmek, önlüklük, önsellik, öptürmek, ördürmek, örklemek, örneklik, örtüklük, örtülmek, örtünmek, örtüşmek, örücülük, ötelemek, öttürmek, ötücülük, övdürmek, övücülük, öykünmek, özdenlik, özdeşlik, özerklik, özgüllük, özgünlük, özgürlük, özlenmek, özleşmek, özletmek, öznellik, özsellik, pabuçluk, pahlamak, paklamak, palmitik, paltoluk, pamukçuk, papazlık, parçacık, parlamak, pasiflik, paslılık, patlamak, pattadak, paylamak, pazarcık, pazarlık, pederlik, pekişmek, pekitmek, pelesenk, pembelik, pencüyek, perdelik, peylemek, pezevenk, pırıldak, pırlamak, piçsinek, pilavlık, pilotluk, pimpirik, pintilik, pislemek, pişirmek, pişpirik, pitoresk, platonik, polarmak, polislik, popçuluk, porsumak, pörsümek, prenslik, prozodik, pudralık, puflamak, pulculuk, pullamak, puluçluk, püflemek, püskürük, rahatlık, rahiplik, rakiplik, rappadak, reçellik, refetmek, resimlik, resmilik, reşitlik, rezillik, rijitlik, robotluk, rolcülük, romanesk, romantik, rostoluk, rufailik, ruhluluk, rujlamak, rutinlik, rüküşlük, rüsvalık, sabahlık, sabitlik, sabunluk, saçılmak, saçmalık, sade kek, sadıklık, sadiklik, saftirik, saftorik, sağ açık, sağalmak, sağcılık, sağılmak, sağımlık, sağırlık, sağlamak, sahaflık, sahanlık, sahihlik, sahiplik, sahtelik, sahurluk, sakarlık, sakatlık, sakınmak, sakillik, sakimlik, sakinlik, sakitlik, saklamak, saksılık, salaklık, salaşlık, salcılık, salçalık, saleplik, salıncak, salınmak, saliklik, salimlik, salkımak, sallamak, salmalık, salozluk, samanlık, sancımak, sangılık, sanıklık, sanılmak, sapaklık, sapıklık, sapılmak, sapıtmak, saplamak, saptamak, saraçlık, sararmak, sarı ırk, sarıerik, sarılmak, sarımsak, sarınmak, sarihlik, sarmaşık, sataşmak, sathilik, satılmak, satımlık, savaşmak, savcılık, savılmak, savlamak, savsamak, savulmak, savunmak, savurmak, savuşmak, sayfalık, sayılmak, sayışmak, saylamak, sayrılık, sazcılık, sebzelik, seçilmek, seçimlik, sedyelik, seferlik, sefillik, sefirlik, seğirmek, seğrimek, sekitmek, sekizlik, sekiztek, selamlık, seleklik, selimlik, semantik, sembolik, semirmek, semizlik, sempatik, senfonik, senozoik, sentetik, sepetçik, sepetlik, sergilik, serilmek, serinlik, servilik, sesçilik, seslemek, seslilik, severlik, sevilmek, sevinmek, sevişmek, seyirlik, seyislik, sezilmek, sezonluk, sıcaklık, sıçramak, sığınmak, sığırcık, sığışmak, sıkılmak, sıkınmak, sıkışmak, sıkmalık, sımsıcak, sınanmak, sınatmak, sıpsıcak, sırcılık, sırıtmak, sırlamak, sırnaşık, sıskalık, sıtmalık, sıvanmak, sıvaşmak, sıvatmak, sıvınmak, sıvışmak, sıyırmak, sızılmak, sızırmak, sızlamak, sidiklik, silahlık, siliklik, silinmek, simetrik, sineklik, sinerjik, sinsilik, siperlik, sirkelik, sistemik, sivillik, sivrilik, siyahlık, sofistik, sofralık, softalık, soğancık, soğukluk, soğulmak, soğurmak, soğuşmak, soğutmak, sokulmak, sokunmak, sokuşmak, sol açık, solaklık, solculuk, sollamak, solukluk, solunmak, solutmak, somurmak, somurtuk, somutluk, sonlamak, sopsoğuk, sorulmak, soruşmak, sorutmak, sosyetik, soyluluk, soyulmak, soyunmak, soyutluk, söğüşlük, söğütlük, sökülmek, sölpümek, sömürmek, sönüklük, sövülmek, sövüşmek, söylemek, sözcülük, sözlemek, sözlülük, spesifik, subaylık, suçlamak, suçluluk, sulaklık, sulanmak, sulatmak, sunulmak, susaklık, susatmak, susmalık, susurluk, susuzluk, suvarmak, südremek, süflilik, sülfürik, sülünlük, sünnilik, süpürmek, sürerlik, sürmelik, sürülmek, sürünmek, sürütmek, süslemek, süslülük, sütçülük, sütuncuk, süzülmek, şabanlık, şafiilik, şahitlik, şahsilik, şakıldak, şakkadak, şaklamak, şakramak, şamanlık, şanlılık, şapçılık, şapkalık, şaplamak, şappadak, şapşalak, şarlamak, şaşılmak, şaşırmak, şavkımak, şebeklik, şehitlik, şekerlik, şenelmek, şeriklik, şerirlik, şımarmak, şıppadak, şırlamak, şiflemek, şimdicik, şimdilik, şirinlik, şişinmek, şişirmek, şişkoluk, şişlemek, şoförlük, şoparlık, şorlamak, şovenlik, şuncacık, şutlamak, tabaklık, tabanlık, tabetmek, tabiilik, tabiplik, tabutluk, tacizlik, tadımlık, tahakkuk, takıklık, takılmak, takınmak, takışmak, takkadak, talazlık, taliplik, tamlamak, tanıklık, tanılmak, tanımlık, tanınmak, tanışlık, tanışmak, tanıtmak, tanlamak, tanrılık, taoculuk, tapıncak, tapınmak, taranmak, taratmak, tartarik, taslamak, taş plak, taşçılık, taşımlık, taşınmak, taşırmak, taşıtmak, taşlamak, tatarcık, tatlılık, tavcılık, tavlamak, tavsamak, taylamak, teberrük, tefevvuk, tekçilik, teke tek, tekercik, tekerlek, tekillik, teklemek, teklilik, tekmelik, tektonik, tellemek, temellük, temizlik, tenhalık, teolojik, tepilmek, tepinmek, tepişmek, tepkimek, terlemek, terlilik, terzilik, testilik, tetiklik, teyzelik, tezlemek, tıkanmak, tıkatmak, tıkılmak, tıkınmak, tıkışmak, tıkızlık, tıklamak, tıksırık, tıngadak, tınlamak, tıslamak, tikellik, tilkilik, tiplemek, titizlik, titremek, tohumluk, tokuşmak, tomahavk, tombalak, tombilik, tomurcuk, tomurmak, topallık, toparlak, topçuluk, toplamak, toplanık, toplaşık, topluluk, torbacık, toslamak, tosuncuk, totallik, tozarmak, tozutmak, tökezmek, törellik, tözcülük, tuğculuk, tuhaflık, tulumcuk, tumturak, turbalık, turistik, turlamak, turşuluk, tuşlamak, tutamlık, tutarlık, tutmalık, tutturuk, tutukluk, tutulmak, tutunmak, tutuşmak, tuzculuk, tuzlamak, tuzluluk, tüfeklik, tükenmek, tüketmek, tükürmek, tümlemek, tümleşik, tüpçülük, tüplemek, türetmek, tütsülük, tütünlük, tüzellik, ucu açık, uçarılık, uçkurluk, uçlanmak, uçuculuk, uçurtmak, ufalamak, ufaltmak, uğranmak, uğraşmak, uğratmak, ukalalık, ulemalık, ululamak, umdurmak, umumilik, unlanmak, urlaşmak, usançlık, uslanmak, ussallık, uyartmak, uydurmak, uygarlık, uygunluk, uylaşmak, uymazlık, uyrukluk, uysallık, uzlaşmak, uzmanlık, uzuneşek, üç aylık, üç buçuk, üççeyrek, üçleşmek, üflenmek, üfletmek, ündeşlik, ünlenmek, ünletmek, ünsüzlük, ürkeklik, ürkütmek, ürolojik, ürpermek, üslenmek, üstatlık, üstenmek, üstünlük, ütücülük, ütülemek, üzgünlük, üzücülük, vadetmek, vahimlik, vahşilik, vakıflık, vaklamak, vakurluk, vanlılık, varılmak, varislik, vasatlık, vazetmek, vazıhlık, vecizlik, vekillik, verilmek, vezirlik, vıcıklık, vınlamak, vırlamak, vızlamak, viranlık, vişnelik, volkanik, vurulmak, vurunmak, vuruşmak, yabanlık, yadsımak, yağcılık, yağlamak, yağlılık, yahşilik, yakarmak, yakılmak, yakınlık, yakınmak, yakınsak, yakışmak, yaklaşık, yakmalık, yalanmak, yalatmak, yaldırak, yalıncak, yalınlık, yalıtmak, yamaklık, yamalmak, yamanmak, yamatmak, yamukluk, yamulmak, yanaşlık, yanaşmak, yanazlık, yancılık, yanıklık, yanılmak, yanlamak, yanlılık, yansımak, yanşamak, yapaylık, yapılmak, yapıncak, yapınmak, yapışmak, yapmacık, yapracık, yaranmak, yararlık, yaraşmak, yaratmak, yarenlik, yarıklık, yarılmak, yarımlık, yarışlık, yarışmak, yarmalık, yasaklık, yasallık, yaslamak, yaslılık, yassılık, yastamak, yaşanmak, yaşarlık, yaşarmak, yaşatmak, yaşıtlık, yaşlılık, yataklık, yatçılık, yatılmak, yatırmak, yatışmak, yatmalık, yavanlık, yavaşlık, yaverlik, yavrucak, yavrucuk, yavuzluk, yayılmak, yaylamak, yazarlık, yazılmak, yazışmak, yazlamak, yedeklik, yedilmek, yedirmek, yeğinlik, yeğlemek, yeğnilik, yeke yek, yekinmek, yeknesak, yellemek, yelsemek, yemcilik, yemeklik, yemişlik, yemlemek, yengelik, yenilmek, yenişmek, yerilmek, yerinmek, yerleşik, yerlilik, yeşermek, yeşillik, yeterlik, yetimlik, yetinmek, yetirmek, yetişmek, yezitlik, yığılmak, yığımlık, yığışmak, yıkanmak, yıkatmak, yıkılmak, yıkışmak, yılancık, yıldırak, yılışmak, yılkılık, yıllamak, yıpramak, yırlamak, yıvışmak, yiğitlik, yirmilik, yitiklik, yitirmek, yivlemek, yobazlık, yoğalmak, yoğunluk, yoğurmak, yoğuşmak, yokçuluk, yoklamak, yolculuk, yollamak, yolunmak, yoncalık, yonulmak, yordamak, yorulmak, yosmalık, yozlaşık, yönelmek, yönetmek, yufkalık, yumrucuk, yumruluk, yumulmak, yumurcak, yusufçuk, yutulmak, yuvarlak, yücelmek, yükçülük, yüklemek, yüklülük, yükünmek, yülünmek, yüpürmek, yürüklük, yürünmek, yürürlük, yürütmek, yüzdelik, yüzerlik, yüzlemek, yüzlülük, yüzü pek, yüzülmek, zabitlik, zağarlık, zağcılık, zağlamak, zahitlik, zalimlik, zanlılık, zariflik, zayıflık, zebunluk, zemberek, zeminlik, zencirek, zennelik, zevcelik, zıbarmak, zıhlamak, zıngadak, zıpırlık, zıplamak, zıppadak, zırlamak, zindelik, zivircik, zombilik, zoolojik, zorbalık, zorlamak, zorunluk, zumlamak, züppelik

9 Harfli Kelimeler

abasızlık, abazanlık, abdestlik, ablacılık, absürtlük, abuklamak, abuzambak, acayiplik, acentelik, acı balık, acı kavak, acıkılmak, acıklılık, acılanmak, acılaşmak, acımsılık, acımtırak, acınılmak, acısızlık, acıtılmak, acyoculuk, açabilmek, açadurmak, açık açık, açıklamak, açımlamak, açınsamak, açısallık, açıvermek, açkıcılık, açkılamak, açmacılık, adaklamak, ademcilik, adımlamak, adileşmek, aerolojik, afacanlık, afallamak, afişçilik, ağabeylik, ağaççılık, ağaçlamak, ağaçlılık, ağalanmak, ağdacılık, ağdalılık, ağılanmak, ağılaşmak, ağırlamak, ağırsamak, ağıtçılık, ağızlamak, ağrılılık, ağzı açık, aharlamak, ahdi atik, ahestelik, ahırlamak, ahiretlik, ahlakilik, akabilmek, akaçlamak, akçakavak, akçalamak, akılcılık, akıllılık, akımcılık, akıncılık, akındırık, akışlılık, akıtılmak, akıvermek, akkelebek, akrabalık, akrobatik, akromatik, aksırtmak, aktartmak, aktüellik, al bayrak, al sancak, alabilmek, alaycılık, alaylılık, alazlamak, alçaltmak, alçıcılık, alçılamak, aldırtmak, alelıtlak, alemcilik, alfabetik, algılamak, alıkoymak, alımcılık, alımlamak, alımlılık, alışıklık, alışıldık, alışılmak, alıvermek, allamelik, alnı açık, alt dudak, altınoluk, altmışlık, alüftelik, amaçlamak, amaçlılık, amatörlük, amirallik, ana direk, ana yemek, anabilmek, anacıllık, anaerobik, anakronik, analjezik, anasızlık, anestezik, anıklamak, anılaşmak, anımsamak, anındalık, anıvermek, anonimlik, anorganik, antarktik, antikalık, antipatik, antlaşmak, antolojik, apaçıklık, apayrılık, apazlamak, aprecilik, aprelemek, ara sıcak, ara sokak, arabistik, araççılık, arakçılık, araklamak, aralanmak, aralatmak, aranılmak, aratılmak, arıklamak, arılanmak, arılaşmak, arınıklık, arıtılmak, aritmetik, ariz amik, arka ayak, arkalamak, arpacılık, art damak, artçı şok, artırtmak, artistlik, arttırmak, arzulamak, arzululuk, asabilmek, asalaklık, asılanmak, asıllılık, asıvermek, asileşmek, asimetrik, askıcılık, asyalılık, aşabilmek, aşarcılık, aşılanmak, aşılatmak, aşırı yük, aşırılmak, aşısızlık, aşıvermek, aşikarlık, aşüftelik, atabilmek, ateşçilik, ateşlemek, ateşlilik, atımcılık, atıvermek, atkılamak, atomculuk, attırtmak, avadanlık, avanaklık, avuçlamak, avukatlık, avunulmak, avutulmak, ayakçılık, ayaklamak, ayaklılık, ayarcılık, ayarlamak, ayazlamak, ayıklamak, ayılaşmak, ayıplamak, ayıplılık, aykırılık, aynacılık, ayrıcalık, azabilmek, azarlamak, azımsamak, azıtılmak, azimlilik, azotlamak, babacılık, bağdaşmak, bağıcılık, bağırtlak, bağırtmak, bağlanmak, bağlaşmak, bağlatmak, bağnazlık, bağrılmak, bağrışmak, bağsızlık, bahsetmek, bahşetmek, bahtlılık, bakıcılık, bakirelik, bakkallık, baktırmak, balkanlık, ballanmak, bandırmak, bankerlik, banlatmak, bantlamak, barakacık, barbarlık, barmenlik, basıcılık, baskınlık, bastırmak, başartmak, başı açık, başıbozuk, başkanlık, başlanmak, başlatmak, başmaklık, başparmak, başsızlık, başvurmak, batıcılık, batılılık, batırtmak, batkınlık, battallık, bayağılık, baygınlık, bayıltmak, baykuşluk, baylanlık, baylanmak, bayraklık, bayramlık, baysallık, baytarlık, becertmek, bedavalık, bedbinlik, bedevilik, bedhahlık, behimilik, beklenmek, bekleşmek, bekletmek, belertmek, belginlik, belirtmek, bellenmek, belletmek, bencillik, benlenmek, benzerlik, benzeşlik, benzeşmek, benzetmek, benzinlik, berberlik, berduşluk, berelemek, berkinmek, berkitmek, berraklık, bertilmek, besicilik, beslenmek, besletmek, beşparmak, beyaz ırk, beygirlik, bezdirmek, bezelemek, bezginlik, bezletmek, bezzazlık, bıçkınlık, bıkkınlık, bıktırmak, bıngıldak, biçarelik, biçtirmek, biganelik, bildiklik, bildirmek, bilgiçlik, bilginlik, bilmezlik, bilmişlik, bindirmek, binicilik, bir anlık, bir örnek, biracılık, birlenmek, birleşmek, bitirtmek, bitkinlik, bitlenmek, bivefalık, biyofizik, biyolojik, bizdenlik, bloke çek, blöfçülük, bocalamak, boğasamak, boğdurmak, boklanmak, boklaşmak, boksörlük, boktanlık, bollanmak, bollaşmak, bollatmak, bolululuk, bomboşluk, boncukluk, bonkörlük, borçluluk, boruculuk, bostanlık, boşaltmak, boşlaşmak, boşlatmak, boşnaklık, boşunalık, boyacılık, boyalamak, boydaşlık, boylanmak, boylatmak, boysuzluk, bozacılık, bozartmak, bozdurmak, bozgunluk, böğürtmek, böldürmek, bölücülük, bönleşmek, börtlemek, börtülmek, budalalık, budistlik, buğulamak, buğzetmek, bukağılık, buldumcuk, buldurmak, bulgurcuk, bulgurluk, buluculuk, bunaltmak, bungunluk, burdurmak, burkukluk, burkulmak, bursluluk, buydurmak, buyrulmak, buzlanmak, buzlaşmak, büfecilik, büktürmek, bükücülük, büyücülük, büyülemek, büyültmek, büyülülük, büzdürmek, caferilik, cakacılık, cambazlık, camlanmak, camlaşmak, camlatmak, candanlık, candaşlık, canlanmak, cansızlık, cariyelik, cascavlak, cavlaklık, caydırmak, cazgırlık, cebretmek, cehdetmek, celalilik, celbetmek, cellatlık, cenabıhak, cenkçilik, cennetlik, cerrahlık, cevretmek, cevvallik, cezbetmek, cırlatmak, cırtlamak, ciharıyek, cilacılık, cilalamak, ciltçilik, ciltlemek, cingözlük, cinlenmek, cinleşmek, cinsellik, civcivlik, coplanmak, coplatmak, coşkunluk, coşturmak, cömertlik, curacılık, çabalamak, çabucacık, çağcıllık, çağdaşlık, çağırtmak, çağrılmak, çağrışmak, çakıcılık, çakmaklık, çaktırmak, çalakaşık, çalakürek, çaldırmak, çalkanmak, çalkatmak, çapacılık, çapalamak, çapkınlık, çapraşmak, çaprazlık, çapsızlık, çariçelik, çarkçılık, çarpıklık, çarpılmak, çarpınmak, çarpışmak, çarpıtmak, çarşaflık, çatıcılık, çatkınlık, çatlaklık, çatlatmak, çattırmak, çavlanmak, çaydanlık, çaylaklık, çaylı kek, çekelemek, çekememek, çekicilik, çektirmek, çeldirmek, çelebilik, çeltiklik, çemkirmek, çemrenmek, çenelilik, çenilemek, çentilmek, çerkezlik, çetecilik, çevirtmek, çevrilmek, çevrinmek, çığırtmak, çıkartmak, çıkılamak, çıkmaklık, çıkmazlık, çıldırmak, çılgınlık, çımacılık, çımkırmak, çıngırdak, çınlatmak, çıpalamak, çıplaklık, çıplanmak, çırçıplak, çırpılmak, çırpınmak, çırpışmak, çıtlatmak, çiftçilik, çiftlemek, çiğ börek, çiğ iplik, çiğleşmek, çiğnemlik, çiğnenmek, çiğnetmek, çilecilik, çillenmek, çimdirmek, çimlenmek, çinicilik, çirkeflik, çirkinlik, çiselemek, çitilemek, çitlembik, çivicilik, çivilemek, çizdirmek, çizginmek, çizicilik, çoğaltmak, çöğdürmek, çökeltmek, çökertmek, çökkünlük, çöktürmek, çölleşmek, çömeltmek, çöplenmek, çözdürmek, çözgünlük, çözücülük, çuhacılık, çullanmak, çulsuzluk, çurlatmak, dadacılık, dağlanmak, dağlatmak, dahletmek, dakikalık, daldırmak, dalgıçlık, dalgınlık, dallanmak, damdazlak, damlatmak, damsızlık, dandiklik, dansçılık, dansörlük, dansözlük, daraltmak, darbetmek, dargınlık, darıltmak, darlaşmak, davacılık, davalılık, davranmak, dayanışık, dazlaklık, deccallık, dedirtmek, defnetmek, değdirmek, dehlenmek, dehletmek, deldirmek, delegelik, delicilik, delirtmek, demagojik, demlenmek, demletmek, demodelik, denkçilik, denklemek, densizlik, denşirmek, depoculuk, depolamak, deprenmek, depreşmek, dercetmek, derebucak, dericilik, derlenmek, derletmek, dertlilik, dervişlik, despotluk, dessaslık, destanlık, deşelemek, detonelik, devaimisk, devasalık, devecilik, devirtmek, devleşmek, devralmak, devretmek, devriklik, devrilmek, devrolmak, devşirmek, deyyusluk, dımdızlak, dırlanmak, dırlaşmak, dış kulak, dışarılık, dışlanmak, dik yamuk, dikeltmek, dikicilik, dikkuyruk, diklenmek, dikleşmek, dikotomik, diktirmek, dilbazlık, dilberlik, dildaşlık, dilleklik, dillenmek, dilleşmek, dilmaçlık, dilsizlik, dincelmek, dindarlık, dindaşlık, dindirmek, dingildek, dingillik, dinginlik, dinlenmek, dinletmek, dinsizlik, dip bucak, dip doruk, dipsizlik, diriltmek, dirseklik, dirsizlik, diskçilik, dişleklik, dişlenmek, dişletmek, dişsizlik, divanelik, diyabetik, diyetetik, dizdirmek, dizelemek, dizicilik, dizilemek, doçentlik, doğacılık, doğdurmak, doğranmak, doğratmak, doğrulmak, doğuculuk, doğululuk, doğurtmak, doksanlık, doktorluk, doldurmak, dolgunluk, domaltmak, dondurmak, donsuzluk, doygunluk, doymazlık, doymuşluk, dökme yük, döktürmek, döllenmek, döndürmek, dönelemek, dört ayak, dörtlemek, döşemelik, dövdürmek, duasızlık, dublörlük, duralamak, durdurmak, durgunluk, durulamak, durultmak, duygunluk, duymazlık, duyurtmak, dülgerlik, dümbüklük, dümbüldek, dümdüzlük, dürtülmek, dürtüşmek, dürüstlük, düşkünlük, düşmanlık, düşsellik, düşsüzlük, düşürtmek, düvesimek, düzdürmek, düzeltmek, düzgünlük, düzlenmek, düzleşmek, düzletmek, ebruculuk, ebrulamak, ecnebilik, eczacılık, edebilmek, edeplilik, edinilmek, editörlük, edivermek, efelenmek, efeleşmek, efendicik, efendilik, efildemek, egemenlik, egoistlik, eğdirtmek, eğebilmek, eğelenmek, eğimlilik, eğitilmek, eğretilik, eğriltmek, ek ödenek, ekebilmek, ekincilik, eksantrik, eksiltmek, eksperlik, ekstralık, ekşikulak, elbiselik, eldecilik, elekçilik, eleklemek, elezerlik, eli çabuk, eli selek, elmacılık, emaylamak, emdirtmek, emebilmek, emekçilik, emeklemek, emeklilik, emzirtmek, engebelik, eniklemek, enselemek, entarilik, epileptik, erdişilik, erebilmek, erekçilik, ereklilik, ergonomik, erişilmek, eriştelik, eritilmek, erketelik, erksizlik, erosallık, erosçuluk, erotiklik, ertelemek, esaslılık, esebilmek, esenlemek, esinlemek, esircilik, esirgemek, eskicilik, eskortluk, eşekçilik, eşelenmek, eşeylilik, eşitçilik, eşitlemek, eşivermek, eşkıyalık, et toprak, etek etek, eteklemek, eterlemek, etiketlik, etkilemek, etkililik, etnolojik, ettirtmek, evetlemek, evliyalık, eyercilik, eyerlemek, ezdirtmek, ezebilmek, ezivermek, façunalık, fahişelik, faizcilik, fakslamak, fantastik, farklılık, fasletmek, fassallık, faşistlik, favorilik, fehmetmek, felçlilik, fenlenmek, fenolojik, feodallik, feracelik, fersahlık, fersizlik, feshetmek, fesholmak, fethetmek, fettanlık, feyzalmak, fıçıcılık, fıçılamak, fındıklık, fırlatmak, fıslanmak, fıslatmak, fıstıklık, fışkırdak, fışkırmak, fıttırmak, fidecilik, fidelemek, filmcilik, filolojik, filozofik, fincanlık, fingirdek, firarilik, fistanlık, fişlenmek, fişletmek, fitlenmek, flitlemek, flütçülük, folklorik, fonojenik, fonolojik, formellik, forsluluk, fortçuluk, foslatmak, fotojenik, frencilik, frenlemek, fuarcılık, fukaralık, fuzulilik, gaddarlık, gadretmek, gadrolmak, gagalamak, gamlanmak, gammazlık, gamsızlık, garpçılık, garplılık, garsonluk, gasbetmek, gasletmek, gaspçılık, gaşyolmak, gayelilik, gazetelik, gazlanmak, gazlaşmak, gazsızlık, gebertmek, gececilik, gecelemek, geçicilik, geçirtmek, geçkinlik, geçmezlik, geğirtmek, gemicilik, gemlenmek, gencelmek, genleşmek, geometrik, geoteknik, gerçeklik, gerdanlık, gerdellik, gerdirmek, gerginlik, gericilik, gerilemek, germencik, gerzeklik, getirtmek, gevelemek, gevezelik, gevreklik, gevretmek, gevşeklik, gevşetmek, gezdirmek, gezelemek, gezginlik, gezicilik, giderayak, gidertmek, gidicilik, girdirmek, girginlik, giriftlik, giydirmek, gizlenmek, gizletmek, globallik, golfçülük, golsüzlük, goşistlik, göçebelik, göçertmek, göçmenlik, göçürtmek, gökçeklik, göllenmek, gölleşmek, gömleklik, gömücülük, gömülemek, göndermek, gönlü tok, gördürmek, görecelik, görecilik, görelilik, göresimek, görklülük, görmezlik, görmüşlük, görsellik, görücülük, göstermek, götürtmek, gözlenmek, gözletmek, gözsüzlük, gözü açık, grevcilik, grimtırak, gurbetlik, gurklamak, gusletmek, güçlenmek, güçleşmek, güçsünmek, güçsüzlük, güdelemek, güdücülük, güdülemek, güldürmek, güllenmek, gülünçlük, gümletmek, gümrahlık, güncellik, gündüzlük, günücülük, günülemek, gürbüzlük, gürecilik, gürleşmek, gürletmek, güveyilik, güzidelik, haccetmek, haczetmek, hademelik, hafiyelik, hakikilik, hakkaklik, hakketmek, haklaşmak, haksızlık, halıcılık, halifelik, halkçılık, hallaçlık, hallenmek, halleşmek, halletmek, hallolmak, halsizlik, hamasilik, hamdetmek, hamilelik, hamlaşmak, hamletmek, handanlık, hanefilik, hantallık, hapsetmek, hapsolmak, hapşırmak, haptetmek, harabelik, harabilik, haramilik, harcanmak, harcatmak, harcetmek, hardallık, harflemek, harikalık, haritalık, harlatmak, harmancık, harmanlık, hasretlik, hasretmek, hasrolmak, hassaslık, haşarılık, haşlaklık, haşlanmak, haşlatmak, hatalılık, hatmetmek, hattatlık, havacılık, havalılık, havarilik, havlanmak, havlatmak, hayalilik, haydutluk, haykırmak, haylazlık, hayranlık, hayretmek, hayvancık, hayvanlık, hazfetmek, hazmetmek, hazzetmek, hececilik, hecelemek, hediyelik, hemhallik, hepçillik, hercailik, herkeslik, hesabilik, hıçkırmak, hıfzetmek, hımbıllık, hımhımlık, hınçlılık, hınzırlık, hırçınlık, hırlaşmak, hırlatmak, hırsızlık, hırslılık, hızlanmak, hicvetmek, hikayecik, hilecilik, hinleşmek, hipotetik, hislenmek, hissetmek, hissizlik, hizalamak, hodbinlik, hodkamlık, homotetik, hoplatmak, horlanmak, hortlamak, hosteslik, hoşlanmak, hoşlaşmak, hoşnutluk, hoyratlık, höykürmek, hukukilik, hunharlık, hurufilik, hususilik, huylanmak, huysuzluk, hükmetmek, ılımanlık, ılımlılık, ıraksamak, ırgalamak, ırktaşlık, ısı kuşak, ısırılmak, ısırımlık, ısıtılmak, ıskalamak, ışıkçılık, ışıklılık, ışılatmak, ışıldamak, ışınlamak, ızgaralık, icapçılık, icatçılık, icracılık, iç asalak, iç bellek, iç içelik, iç lastik, içe dönük, içebilmek, içerlemek, içirilmek, içivermek, içkicilik, ideolojik, ifildemek, iğnecilik, iğnelemek, iğrençlik, ihkakıhak, ikilenmek, ikileşmek, ikiletmek, ikili kök, ikincilik, ikizlilik, ilaçlamak, ilancılık, ilerlemek, iletilmek, iletişmek, ilgilemek, ilgililik, ilginçlik, ilikçilik, iliklemek, ilimcilik, ilişiklik, ilişilmek, ilk örnek, ilkecilik, ilmiahlak, imanlılık, imarcılık, imgecilik, imgelemek, imzalamak, inakçılık, inancılık, inanılmak, inanırlık, inatçılık, incelemek, inceltmek, indirtmek, inebilmek, inekçilik, ineklemek, inildemek, inivermek, inorganik, ipekçilik, ipi çürük, ipi kırık, ipildemek, iranistik, irdelemek, irileşmek, irkiltmek, ironiklik, isimcilik, isimlilik, işitilmek, işvelilik, itebilmek, iteklemek, itelenmek, itivermek, ivazlılık, ivecenlik, iyicillik, iyileşmek, izinlilik, izomorfik, jambonluk, jelleşmek, jeosismik, jeotermik, jigololuk, jimnastik, judoculuk, kabakulak, kabartmak, kaçırtmak, kaçmaklık, kadifelik, kadirilik, kafalılık, kahretmek, kahrolmak, kakalamak, kaktırmak, kalabalık, kaldırmak, kalecilik, kalıcılık, kalkancık, kalkıklık, kalkınmak, kalkışmak, kalleşlik, kalpaklık, kalplilik, kaltaklık, kamacılık, kamalamak, kamburluk, kampçılık, kancıklık, kandaşlık, kandırmak, kandillik, kanırtmak, kanlanmak, kanmazlık, kansızlık, kantarlık, kantçılık, kap kacak, kapalılık, kapıcılık, kapılılık, kaplanmak, kaplatmak, kapsatmak, kapsızlık, kaptanlık, kaptırmak, karabacak, karabalık, karabatak, karacılık, karakavak, karakavuk, karakucak, karakulak, karalamak, karartmak, karasinek, karatavuk, karayanık, kardeşlik, kardırmak, karelemek, karlanmak, karmaşmak, karnı tok, karsızlık, karslılık, karşıtlık, kartalmak, kasabacık, kasacılık, kasalamak, kaslaşmak, kassızlık, kastetmek, kastırmak, kaşelemek, kaşmerlik, katalitik, kategorik, katı atık, katıltmak, katlanmak, katlatmak, katletmek, kavlanmak, kavlaşmak, kavlatmak, kavletmek, kavranmak, kavratmak, kavrukluk, kavrulmak, kavurtmak, kaybetmek, kaybolmak, kaydetmek, kaydırmak, kaydolmak, kayganlık, kayırtmak, kaykılmak, kaynaşmak, kaynatmak, kaypaklık, kaytaklık, kaytarmak, kayyumluk, kazdırmak, kazık kök, keçecilik, keçelemek, kefelemek, kekelemek, kekemelik, kelimelik, kelleşmek, kentçilik, kentlilik, kepazelik, kerkinmek, kertilmek, kesbetmek, keselemek, kesicilik, keskenmek, keskinlik, kestirmek, keşfetmek, keşşaflık, keyfetmek, kıbrısçık, kığılamak, kılcallık, kıldırmak, kılkuyruk, kıllanmak, kılsızlık, kımlanmak, kınalamak, kınsızlık, kırçıllık, kırdırmak, kırgınlık, kırıcılık, kırkbudak, kırkılmak, kırklamak, kırkmerak, kırlaşmak, kırpılmak, kırpışmak, kısaltmak, kıskanmak, kıskıvrak, kıstırmak, kışlatmak, kıtlaşmak, kıvırtmak, kıvraklık, kıvranmak, kıvratmak, kıvrıklık, kıvrılmak, kıydırmak, kıygınlık, kıyıcılık, kıyılamak, kızartmak, kızdırmak, kızgınlık, kibritlik, kiloluluk, kindarlık, kinematik, kinlenmek, kinsizlik, kiracılık, kiralamak, kirlenmek, kirletmek, kişnetmek, klasiklik, klikçilik, kliklemek, klonlamak, klorlamak, kocalılık, kocaltmak, koçlanmak, kodlatmak, koflaşmak, koklaşmak, koklatmak, kokmuşluk, kokuculuk, kolacılık, kolalamak, kolalılık, koldaşlık, kollanmak, koltukluk, kondurmak, kontörlük, kontratak, kontrplak, kopartmak, korkaklık, korkulmak, korkutmak, korlanmak, korlaşmak, korsanlık, koruculuk, korumalık, kostümlük, koşturmak, koşuculuk, kovalamak, kovboyluk, kovdurmak, koydurmak, koyultmak, koyvermek, kozacılık, köfterlik, kök örnek, kökertmek, köklenmek, kökleşmek, köksüzlük, kökteşlik, köpülemek, köpürtmek, köreltmek, körfezcik, körlenmek, körleşmek, körletmek, kösnüllük, kösnülmek, köşelemek, köşkerlik, kötülemek, köyleşmek, közleşmek, kralcılık, kremlemek, kritiklik, kroniklik, kudurtmak, kullanmak, kullaşmak, kumrallık, kumsallık, kurbanlık, kurdurmak, kurmaylık, kurnazlık, kurtarmak, kurtulmak, kuru erik, kuruculuk, kurulamak, kusturmak, kuşbazlık, kutlanmak, kutlatmak, kutsallık, kutsuzluk, kutuculuk, kutulamak, kuyuculuk, kuzguncuk, kuzulamak, küçültmek, küfecilik, küflenmek, küfranlık, küfretmek, kükretmek, küllenmek, kümelemek, kürdanlık, kürelemek, kürkçülük, küskünlük, küstahlık, küstürmek, kütleşmek, kütletmek, lağvetmek, lağvolmak, lakacılık, lamacılık, lapacılık, leffetmek, lekecilik, lekelemek, lektörlük, leventlik, lığlanmak, liflenmek, lifleşmek, liselilik, litolojik, lobicilik, lohusalık, loşlaşmak, lülecilik, lümpenlik, lüpletmek, lütfetmek, maaşlılık, madaralık, mağdurluk, mağrurluk, mahcupluk, mahkümluk, mahmurluk, mahpusluk, mahremlik, mahrumluk, mahsusluk, mahvetmek, mahvolmak, mahzunluk, makbullük, malalamak, malikilik, mallanmak, manalılık, manevilik, manicilik, mankenlik, mantarlık, manyaklık, marnlamak, massetmek, maşacılık, maşalamak, matematik, matlaşmak, matruşluk, mayalamak, mayhoşluk, maymuncuk, maymunluk, mayoculuk, mazbutluk, mazlumluk, mecburluk, mecnunluk, mecusilik, meddahlık, medenilik, medyumluk, meftunluk, mehmetçik, mekruhluk, melamilik, memnunluk, mensupluk, mermerlik, mesafelik, mesirelik, mestçilik, meşgullük, meşhurluk, metafizik, metaforik, methetmek, metreslik, mevcutluk, mevkufluk, mevsimlik, meydancık, meydanlık, meyletmek, meyyallik, mezcetmek, mezecilik, mıhlanmak, mırlanmak, mızmızlık, mızraklık, midecilik, midi etek, mikolojik, mikropluk, millenmek, milyarlık, milyonluk, mimlenmek, minarecik, minecilik, minelemek, mini etek, mintanlık, minyonluk, miskinlik, mistiklik, mitleşmek, mitolojik, modacılık, modernlik, morartmak, morlaşmak, mortlamak, moskofluk, mostralık, muadillik, muammalık, muarızlık, muasırlık, muavinlik, muğlaklık, muhbirlik, muhkemlik, muhlislik, muhtaçlık, muhtarlık, mum direk, mumlanmak, mumlaşmak, murdarlık, musevilik, mutlanmak, mutsuzluk, mücrimlik, müdriklik, müflislik, müfritlik, müfsitlik, mühresenk, mümbitlik, mümkünlük, mümtazlık, münkirlik, müphemlik, mürdesenk, mürşitlik, mürtetlik, müsaitlik, müsavilik, müspetlik, müsriflik, müstantik, müstehlik, müsteşrik, müşfiklik, müşküllük, müşriklik, müteallik, müthişlik, müzecilik, müzminlik, nadidelik, nafilelik, nakkaşlık, nakletmek, nakşetmek, nakşolmak, nakzetmek, nalburluk, nallanmak, namdarlık, namertlik, namzetlik, nankörlük, nasbetmek, nazlanmak, nazlaşmak, nazmetmek, nebbaşlık, nefyetmek, nemlenmek, nemletmek, nemrutluk, neoklasik, nesnellik, neşelilik, neşretmek, netleşmek, nevraljik, neyzenlik, nezretmek, nicelemek, nikbinlik, nişaburek, nitelemek, nizamilik, nobranlık, noksanlık, normallik, nostaljik, notalamak, nörolojik, nötrlemek, numunelik, nuranilik, nurlanmak, nursuzluk, ocakçılık, odaklamak, odunculuk, oğul uşak, oğulduruk, okkalamak, okşamalık, okulluluk, okumuşluk, okunulmak, okutulmak, olabilmek, olagelmek, olağanlık, olamazlık, olayazmak, olaycılık, oldurtmak, olguculuk, oltacılık, oluk oluk, olumluluk, oluvermek, omuzlamak, on binlik, onaltılık, onarılmak, onaylamak, onbaşılık, ondörtlük, onkolojik, onomastik, ontolojik, onunculuk, onurluluk, orakçılık, oranlamak, oranlılık, ordululuk, orospuluk, orsalamak, orta şark, ortalamak, ortopedik, oruçluluk, otağcılık, otelcilik, otoburluk, otokratik, otokritik, otonomluk, oturmalık, oturulmak, oturuşmak, ovalanmak, ovalatmak, ovdurtmak, oyabilmek, oyalanmak, oymacılık, oyulgamak, oyumlamak, oyunculuk, oyuvermek, ozansılık, ozonlamak, ödetilmek, ödüncülük, ödünlemek, ödünlülük, öfkelilik, öğütçülük, öğütlemek, öğütülmek, ökselemek, öksürtmek, ölçtürmek, ölçülülük, öldürtmek, ölebilmek, öleyazmak, ölümlülük, ölüvermek, ömürlülük, ön yaylak, öncecilik, öncelemek, önemlilik, önemsemek, önerilmek, öpebilmek, öptürtmek, öpüvermek, örebilmek, örgücülük, örgülemek, örselemek, örttürmek, örtülülük, öşürcülük, ötebilmek, ötelenmek, öteletmek, ötümlülük, övebilmek, övgücülük, öykücülük, öykülemek, öz kaynak, özel ulak, özenilmek, özenlilik, özetlemek, özezerlik, özgecilik, özgülemek, özümlemek, özümsemek, özürlülük, paçacılık, pahacılık, pahalılık, paklanmak, paleozoik, panikatak, panoramik, parabolik, paracılık, paralamak, paralılık, paralojik, paranoyak, parkçılık, parlaklık, parlatmak, parmaklık, paskallık, paslanmak, paslaşmak, paslatmak, paspallık, patlatmak, patolojik, patriklik, patronluk, pavkırmak, paydaşlık, paylanmak, paylaşmak, paylatmak, paytaklık, peçelemek, pedagojik, pedolojik, pekleşmek, pekmezlik, pelteklik, pepelemek, pepemelik, periyodik, pesleşmek, peylenmek, pırnallık, pırtlamak, pıstırmak, piçleşmek, pidecilik, pikoculuk, pis bıyık, pislenmek, pisleşmek, pisletmek, pişirtmek, pişkinlik, pişmanlık, plakçılık, plancılık, planlamak, planlılık, polifonik, pop müzik, portörlük, pos bıyık, potlanmak, pörsüklük, pörsütmek, pörtlemek, pragmatik, pratiklik, prefabrik, presçilik, preslemek, puanlamak, pullanmak, puslanmak, pusuculuk, pusulacık, pusulamak, putlaşmak, püfkürmek, püskülcük, püskürmek, radyolink, rafızilik, rahibelik, rahmetlik, rakıcılık, rantçılık, raptetmek, rastlamak, recmetmek, reddetmek, rehberlik, rektörlük, rekzetmek, rengarenk, renkçilik, renklemek, renklilik, repoculuk, resmetmek, ressamlık, rezelemek, ricacılık, risklilik, rizelilik, ruhanilik, ruhbanlık, ruhsallık, ruhsuzluk, rumlaşmak, ruslaşmak, rüzgarlık, saatçilik, sabretmek, saçak kök, saçalamak, saçsızlık, sadistlik, safdillik, saflaşmak, saguculuk, sağaltmak, sağdıçlık, sağdırmak, sağlamlık, sağlanmak, sağlatmak, sağmallık, sahicilik, sahleplik, saklanmak, saklatmak, salatalık, saldırmak, salgınlık, saliselik, salisilik, sallanmak, sallatmak, saltçılık, samimilik, sandırmak, saniyelik, sapkınlık, saplanmak, saplatmak, saptanmak, saptırmak, sarartmak, sarbanlık, sardırmak, sarhoşluk, sarıbalık, sarıcalık, sarıçiçek, sarkıklık, sarkıtmak, sarmallık, sarmaşmak, sarraflık, sarsaklık, sarsılmak, satıcılık, sattırmak, savacılık, savdırmak, savrukluk, savrulmak, savurtmak, sayacılık, saydamlık, saydırmak, saygınlık, sayıcılık, sayılamak, saymanlık, saymazlık, sayrımsak, seçicilik, seçkinlik, seçmenlik, seçtirmek, sedalılık, seğirtmek, sekbanlık, sekilemek, seksenlik, sektirmek, selbetmek, selülozik, semirtmek, semiyotik, senkronik, sentaktik, senyörlük, sepelemek, sepicilik, sepilemek, seracılık, serdarlık, serdetmek, serdirmek, serkeşlik, serpilmek, sersemlik, sertelmek, ses soluk, seslenmek, sesletmek, sessizlik, sesteşlik, setretmek, sevdirmek, sevicilik, seyirtmek, seyranlık, seyreklik, seyrelmek, seyreltik, seyretmek, seyyahlık, seyyarlık, sezdirmek, sıçratmak, sıçtırmak, sığdırmak, sığlaşmak, sıkıcılık, sıkılamak, sıkkınlık, sıklaşmak, sıktırmak, sındırmak, sıracılık, sıralamak, sırdaşlık, sırlanmak, sırnaşmak, sırretmek, sırrolmak, sırtarmak, sırtçılık, sırtı pek, sırtlamak, sıvacılık, sıvalamak, sıyırtmak, sıyrıklık, sıyrılmak, sızdırmak, sızlanmak, sızlatmak, siftinlik, siftinmek, sigaralık, siktirmek, sildirmek, silkilmek, silkinmek, silolamak, simsarlık, sindirmek, sinematek, sinematik, sipahilik, sislenmek, sitolojik, sivrilmek, siyah ırk, siyanürik, siyasilik, skolastik, slavistik, sobacılık, sobelemek, sofistlik, soğrulmak, sokranmak, sokturmak, soldurmak, solgunluk, solistlik, soloculuk, somurtmak, sonlanmak, sonsallık, sonsuzluk, sopalamak, sordurmak, sosyallik, sotelemek, soydaşlık, soydurmak, soysuzluk, söktürmek, sömürtmek, söndürmek, sörfçülük, sövdürmek, sövücülük, söylenmek, söyleşmek, söyletmek, sözlenmek, sözleşmek, sözsellik, sözsüzlük, spikerlik, sporculuk, spotçuluk, stilistik, stoacılık, stokçuluk, stoklamak, stratejik, subtropik, suçlanmak, suçsuzluk, suflörlük, sulhçuluk, sultanlık, sundurmak, suni peyk, sunuculuk, suskunluk, susturmak, sükütilik, sümkürmek, sümsüklük, sündürmek, sünepelik, sünnetlik, süpürtmek, sürdürmek, sürelilik, sürgünlük, sürtüklük, sürtülmek, sürtünmek, sürtüşmek, sürücülük, süslenmek, süsletmek, süssüzlük, sütanalık, sütlenmek, sütsüzlük, süvarilik, süzdürmek, süzgünlük, şahlanmak, şakacılık, şakketmek, şaklatmak, şakraklık, şal kuşak, şamdanlık, şanslılık, şapadanak, şaplatmak, şapşallık, şarkçılık, şarklılık, şartlamak, şartlılık, şaşalamak, şaşırtmak, şaşkınlık, şaşmazlık, şeffaflık, şekerrenk, şeneltmek, şenlenmek, şerbetlik, şevklilik, şeytanlık, şıklaşmak, şımartmak, şıracılık, şimşirlik, şirretlik, şistlilik, şişecilik, şişelemek, şişirtmek, şişkinlik, şişlenmek, şişletmek, şişmanlık, şorololuk, şutlanmak, şuurluluk, şükretmek, taçlanmak, takacılık, takmazlık, taktırmak, talebelik, tam ekmek, tanelemek, tanılamak, tankçılık, tapalamak, tapşırmak, taptırmak, tapuculuk, tapulamak, tardetmek, tartılmak, tartışmak, tas tarak, taslatmak, taş bebek, taş ekmek, taşımalık, taşkınlık, taşlanmak, taşlaşmak, taşlatmak, tatlanmak, tatsızlık, tattırmak, tavlanmak, tavsatmak, tavşanlık, tayyetmek, tazelemek, tefecilik, teğmenlik, tek bilek, tek örnek, tek yürek, tekaütlük, tekesemek, tekfurluk, tekleşmek, teknopark, telalamak, teleferik, telepatik, telesimek, tellaklık, tellallık, tellenmek, telletmek, tembellik, temiz pak, teokratik, tepelemek, tepkinlik, tepsermek, terecilik, terletmek, tersbeşik, tersinmek, terslemek, tezleşmek, tıklanmak, tıklatmak, tıknazlık, tıksırmak, tınlatmak, tıpalamak, tırmanmak, tırnaklık, ticanilik, tiksinmek, tilmizlik, tipilemek, tipleşmek, tipoculuk, tipolojik, tirelemek, titreklik, titreşmek, titretmek, tizleşmek, tombulluk, top tüfek, toplanmak, toplaşmak, toplatmak, topolojik, toslaşmak, tostçuluk, tozlanmak, tozlaşmak, törecilik, töskürmek, travmatik, trolcülük, tuğbaylık, tunçlamak, turalamak, turistlik, tutkunluk, tutsaklık, tutturmak, tutuculuk, tuzlanmak, tuzsuzluk, tüccarlık, tüllenmek, tümlenmek, tümselmek, tüp bebek, türdeşlik, türedilik, türkçülük, tüttürmek, tüydürmek, tüylenmek, tüysüzlük, ucuzculuk, ucuzlamak, uçabilmek, uçuklamak, uçurulmak, uçuvermek, ufak ufak, ufalanmak, uğralamak, uğrulamak, uğuldamak, uğurlamak, uğurluluk, uğursamak, uhrevilik, ulaşılmak, ululanmak, ululaşmak, ulusallık, ulusçuluk, umabilmek, umursamak, umutluluk, unutulmak, usanılmak, usulcacık, usullacık, uşaklılık, utkululuk, uyabilmek, uyanıklık, uyarcılık, uyarılmak, uyarlamak, uyarlılık, uygulamak, uykuculuk, uykululuk, uymacılık, uyuklamak, uyumluluk, uyuşukluk, uyuşurluk, uyutulmak, uyuvermek, uzaksamak, uzanılmak, uzatılmak, uzaylılık, uzun etek, üçüncülük, üleşilmek, ülkücülük, ümitlilik, üretilmek, üretimlik, ürkünçlük, ürpertmek, üst dudak, üstelemek, üstlenmek, üstsüzlük, ütülenmek, ütületmek, üzümcülük, vakfetmek, validelik, vandallık, vantrilok, vardırmak, varsaymak, varsıllık, vasıtalık, vazgeçmek, vazgelmek, vefalılık, vehmetmek, verdirmek, vericilik, vesikalık, vidalamak, viranelik, virolojik, vurdurmak, vurgunluk, vuruculuk, yabalamak, yabanilik, yadsınmak, yağdanlık, yağdırmak, yağlanmak, yağlatmak, yağmurluk, yağsızlık, yahudilik, yakalamak, yakıcılık, yaklaşmak, yaktırmak, yalabımak, yalakalık, yalbırdak, yalıhüyük, yalnızlık, yalpaklık, yaltaklık, yalvaçlık, yalvarmak, yamacılık, yamalamak, yamrulmak, yamyamlık, yandaşlık, yandırmak, yanıltmak, yanlışlık, yansıtmak, yansızlık, yanşaklık, yapıcılık, yapılılık, yaprakçık, yaptırmak, yaralamak, yaralılık, yarbaylık, yardırmak, yargıçlık, yarıcılık, yarılamak, yasak aşk, yaslanmak, yassılmak, yastıkçık, yaşartmak, yaşlanmak, yatılılık, yatırtmak, yatkınlık, yaydırmak, yaygınlık, yaylanmak, yayvanlık, yazdırmak, yazıcılık, yazmanlık, yedirtmek, yeğlenmek, yeğnilmek, yeldirmek, yellenmek, yeltenmek, yemlenmek, yendirmek, yenicilik, yenilemek, yerleşmek, yersizlik, yeşertmek, yetkinlik, yetmezlik, yetmişlik, yezidilik, yığdırmak, yıkıcılık, yıkkınlık, yıktırmak, yıldırmak, yıldızcık, yıldızlık, yılgınlık, yıllanmak, yıllatmak, yılmazlık, yıpranmak, yıpratmak, yırtıklık, yırtılmak, yırtınmak, yinelemek, yitirtmek, yiyicilik, yoğaltmak, yoğrulmak, yoğurtmak, yoklanmak, yoklaşmak, yoklatmak, yoksulluk, yoksunluk, yoksuzluk, yoldaşlık, yoldurmak, yollanmak, yollatmak, yolsuzluk, yomsuzluk, yontulmak, yordurmak, yorgunluk, yozlaşmak, yöndeşlik, yöneltmek, yönlenmek, yönsüzlük, yuhalamak, yumdurmak, yumru kök, yumuşacık, yumuşamak, yurtsamak, yutkunmak, yutturmak, yuvalamak, yüceltmek, yüklenmek, yükletmek, yükseklik, yükselmek, yüksünmek, yüksüzlük, yüzbeşlik, yüzdürmek, yüzlenmek, yüzleşmek, yüzsüzlük, yüzü asık, yüzücülük, yüzyıllık, zamklamak, zamlanmak, zammetmek, zamsızlık, zangoçluk, zannetmek, zarfçılık, zarflamak, zarurilik, zedelemek, zehretmek, zehrolmak, zekalılık, zemmetmek, zenginlik, zevklilik, zevzeklik, zeyreklik, zeytinlik, zıbartmak, zıhlanmak, zındıklık, zıplatmak, zırlatmak, zıtlanmak, zıtlaşmak, zibidilik, ziftlemek, zikretmek, zilyetlik, zirzopluk, zonguldak, zonklamak, zorlanmak, zorlaşmak, zorsunmak, zulmetmek, züğürtlük

10 Harfli Kelimeler

abandırmak, abartılmak, ablavutluk, abuk sabuk, abuk subuk, abuklaşmak, acarlaşmak, acelecilik, acemleşmek, acı gerçek, acıktırmak, acındırmak, acizleşmek, açgözlülük, açık saçık, açık seçik, açıkgözlük, açıklanmak, açıklaşmak, açıklatmak, açımlanmak, açındırmak, açkılanmak, açkılatmak, açtırılmak, adaklanmak, adamcıllık, adamsızlık, adanalılık, addedilmek, addolunmak, adımlanmak, afallaşmak, afallatmak, affedilmek, affeylemek, affolunmak, afrodizyak, afsunculuk, afsunlamak, afyonlamak, agresiflik, ağababalık, ağaçlanmak, ağaçlaşmak, ağaçsızlık, ağartılmak, ağdalanmak, ağdalaşmak, ağıllanmak, ağır aksak, ağırlanmak, ağırlaşmak, ağırlatmak, ağızlaşmak, ağızsızlık, ağlamaklık, ağrısızlık, ağzı bozuk, ağzı büyük, ahenklilik, ahitleşmek, ahlakçılık, ahlaklılık, ailesizlik, akaçlatmak, akçalanmak, akdedilmek, akıllanmak, akılsızlık, akımsızlık, akışkanlık, akışmazlık, aklı yetik, akortçuluk, akortlamak, akrobatlık, aksatılmak, aksilenmek, aksileşmek, akşamcılık, akşamlamak, aktarılmak, alacalamak, alacalılık, alakalılık, alazlanmak, alçılanmak, alçılatmak, aldatılmak, aldırılmak, aleladelik, alemdarlık, alevlenmek, algılanmak, algılatmak, alık salık, alıklaşmak, alımsızlık, alınganlık, alışkanlık, alışkınlık, alışmışlık, alıştırmak, alkışçılık, alkışlamak, alkoliklik, alkollemek, alkollülük, almancılık, almaşıklık, alt başlık, altayistik, altınbeşik, altıncılık, altıparmak, amaçlanmak, amaçsızlık, amansızlık, ambarcılık, ambarlamak, amipleşmek, amirsizlik, amiyanelik, anaçlaşmak, anahtarlık, analistlik, ananecilik, andavallık, andırışmak, anıklaşmak, anımsanmak, anımsatmak, anıştırmak, anıtlaşmak, anıtsallık, anketçilik, anketörlük, anlamaklık, anlamazlık, anlamlılık, anlaşılmak, anlatılmak, anlıkçılık, anormallik, antiseptik, antitoksik, apaydınlık, apıştırmak, apseleşmek, ara başlık, arabacılık, araçsallık, araçsızlık, araklanmak, araplaşmak, araştırmak, arattırmak, arayıcılık, ardışıklık, argaçlamak, argolaşmak, arıklaşmak, arıklatmak, arındırmak, arınmışlık, arıtıcılık, arızalılık, arka sokak, arkadaşlık, arkalanmak, arkası pek, arkasızlık, arkeolojik, armadorluk, armatörlük, arşınlamak, arşivcilik, arşivlemek, artabilmek, artağanlık, artakalmak, artık emek, artıklamak, artımlılık, artırılmak, arttırtmak, arzulanmak, arzulatmak, arzusuzluk, asılsızlık, asistanlık, asit borik, asit fenik, askercilik, askıntılık, asortiklik, asosyallik, asrileşmek, astarlamak, astırılmak, astrofizik, astrolojik, astronomik, aşağılamak, aşağısamak, aşamalılık, aşıktaşlık, aşındırmak, aşınmazlık, aşırıcılık, aşkıncılık, atandırmak, atanmışlık, ateşbazlık, ateşlenmek, ateşletmek, ateşsizlik, atfedilmek, atılganlık, atıştırmak, atik tetik, atkı iplik, atlanılmak, atlatılmak, atletiklik, atmosferik, attırılmak, avallaşmak, avrupailik, avuçlanmak, avuçlatmak, avundurmak, avurtlamak, ayaklanmak, ayaksızlık, ayaktaşlık, ayarlanmak, ayarlatmak, ayarsızlık, ayartılmak, ayazlanmak, ayazlatmak, aydınlılık, ayıklanmak, ayıklatmak, ayıltılmak, ayıplanmak, ayıpsızlık, ayırıcılık, ayırtılmak, aylakçılık, aylıkçılık, aynasızlık, aynılaşmak, ayrancılık, ayrıksılık, ayrılanmak, ayrılaşmak, ayrılışmak, ayrımcılık, ayrımlamak, ayrımlılık, ayrımsamak, ayrışıklık, azaltılmak, azarlanmak, azarlatmak, azdırılmak, azelleşmek, azıksızlık, azımsanmak, azıştırmak, azıttırmak, azimkarlık, azimsizlik, azledilmek, azlolunmak, babacanlık, babalanmak, babasızlık, bacanaklık, bacasızlık, badem kürk, bademcilik, badiklemek, bağdalamak, bağımlamak, bağımlılık, bağışçılık, bağışıklık, bağışlamak, bağıtlamak, bağlamalık, bağlılaşık, bahadırlık, baharcılık, bahçecilik, bahisçilik, bahtı açık, bahtsızlık, bakabilmek, bakadurmak, bakakalmak, bakayazmak, bakımcılık, bakımlılık, bakırcılık, bakıvermek, baklavalık, baktırtmak, bal özülük, balabanlık, balerinlik, balıkçılık, balonculuk, baltacılık, baltalamak, balyalamak, banabilmek, bandoculuk, bankacılık, bankamatik, barınılmak, barışçılık, barışıklık, barokçuluk, barutçuluk, basabilmek, basımcılık, basıvermek, basit renk, baskıcılık, baskılamak, basmacılık, bastıbacak, bastırtmak, başağırlık, başakçılık, başaklamak, başarılmak, başbayilik, başçiftlik, başı kabak, başıboşluk, başimamlık, başkentlik, batabilmek, batakçılık, batırılmak, batıvermek, bavulculuk, bayatlamak, bayatsımak, bayramilik, becerilmek, bedbahtlık, beğenilmek, beğenirlik, bektaşilik, belasızlık, beleşçilik, belgecilik, belgelemek, belgilemek, beli bükük, beliklemek, belinlemek, belirlemek, belirlilik, belitlemek, beneklilik, benildemek, benimsemek, beraberlik, berelenmek, beslemelik, bestecilik, bestelemek, beş binlik, beş yüzlük, beşibirlik, beşikçilik, beşincilik, betelenmek, betimlemek, betonculuk, beyazsinek, beyhudelik, beyzadelik, bezebilmek, bezekçilik, bezeklemek, bezirlemek, bıçakçılık, bıçaklamak, bıçkıcılık, bıkabilmek, bıkıvermek, bırakılmak, bırakışmak, bıyıklılık, bibercilik, biberlemek, bibliyotek, biçebilmek, biçemlemek, biçimcilik, biçimlemek, biçimlilik, biçivermek, biçkicilik, bidonculuk, bihaberlik, bildirtmek, bilebilmek, bilecenlik, bileşiklik, biletçilik, biletilmek, bileyazmak, bileylemek, bilgicilik, bilgililik, bilimcilik, bilinmedik, bilisizlik, bilivermek, binbaşılık, binebilmek, binivermek, bir aralık, bir hoşluk, bir parmak, biraderlik, bireycilik, biriciklik, birikişmek, birincilik, bitaraflık, bitebilmek, bitimlilik, bitirilmek, bitirimlik, bitişiklik, bitivermek, bitkicilik, bitümlemek, biyografik, bloklaşmak, bloksuzluk, bocalatmak, bodoslamak, boğabilmek, boğazlamak, boğdurtmak, boğumlamak, boğuşulmak, boğuvermek, bohçacılık, bohçalamak, bombacılık, bombalamak, bonfilelik, borçlanmak, borçsuzluk, bordalamak, borsacılık, boşanılmak, boşatılmak, boyalanmak, boyasızlık, boyatılmak, boyunduruk, boyutlamak, boyutluluk, bozabilmek, bozdurtmak, bozmacılık, bozulaşmak, bozuşukluk, bozuvermek, böcekçilik, böcelenmek, böldürtmek, bölebilmek, bölgecilik, bölgelemek, bölümlemek, börekçilik, börttürmek, brahmanlık, bromhidrik, buğulanmak, buğulaşmak, bulabilmek, bulanıklık, bulaşıklık, bulaşılmak, buldurtmak, bulgulamak, buluşulmak, buluvermek, bumburuşuk, burabilmek, burgulamak, burjuvalık, bursalılık, burunduruk, burunlamak, burunsalık, buruşukluk, busbulanık, butikçilik, bükebilmek, büküvermek, bürokratik, bütçelemek, bütünlemek, bütünleşik, büyüksemek, büyülenmek, büyümsemek, büyüsüzlük, büyütülmek, büyütürlük, büzebilmek, büzgülemek, büzüşüklük, cadalozluk, cadılaşmak, cakalanmak, cam mozaik, camlı köşk, canavarlık, canlıcılık, cayabilmek, cayırdamak, cayıvermek, cazırdamak, ceberutluk, cebi delik, cefakarlık, cefakeşlik, celallilik, celepçilik, cenabetlik, cenkleşmek, cephanelik, cevaplamak, cezalanmak, cezasızlık, cılklaşmak, cırıldamak, cırmalamak, cırtlaklık, cıvıldamak, cıvıtılmak, cıyaklamak, cıyırdamak, cızıldamak, cızırdamak, cicozlamak, ciğercilik, cilalanmak, cilalatmak, cilasızlık, ciltlenmek, ciltletmek, cilvelilik, ciritçilik, cismanilik, civeleklik, ciyaklamak, contalamak, coşabilmek, coşkululuk, coşumculuk, coşuvermek, cumbalamak, cuntacılık, cübbecilik, cüceleşmek, cüretlilik, cüsselilik, çabalanmak, çabalatmak, çabasızlık, çaçaronluk, çadırcılık, çağıldamak, çağrıcılık, çakabilmek, çakıldamak, çakırcılık, çakışıklık, çakıvermek, çakmacılık, çakozlamak, çalabilmek, çalçenelik, çalgıcılık, çalımlamak, çalımlılık, çalışılmak, çalıvermek, çalkalamak, çalmacılık, çamaşırlık, çamurlamak, çanakçılık, çantacılık, çapaçulluk, çapalanmak, çapalatmak, çapulculuk, çapullamak, çaresizlik, çarıkçılık, çarkıfelek, çarpıcılık, çarptırmak, çaşıtlamak, çatabilmek, çatal ayak, çatıldamak, çatırdamak, çatışıklık, çatışılmak, çatıvermek, çatmacılık, çayırlamak, çekebilmek, çekemezlik, çekiçlemek, çekimlemek, çekiniklik, çekinilmek, çekişilmek, çekivermek, çekoslovak, çektirtmek, çelebilmek, çeliklemek, çelişiklik, çelmelemek, çemenlemek, çemişgezek, çemkirtmek, çenebazlık, çeneleşmek, çenesizlik, çepellemek, çepellilik, çerezcilik, çergecilik, çergicilik, çeşitlemek, çeşitlilik, çeşnicilik, çeşnilemek, çeteleşmek, çevrecilik, çevrelemek, çevrilemek, çeyizcilik, çığalanmak, çıkabilmek, çıkagelmek, çıkarcılık, çıkarılmak, çıkayazmak, çıkıkçılık, çıkılanmak, çıkılatmak, çıkınlamak, çıkıntılık, çıkıvermek, çıldırtmak, çırpıcılık, çırptırmak, çıtırdamak, çiçekçilik, çiçeklemek, çiçeksimek, çift çubuk, çiftelemek, çiftlenmek, çiftleşmek, çiğ toprak, çiğindirik, çilekçilik, çilekeşlik, çingenelik, çirişçilik, çirişlemek, çitilenmek, çivilenmek, çiviletmek, çivitlemek, çizebilmek, çizgilemek, çizgililik, çizimcilik, çizivermek, çizmecilik, çocuklamak, çocukluluk, çocuksuluk, çoğulculuk, çoğullamak, çoğumsamak, çok yıllık, çomaklamak, çorapçılık, çorbacılık, çorumluluk, çökebilmek, çöktürtmek, çöküvermek, çörekçilik, çözebilmek, çözümcülük, çözümlemek, çözünürlük, çözüvermek, çubukçuluk, çubuklamak, çuhadarlık, çuvalcılık, çuvallamak, çürütülmek, dağınıklık, dağıtılmak, daktiloluk, dalabilmek, dalancılık, daldırtmak, dalgacılık, dalıvermek, dallamalık, damgacılık, damgalamak, damıtılmak, danışıklık, danışılmak, dapdaracık, dar aralık, darbecilik, darbelemek, dasdaracık, davalaşmak, davetçilik, davulculuk, dayaklamak, dayanaklık, dayanıklık, dayanılmak, dayanırlık, dayanışmak, dayatılmak, dayatışmak, dayılanmak, debelenmek, defedilmek, deformelik, değebilmek, değerlemek, değerlilik, değinilmek, değirmilik, değişiklik, dekadanlık, dekoltelik, dekorculuk, deldirtmek, delebilmek, deli bozuk, deli fişek, deli ırmak, delilenmek, delimsirek, delivermek, demagogluk, demetçilik, demetlemek, demircilik, demirkazık, demirlemek, demografik, demokratik, denebilmek, denetçilik, denetilmek, denetlemek, deneycilik, deneylemek, dengecilik, dengelemek, dengelilik, denizcilik, denklenmek, denkleşmek, denktaşlık, depolanmak, depolatmak, derebeylik, derebilmek, dergicilik, derişiklik, dertlenmek, dertleşmek, dertsizlik, desencilik, desenlemek, destecilik, destelemek, deşebilmek, deşivermek, detaylılık, devamlılık, devasızlık, devre mülk, devşirtmek, deyivermek, dış asalak, dış bellek, dış lastik, dışa dönük, dışkılamak, didiklemek, didinilmek, dikebilmek, dikişçilik, dikivermek, dikizcilik, dikizlemek, diktacılık, diktirtmek, dilebilmek, dilencilik, dili bozuk, dili tutuk, dilimlemek, dilivermek, dinamiklik, dinceltmek, dinçlenmek, dinçleşmek, dindirtmek, dinebilmek, dinivermek, diplomatik, direkçilik, direnilmek, direnlemek, dirileşmek, dişileşmek, dişindirik, dişisellik, diyakronik, diyalektik, diyebilmek, dizebilmek, dizeleşmek, dizgelilik, dizgicilik, dizinlemek, dizivermek, dogmacılık, doğabilmek, doğaçlamak, doğalcılık, doğancılık, doğayazmak, doğruculuk, doğrulamak, doğrultmak, doğuvermek, dokunulmak, dolabilmek, dolapçılık, dolaşıklık, dolaşılmak, dolaylılık, doldurtmak, dolmacılık, doluvermek, don gömlek, donabilmek, donakalmak, donatılmak, donayazmak, donuvermek, dopdoluluk, doruklamak, dostlaşmak, dostsuzluk, dosyalamak, doyabilmek, doyumluluk, doyurulmak, doyuvermek, dökebilmek, dökmecilik, döktürtmek, dökümcülük, dökümlemek, döküntülük, döküvermek, döndürtmek, dönebilmek, dönercilik, dönüşlülük, dönüvermek, dört bucak, döşemcilik, döşetilmek, dövdürtmek, dövebilmek, dövmecilik, dövüşçülük, duldalamak, dumanlamak, dumanlılık, durabilmek, durağanlık, durakalmak, duraklamak, duraksamak, duralatmak, durayazmak, durdurtmak, durulanmak, durulaşmak, duruvermek, duşaklamak, duvakçılık, duvaklamak, duvarcılık, duyabilmek, duyarlılık, duygululuk, duyumculuk, duyumsamak, duyurulmak, duyurumluk, duyusallık, duyuvermek, düdükçülük, düdüklemek, düğmecilik, düğmelemek, düğümlemek, düğüncülük, dümencilik, dünürcülük, dünyacılık, dünyevilik, dürebilmek, dürtelemek, dürümcülük, dürümlemek, düşebilmek, düşeyazmak, düşünülmek, düşünürlük, düşürülmek, düşüvermek, düvencilik, düzcelilik, düzebilmek, düzencilik, düzenlemek, düzenleşik, düzenlilik, düzeylilik, düzmecelik, düzmecilik, edeplenmek, edepsizlik, edilgenlik, edilginlik, edimsellik, edindirmek, efkarlılık, efsunculuk, efsunlamak, egosantrik, egzotiklik, egzozculuk, eğimsizlik, eğiticilik, eğitmenlik, eğitsellik, eğlencelik, eğlenilmek, ehlileşmek, eklemlemek, ekmekçilik, eksik etek, ekstremlik, ekşimtırak, ekşitilmek, ekzotermik, elastiklik, elebaşılık, elektronik, elektroşok, elemsizlik, eleştirmek, eli bolluk, eli boşluk, eli darlık, emeksizlik, emektarlık, emirberlik, emiştirmek, emlakçılık, emreylemek, emzirilmek, endoskopik, endotermik, enerjiklik, enformatik, engellemek, engellilik, enselenmek, enseletmek, erdemlilik, ereksellik, erginlemek, erinleşmek, erişkinlik, eriştirmek, erkeksilik, erkencilik, erkincilik, eroincilik, erseliklik, ertelenmek, erteletmek, esaslanmak, esassızlık, eseflenmek, esenleşmek, esersizlik, esindirmek, esinlenmek, esirgenmek, eski tüfek, eskileşmek, eskitilmek, esprililik, esrarcılık, esrarlılık, estirilmek, eş adlılık, eş anlılık, eşekleşmek, eşeysellik, eşitlenmek, eşitleşmek, eşitsizlik, eşkincilik, eşyasızlık, eterleşmek, etimolojik, etiyolojik, etkilenmek, etkileşmek, etkincilik, etkisizlik, etli ekmek, etnografik, etraflılık, ettirilmek, etyemezlik, evcimenlik, evhamlılık, evinlenmek, evleklemek, evlenilmek, evrimcilik, evsel atık, eyerlenmek, eyerletmek, eylemcilik, eylemlilik, eyyamcılık, ezansızlık, ezbercilik, ezberlemek, ezgilenmek, ezgileşmek, ezgisellik, ezik büzük, ezilmişlik, fakslatmak, fanatiklik, farfaralık, farksızlık, fasaryalık, faşizanlık, faydacılık, faydalılık, fecrisadık, fedakarlık, fenalaşmak, fenercilik, ferahlamak, fersudelik, fesatçılık, fetvacılık, fıkırdamak, fıkracılık, fırçacılık, fırçalamak, fırıncılık, fırınlamak, fırkacılık, fısıldamak, fışıldamak, fışırdamak, fışkılamak, fışkırtmak, figüranlık, fikirlilik, filarmonik, filizlemek, filozofluk, firavunluk, fiskelemek, fişekçilik, fitilcilik, fitillemek, fitnecilik, fitnelemek, fiyatlılık, fizyolojik, fodlacılık, fokurdamak, fokuslamak, fosurdamak, foşurdamak, fotoğrafik, fransızlık, frenlenmek, frenolojik, frezecilik, frezelemek, frigorifik, gacırdamak, gagalanmak, gagalaşmak, garajcılık, garibancık, garibanlık, garipsemek, gaydacılık, gayesizlik, gazozculuk, gebrelemek, gecikilmek, geçebilmek, geçerlemek, geçerlilik, geçimlilik, geçinilmek, geçirilmek, geçişlilik, geçivermek, gediklilik, gelebilmek, gelirlilik, gelivermek, gençleşmek, genelcilik, genellemek, generallik, genişlemek, gerdirtmek, gerebilmek, gereklilik, gereksemek, geriletmek, gerillalık, getirilmek, gezebilmek, gezimcilik, gıcıklamak, gıcırdamak, gıdaklamak, gıdasızlık, gıdıklamak, gidebilmek, gidedurmak, giderilmek, gidivermek, girebilmek, girenlemek, girişiklik, girişilmek, girivermek, gitarcılık, giyebilmek, giyiniklik, giyivermek, gizemcilik, gizemlilik, gizlicilik, göbeklilik, göçebilmek, göçürülmek, göğüslemek, gölgelemek, gömebilmek, gömme ayak, gömüldürük, gömüvermek, göndertmek, gönüllülük, gönyelemek, gördürtmek, görebilmek, görevcilik, görevlilik, görgücülük, görümcelik, görüntülük, görünürlük, görüşlülük, görüşülmek, görüvermek, göstertmek, götürülmek, gövdelilik, gözetilmek, gözetlemek, gözü açlık, grafolojik, grostonluk, gruplanmak, gruplaşmak, gucurdamak, gudubetlik, guruldamak, gururluluk, gübrelemek, gübürcülük, güceniklik, gücenilmek, gücümsemek, güçlükonak, güdebilmek, güdülenmek, güdümcülük, güdümlemek, güdümlülük, güftecilik, güldürtmek, gülebilmek, gülümsemek, gülüşülmek, gülütçülük, gülüvermek, gümüşçülük, gümüşlemek, günahlılık, güneşlemek, günübirlik, günülenmek, güreşçilik, güreşilmek, gürüldemek, güvelenmek, güvenilmek, güvenirlik, güvenlilik, güvenmelik, habercilik, haberlilik, hacıağalık, hacimlilik, haddecilik, haddelemek, hafızlamak, hafiflemek, hafifsemek, hainleşmek, halayıklık, halelenmek, halkacılık, halkalamak, hamamcılık, hamaratlık, hamlecilik, hamurculuk, hamurlamak, hanbelilik, hanedanlık, hanendelik, hanutçuluk, hapazlamak, hapşırtmak, haraççılık, harbicilik, harçsızlık, harelenmek, harılanmak, harıldamak, hasarlılık, hasatçılık, hasetçilik, hasırcılık, hasırlamak, hastanelik, haşıllamak, haşırdamak, hatasızlık, hataylılık, hatıllamak, hatırlamak, hatırlılık, havadarlık, havalanmak, havasızlık, havluculuk, havuzculuk, havuzlamak, hayalcilik, hayallemek, hayasızlık, haybecilik, haydalamak, hayırlılık, haykırtmak, hazımlılık, hazırcılık, hazırlamak, heceletmek, hedeflemek, helenistik, helvacılık, hemcinslik, hemdertlik, hemencecik, hemşirelik, hereklemek, hergelelik, hesapçılık, hesaplamak, hesaplılık, heveslilik, heybecilik, hıçkırtmak, hırıldamak, hırpalamak, hırpanilik, hırslanmak, hırssızlık, hışıldamak, hışımlılık, hışırdamak, hıyanetlik, hızarcılık, hidrofilik, hidrolojik, hilebazlık, hilekarlık, hilesizlik, hindicilik, hindolojik, hiperbolik, histolojik, hiyerarşik, hizipçilik, holiganlık, homojenlik, hortlatmak, horuldamak, hovardalık, hukukçuluk, hurdacılık, huzurluluk, hükümlülük, hüllecilik, hünerlilik, hüzünlülük, ıhtırılmak, ıkındırmak, ılgarlamak, ılıklaşmak, ılındırmak, ılıştırmak, ımızganmak, ıpıssızlık, ıraklaşmak, ıraksınmak, ırgalanmak, ırzı kırık, ısındırmak, ıskatçılık, ıslatılmak, ıslıklamak, ısmarlamak, ısrarcılık, ısrarlılık, ıstakozluk, ışıklanmak, ışıksızlık, ışıldatmak, ışınlanmak, iblisçilik, ibrikçilik, iç evlilik, içkisizlik, içtimailik, idarecilik, idarelilik, iddiacılık, iddialılık, idmanlılık, iffetlilik, iğdırlılık, iğnedenlik, iğnelenmek, iğneletmek, iğrenilmek, ihbarcılık, ihbarlamak, ihlaslılık, ihmalcilik, ihtiyarcık, ihtiyarlık, ikirciklik, ikircimlik, ikramcılık, ilaçlanmak, ilaçsızlık, ilahlaşmak, ilericilik, ilerletmek, iletkenlik, ilgilenmek, ilgisizlik, iliklenmek, ilişkinlik, iliştirmek, ilk çeyrek, ilkelcilik, ilkeleşmek, ilkesellik, illegallik, illetlilik, ilmeklemek, ilmiklemek, imansızlık, imgelenmek, imgesellik, imrenilmek, imzalanmak, imzalatmak, imzasızlık, inançlılık, inandırmak, inanmazlık, inansızlık, inatlaşmak, incelenmek, inceletmek, incitilmek, indirgemek, indirilmek, indüklemek, infazcılık, inkarcılık, insaflılık, insancılık, insanlılık, insansılık, inzibatlık, iplikçilik, iptidailik, iradecilik, iradelilik, irdelenmek, irinlenmek, irkebilmek, isimlenmek, isimleşmek, isimsizlik, islamcılık, islavistik, ispatlamak, ispirtoluk, istatistik, isteklilik, istemlilik, istenilmek, istifçilik, istiflemek, isyancılık, işgalcilik, işgüderlik, işgüzarlık, işitmezlik, işittirmek, işkillilik, işlemcilik, işlemezlik, işletilmek, işlevcilik, iştahlılık, işverenlik, itaatlilik, itinalılık, itiştirmek, ivazsızlık, iyimserlik, izansızlık, izinsizlik, izlemcilik, izletilmek, izmirlilik, jeodinamik, jeopolitik, jeosantrik, jetonculuk, jiletlemek, kabakçılık, kabaklamak, kabalaşmak, kaballamak, kabarıklık, kabataslak, kabloculuk, kaçabilmek, kaçakçılık, kaçımsamak, kaçırılmak, kaçışılmak, kaçıvermek, kadercilik, kadınlılık, kadınsılık, kadroculuk, kadroluluk, kafadarlık, kafadaşlık, kafasızlık, kafesçilik, kafeslemek, kağıtçılık, kağıtlamak, kahvecilik, kaidecilik, kakalanmak, kakavanlık, kakırdamak, kakmacılık, kalabilmek, kalakalmak, kalaybalık, kalaycılık, kalaylamak, kaldırtmak, kalımlılık, kalıpçılık, kalıplamak, kalıplılık, kalıtçılık, kalıvermek, kalkolitik, kalplaşmak, kalpsizlik, kamarotluk, kamçılamak, kamışkulak, kamplaşmak, kanabilmek, kanaryalık, kanatılmak, kanatlılık, kancalamak, kanı bozuk, kanı sıcak, kanıksamak, kanıtlamak, kanıtsamak, kanıvermek, kantoculuk, kanunculuk, kapanıklık, kapatılmak, kapılanmak, kapısızlık, kapışılmak, kapıvermek, kaplıcalık, kara delik, karaballık, karabilmek, karaburçak, karagevrek, karagözlük, karakılçık, karakolluk, karalanmak, karalatmak, karaleylek, karapürçek, kararlamak, kararlılık, karasallık, karavaşlık, karayandık, kargaşalık, kargılamak, kargoculuk, karıklamak, karılaşmak, karınlamak, karışıklık, karışılmak, karışlamak, karizmatik, karnıyarık, karşıcılık, karşılamak, kartlaşmak, kartsızlık, kasadarlık, kasalanmak, kasetçilik, kasıtlılık, kaskatılık, kaskoculuk, kaskolamak, kaşelenmek, kaşeletmek, kaşıkçılık, kaşıklamak, katabilmek, kataleptik, katarlamak, katıklamak, katılaşmak, katırcılık, katışıklık, katıvermek, katileşmek, katkılılık, katoliklik, katolunmak, kavakçılık, kavalcılık, kavalyelik, kavgacılık, kavgalılık, kavileşmek, kavukçuluk, kavunculuk, kavurmalık, kavuşulmak, kayabilmek, kayağanlık, kayakçılık, kayarlamak, kaydırtmak, kayganalık, kaygılılık, kayıkçılık, kayırılmak, kayışçılık, kayıtlamak, kayıtlılık, kayıvermek, kaykıltmak, kaynanalık, kaynatalık, kayracılık, kazabilmek, kazancılık, kazanılmak, kazasızlık, kazdırtmak, kazıkçılık, kazıklamak, kazmacılık, kebapçılık, kebzecilik, keçelenmek, keçeleşmek, keçileşmek, kederlilik, kefencilik, kefenlemek, kelepçilik, keleplemek, kellecilik, kemancılık, kemercilik, kemerlemek, kemirilmek, kemrelemek, kenarlılık, kenetlemek, kentleşmek, kentsellik, kenttaşlık, kepçelemek, kepekçilik, kerestelik, kerizcilik, kesebilmek, kesedarlık, keselenmek, keseletmek, kesimcilik, kesinlemek, kesivermek, kestanecik, kestanelik, kestirtmek, kethüdalık, keyiflilik, kıçı kırık, kıdemlilik, kıkırdamak, kıl kuyruk, kılabilmek, kılavuzluk, kılcal kök, kıldırtmak, kılıbıklık, kılıççılık, kılıçlamak, kılıfçılık, kılıflamak, kılıklılık, kılıvermek, kımıldamak, kınalanmak, kınasızlık, kıpırdamak, kırabilmek, kırdırtmak, kırıkçılık, kırıklamak, kırışıklık, kırıvermek, kırkbeşlik, kırkıcılık, kırkikilik, kırklanmak, kırktırmak, kırkyıllık, kırmacılık, kırmızılık, kırptırmak, kısabilmek, kısımlamak, kısıtlamak, kısıtlılık, kısıvermek, kıskacılık, kıskançlık, kışkırtmak, kıtıklamak, kıtırdamak, kıvamlılık, kıyabilmek, kıyakçılık, kıyaslamak, kıyı bucak, kızabilmek, kızaklamak, kızamıkçık, kızarıklık, kızılgeyik, kızılırmak, kızılyörük, kibernetik, kibirlilik, kilercilik, kilimcilik, kilislilik, kilitlemek, kilitlilik, kimyacılık, kiralanmak, kiralatmak, kirdecilik, kireççilik, kireçlemek, kireçlilik, kirişçilik, kirişlemek, kistleşmek, kişileşmek, kişisellik, kitapçılık, kitaplılık, klikleşmek, klişecilik, klorlanmak, koca bebek, kocamanlık, kocasızlık, koçancılık, kodamanlık, kokabilmek, kokulanmak, kokusuzluk, kolalanmak, kolalatmak, kolancılık, kolasızlık, kolaycacık, kolaycılık, kolaylamak, kolbaşılık, kolejlilik, kolpoculuk, komiserlik, komutanlık, konabilmek, konakçılık, konaklamak, konduculuk, kondurtmak, konukçuluk, konuklamak, konumlamak, konusuzluk, konuşulmak, konuşumluk, konuvermek, konyalılık, kopabilmek, koparılmak, kopçalamak, kopuvermek, kopuzculuk, kopyacılık, kopyalamak, korkalamak, korkunçluk, korsecilik, korungalık, korunulmak, koşabilmek, koşamlamak, koşturtmak, koşullamak, koşumculuk, koşutçuluk, koşuvermek, kotarılmak, kovabilmek, kovalanmak, kovalatmak, kovdurtmak, koyabilmek, koydurtmak, koyulaşmak, koyunculuk, koyuvermek, kozmogonik, kozmolojik, köftecilik, köleleşmek, kömürcülük, köpeklemek, köprücülük, körükçülük, körüklemek, kösemenlik, köşe bucak, köşeklemek, kötücüllük, kötülenmek, kötüleşmek, kötümsemek, kötürümlük, kraliçelik, krallaşmak, kredilemek, krikoculuk, kronolojik, krupiyelik, ksilolojik, kucaklamak, kudurukluk, kuklacılık, kulaçlamak, kuluçkalık, kulunlamak, kulüpçülük, kumarcılık, kumaşçılık, kumruculuk, kupkuruluk, kurabilmek, kuralcılık, kurallılık, kuramcılık, kurbağacık, kurcalamak, kurdurtmak, kurguculuk, kurgulamak, kurmacılık, kurtlanmak, kurtlaşmak, kuru ekmek, kuru kemik, kuru soğuk, kurulanmak, kurulaşmak, kurumluluk, kurutmalık, kurutulmak, kuruvermek, kusabilmek, kusayazmak, kusurluluk, kusuvermek, kuşaklamak, kuşanılmak, kuşatılmak, kuşkuculuk, kuşkululuk, kutlulamak, kutulanmak, kuyumculuk, kuzulaşmak, küçüksemek, küçümencik, küçümenlik, küçümsemek, külahçılık, kümelenmek, kümeleşmek, kündelemek, kürekçilik, kürelenmek, küresellik, küsebilmek, kütürdemek, lafazanlık, lağımcılık, laikleşmek, lakayıtlık, lambalamak, lanetlemek, laubalilik, lavantalık, lavtacılık, lehçecilik, lehimcilik, lehimlemek, lekelenmek, lekeletmek, lekesizlik, lengüistik, lenincilik, levhacılık, lıkırdamak, liberallik, limanlamak, limnolojik, limonculuk, limonlamak, listelemek, lodoslamak, logaritmik, lokmacılık, loncacılık, lüfercilik, lügatçilik, lütercilik, lüzumluluk, maaşsızlık, macunculuk, macunlamak, maddecilik, maddelemek, madencilik, madikçilik, madiklemek, mafyacılık, magandalık, mahallilik, mahkemelik, mahyacılık, makasçılık, makaslamak, maketçilik, maksi etek, malaklamak, maltlanmak, manasızlık, mandacılık, manidarlık, mankafalık, mankurtluk, mantıcılık, mareşallik, marizlemek, markacılık, markalamak, marksçılık, marulculuk, masajcılık, masajlamak, masalcılık, maskaralık, maskelemek, maşalanmak, matemlilik, mavi çocuk, mavileşmek, mavimtırak, mavnacılık, mayalanmak, mayasızlık, mayıncılık, mayınlamak, mazotlamak, mecburilik, meccanilik, medyacılık, megatonluk, megavatlık, mekancılık, melankolik, melezlemek, menajerlik, menedilmek, menolunmak, meraklılık, mercanköşk, merkezilik, metalürjik, metamorfik, metapsişik, metotluluk, metrolojik, mevlevilik, meyancılık, meyillilik, meyvecilik, mezarcılık, mezatçılık, mezbelelik, mezelenmek, mırıldamak, mısırcılık, mışıldamak, mızıkçılık, midyecilik, mihalıççık, mikrofonik, milimetrik, militanlık, milli park, millicilik, miralaylık, mirasçılık, mirlivalık, misafirlik, miyavlamak, mizahçılık, modalaşmak, modelcilik, monatçılık, monotonluk, morfolojik, moruklamak, morumtırak, motelcilik, motorculuk, muallimlik, muannitlik, muayyenlik, muazzamlık, muğlalılık, muhabirlik, muhacirlik, muhafızlık, muhaliflik, muhasiplik, mumyalamak, murakıplık, murdarilik, musahiplik, muskacılık, muştalamak, muştulamak, mutabıklık, muteberlik, mutedillik, mutemetlik, mutmainlik, mübareklik, mübaşirlik, mücahitlik, müdahillik, müdavimlik, müenneslik, müezzinlik, müfterilik, mühimsemek, mührelemek, mühtedilik, mühürcülük, mühürlemek, müjdecilik, müjdelemek, mülayimlik, mülazımlık, mültecilik, münafıklık, münzevilik, müptelalık, mürtecilik, müstafilik, müşavirlik, müteferrik, müteharrik, müvezzilik, müzevirlik, müzikçilik, nahırcılık, nakışçılık, nakışlamak, nalbantlık, nalıncılık, namusluluk, naniklemek, narsistlik, nasiplilik, nasranilik, natürellik, nazeninlik, nefeslemek, nefeslilik, nekrolojik, nemalanmak, neme gerek, neşelenmek, neşesizlik, nifakçılık, niğdelilik, nikahlamak, nikahlılık, nikellemek, nişancılık, nişanlamak, nişanlılık, nitelenmek, niyetçilik, niyetlilik, nodullamak, noktacılık, noktalamak, nöbetçilik, nötrleşmek, nüfuzluluk, nüktecilik, nümismatik, obsesiflik, oburlaşmak, odaklanmak, odaklaşmak, odunlaşmak, ofsetçilik, oğlaklamak, oğlancılık, oğullanmak, oksitlemek, okuldaşlık, okullaşmak, okutmanlık, okutturmak, okuyuculuk, olasıcılık, olgusallık, olmamışlık, oluklaşmak, olumlanmak, olumsallık, olumsuzluk, oluşturmak, omuzdaşlık, omuzlanmak, on paralık, onarıcılık, onaylanmak, onaylatmak, onbiraylık, ongunculuk, onurlanmak, onursallık, onursuzluk, operacılık, operakomik, optikçilik, optimallik, optimumluk, oraklaşmak, oransızlık, ordusuzluk, organiklik, ormancılık, ornitorenk, orta direk, orta kulak, orta kuşak, ortak fark, ortakçılık, ortalatmak, osmanlılık, osteolojik, otantiklik, otlakçılık, otlatılmak, otokratlık, oturmuşluk, oturtmalık, oturtulmak, otuzbeşlik, ovuşturmak, oylumlamak, oynatılmak, oyulganmak, oyunbazlık, ozanlaşmak, ozonlaşmak, öbeklenmek, öbekleşmek, ödeştirmek, ödettirmek, ödünçlemek, ödünsüzlük, öfkelenmek, öfkesizlik, öğlencilik, öğrencelik, öğrencilik, öğrenilmek, öğretilmek, öğürleşmek, öğürtlemek, öğütücülük, ölçebilmek, ölçümlemek, ölçüsüzlük, öldürülmek, ölümsüzlük, ömürsüzlük, öncesizlik, önemsenmek, önemsetmek, önemsizlik, öngörülmek, öpüştürmek, örgütçülük, örgütlemek, örneklemek, örneksemek, örselenmek, örtebilmek, örtüvermek, ötümsüzlük, övüngenlik, özdekçilik, özdeşlemek, özelleşmek, özendirmek, özengenlik, özensizlik, özetlenmek, özgülenmek, özlemlilik, öznelcilik, özseverlik, özümlenmek, özümsenmek, özümsetmek, özürsüzlük, pabuççuluk, padişahlık, pahalanmak, paketlemek, pala bıyık, palazlamak, palmiyelik, palyaçoluk, pamukçuluk, paniklemek, papağanlık, papelcilik, papikçilik, paraflamak, paragözlük, paralanmak, paralatmak, paralellik, parametrik, parasızlık, parazitlik, parçacılık, parçalamak, parıldamak, parkecilik, parkelemek, particilik, partililik, pasaklılık, pastacılık, pataklamak, patencilik, patırdamak, payandalık, pazarcılık, pazarlamak, peçelenmek, pediyatrik, pekişilmek, pencerecik, pençelemek, perdecilik, perdelemek, perişanlık, perukçuluk, pespayelik, peşincilik, petrolojik, pırıldamak, pırtlatmak, pısırıklık, pıtırdamak, pikajcılık, pineklemek, piramitçik, pirelenmek, pirzolalık, pişekarlık, pişirilmek, pişirimlik, piyazcılık, piyazlamak, pizzacılık, plakacılık, planlanmak, plansızlık, plaselemek, pofurdamak, pokercilik, poliklinik, polimerlik, politiklik, pompalamak, ponzalamak, popülerlik, pornoculuk, posalanmak, postacılık, postalamak, poşetlemek, pozitiflik, pörtletmek, prenseslik, presbitlik, preslenmek, projecilik, psikolojik, puanlatmak, puansızlık, pudralamak, pusetçilik, püritenlik, pürüzlemek, pürüzlülük, püskürtmek, püsürüklük, rabbanilik, radarcılık, radikallik, radyoculuk, radyofizik, radyofonik, radyolojik, rahatlamak, rakamlamak, rallicilik, ramazanlık, rampalamak, raporlamak, raporluluk, rasatçılık, raspacılık, raspalamak, rastlanmak, rastlaşmak, rastlatmak, raşelenmek, realistlik, reçelcilik, rejisörlük, remilcilik, rencidelik, rençperlik, rendelemek, renklenmek, renksizlik, renktaşlık, resimcilik, resimlemek, restleşmek, reşmecilik, rimellemek, risksizlik, ritimlilik, riyakarlık, rodeoculuk, romancılık, rötuşçuluk, rötuşlamak, rütbelilik, sabahçılık, sabahlamak, sabırlılık, sabitlemek, sabuklamak, sabunculuk, sabunlamak, saçabilmek, saçalanmak, saçıvermek, saçmacılık, saçmalamak, sadeleşmek, sağabilmek, sağır renk, sağıvermek, sahileşmek, sahiplilik, sahnelemek, sahtecilik, sahtelemek, sakallılık, sakandırık, sakatlamak, sakınılmak, sakırdamak, sakızcılık, sakinlemek, salabilmek, salçalamak, saldırtmak, salepçilik, salgılamak, salıvermek, sambacılık, samur kürk, sanabilmek, sanadurmak, sanatçılık, sangılamak, sanıvermek, sanrılamak, sapabilmek, sapı silik, sapıvermek, saptırtmak, sarabilmek, sargılamak, sarı benek, sarı sıcak, sarıkuyruk, sarılaşmak, sarılışmak, sarımsılık, sarımtırak, sarışınlık, sarıvermek, sarızambak, sarmalamak, sarplaşmak, sarsalamak, satabilmek, sataşılmak, satımcılık, satıvermek, savabilmek, savaklamak, savaşçılık, savatlamak, savmacılık, savunmalık, savunulmak, sayabilmek, saydırtmak, sayfalamak, saygılılık, sayıklamak, sayımlamak, sayısallık, sayısızlık, sayıvermek, sazendelik, sebatlılık, sebzecilik, seçebilmek, seçmecilik, seçtirtmek, sedasızlık, sedefçilik, sedyecilik, sekilenmek, sekincilik, seksolojik, seksüellik, selamlamak, semazenlik, seme tavuk, semeleşmek, semercilik, semerlemek, semizlemek, senatörlük, sendelemek, sepetçilik, sepetlemek, sepilenmek, serbestlik, serebilmek, sergicilik, sergilemek, serinlemek, serivermek, sermestlik, serpelemek, serptirmek, serserilik, sert damak, sertlenmek, sertleşmek, sevdacılık, sevdalılık, sevdirtmek, sevebilmek, sevecenlik, sevgililik, sevimlilik, seyircilik, seyreltmek, sezebilmek, sezgicilik, sezgililik, sezinlemek, sıcacıklık, sıcaklamak, sıçabilmek, sıfırcılık, sıfırlamak, sığabilmek, sığınılmak, sığırcılık, sıkabilmek, sıkılanmak, sıkışıklık, sıkıvermek, sınıflamak, sınıkçılık, sınırlamak, sınırlılık, sıradanlık, sıralanmak, sıralatmak, sırça köşk, sırıklamak, sırtlanmak, sıvazlamak, sıvışıklık, sızabilmek, sızıvermek, sibernetik, sifonlamak, sihirlilik, siirtlilik, sikkelemek, siklememek, silahçılık, silahlamak, silahlılık, sildirtmek, silebilmek, silindirik, silisizlik, silivermek, silkelemek, silktirmek, silmecilik, simgecilik, simgelemek, simitçilik, simyacılık, sinirlemek, sinirlilik, sinopluluk, sirkecilik, sismolojik, sistematik, sitemlilik, sitotoksik, sivaslılık, sivriltmek, sivrisinek, siyasallık, slavlaşmak, soğancılık, soğanlamak, soğuklamak, soğurulmak, soğutulmak, sokabilmek, sokuvermek, soluklamak, somurulmak, son çeyrek, sondalamak, sonuçlamak, sonunculuk, sopalanmak, sorabilmek, sordurtmak, sorgulamak, sorumluluk, sorunluluk, soruvermek, sosyolojik, soyabilmek, soytarılık, soyutçuluk, soyutlamak, söğüşlemek, sökebilmek, sömürülmek, söndürtmek, sönümlemek, sönüvermek, sövebilmek, sövgücülük, sponsorluk, sporlanmak, sportiflik, stafilokok, stajyerlik, stor kapak, streptokok, streslilik, sucukçuluk, sulu yemek, sululaşmak, sunabilmek, suni ipek, sunuvermek, susabilmek, susuvermek, sut kostik, suyukçuluk, sülükçülük, sümkürtmek, süngülemek, süpürgelik, süpürülmek, süratlilik, sürçtürmek, sürdürtmek, sürebilmek, süregelmek, süregitmek, süreğenlik, sürekçilik, süreklilik, süresizlik, sürgülemek, sürmelemek, sürttürmek, sürüklemek, sürümlülük, sürüvermek, sütannelik, sütninecik, sütninelik, sütrelemek, sütü bozuk, süzebilmek, şahincilik, şahitlilik, şairanelik, şairleşmek, şakalaşmak, şakırdamak, şakullemek, şamarlamak, şanssızlık, şapırdamak, şapkacılık, şarapçılık, şarıldamak, şarkıcılık, şartlanmak, şartlaşmak, şartsızlık, şaşabilmek, şaşakalmak, şaşalatmak, şaşılaşmak, şavullamak, şeddelemek, şehircilik, şehirlilik, şehzadelik, şekercilik, şekerlemek, şekerlilik, şekilcilik, şemsiyelik, şen şakrak, şereflilik, şeritçilik, şeritlemek, şevksizlik, şıkırdamak, şımarıklık, şıpırdamak, şırakkadak, şırıldamak, şifrecilik, şifrelemek, şilepçilik, şiniklemek, şintoculuk, şistleşmek, şişelenmek, şişirilmek, şivesizlik, şizofrenik, şövalyelik, şuurlanmak, şuursuzluk, şümullülük, şüphecilik, tabakçılık, tabaklamak, tablacılık, tabulaşmak, taburculuk, tadabilmek, tadıvermek, tafracılık, tahtacılık, takabilmek, takırdamak, takıvermek, takipçilik, taklacılık, takma ayak, takozlamak, taksicilik, taktırtmak, talancılık, talanlamak, talaşlamak, taliplilik, tam asalak, tamamlamak, tamircilik, tanelenmek, tanıdıklık, tanıklamak, tanıklılık, tanımazlık, tanımışlık, tanımlamak, tanısızlık, tanışıklık, tanıtılmak, tanıtımcık, tanıtlamak, tanıtmalık, tanrıcılık, tapabilmek, tapalanmak, tapanlamak, tapıklamak, tapırdamak, tapışlamak, taponculuk, taraflılık, tarakçılık, taraklamak, taraşlamak, tarazlamak, tarhanalık, tarımcılık, tarihçilik, tartıcılık, tarttırmak, tarumarlık, tasalanmak, tasarlamak, tasasızlık, tasımlamak, taş toprak, taşabilmek, taşayazmak, taşeronluk, taşınırlık, taşıvermek, taşralılık, tatilcilik, tatlıcılık, tavizcilik, tavlacılık, tavukçuluk, tazelenmek, tazeleşmek, tazeletmek, tazılaşmak, tek erklik, tekdüzelik, tekelcilik, tekerlemek, tekmelemek, teknecilik, teknolojik, telaşlılık, teleolojik, teleskobik, temellilik, temizlemek, teneşirlik, tenisçilik, tepebilmek, tepelenmek, tepeletmek, tepetaklak, tepiklemek, tepirlemek, tepkililik, teraslamak, terörcülük, terslenmek, tersleşmek, tesirlilik, testicilik, tetikçilik, tetiklemek, teveklemek, teyellemek, tıbbi atık, tıkabilmek, tıkaçlamak, tıkanıklık, tıkırdamak, tıkışıklık, tıkıvermek, tımarcılık, tımarlamak, tıpalanmak, tıpırdamak, tıpışlamak, tıraşlamak, tırıllamak, tırmalamak, tinercilik, tipografik, tirildemek, tiryakilik, tohumculuk, tohumlamak, tokaçlamak, tokalaşmak, tokatçılık, tokatlamak, tokatlılık, tokurdamak, tomarlamak, top zambak, topaklamak, topallamak, toparlacık, toparlamak, topoğrafik, topuklamak, torbalamak, tornacılık, tornalamak, totemcilik, toz toprak, tökezlemek, törelcilik, töresizlik, törpülemek, töskürtmek, trajikomik, trilyonluk, tufeylilik, tuğlacılık, tulumculuk, tunçlaşmak, turancılık, turfalamak, turşuculuk, tutabilmek, tutamlamak, tutarlılık, tutuklamak, tutukluluk, tutumluluk, tutuvermek, tuzakçılık, tuzaklamak, tüfekçilik, tükürülmek, tüneklemek, türkleşmek, türkolojik, türkücülük, türkülemek, türümcülük, tütsülemek, tütüncülük, tüyü bozuk, ucuzlatmak, uçuk kaçık, uçuklaşmak, uçuşturmak, ufak tefek, ufuksuzluk, uğranılmak, uğraşılmak, uğurlanmak, uğursuzluk, uğuru açık, ulaştırmak, uluslaşmak, ulussuzluk, umarsızlık, umursanmak, umutlanmak, umutsuzluk, unutkanlık, unutturmak, urbasızlık, urgancılık, usandırmak, uslamlamak, ustalaşmak, usulsüzlük, utandırmak, utangaçlık, utanmazlık, uyaksızlık, uyandırmak, uyarıcılık, uyarlanmak, uydulaşmak, uydurulmak, uygulanmak, uygulatmak, uykusuzluk, uyrukluluk, uyumlanmak, uyumsallık, uyumsuzluk, uyuşmazlık, uyuşturmak, uyuzlaşmak, uzaklanmak, uzaklaşmak, uzattırmak, uzlaşılmak, uzunkuyruk, ücretlilik, üleştirmek, ülkesellik, ülküdaşlık, ümitlenmek, ümitsizlik, ümmetçilik, üreticilik, üretkenlik, ürettirmek, ürkütülmek, ürünsüzlük, üslupçuluk, üstelenmek, üstencilik, üstünsemek, üşengeçlik, üşengenlik, üvey çocuk, üzümlü kek, vadolunmak, vakarlılık, vakumlamak, vapurculuk, varabilmek, varagelmek, varakçılık, varaklamak, vardacılık, vasıflılık, vazedilmek, vazolunmak, vedalaşmak, vefakarlık, vefasızlık, veliahtlık, verebilmek, vergicilik, vergilemek, verimlilik, verivermek, veznecilik, vıcıklamak, vıcırdamak, vırıldamak, vızıldamak, vidalanmak, videoculuk, virtüözlük, viyaklamak, vizon kürk, voyvodalık, vurabilmek, vurayazmak, vurdurtmak, vurgulamak, vuruvermek, yabancılık, yabanıllık, yabansılık, yabansımak, yabantırak, yad erklik, yadırgamak, yaftalamak, yağabilmek, yağılaşmak, yağışlılık, yağıvermek, yağmacılık, yağmalamak, yakabilmek, yakalanmak, yakalatmak, yakın şark, yakınsamak, yakıtçılık, yakıvermek, yalancılık, yalanlamak, yalazlamak, yalın ayak, yalıtılmak, yalpalamak, yalvartmak, yamalanmak, yampirilik, yanabilmek, yanaşıklık, yanaşılmak, yanıtlamak, yankılamak, yansılamak, yapabilmek, yapadurmak, yapakçılık, yapay ipek, yapılanmak, yapılaşmak, yapımcılık, yapısallık, yapışıklık, yapıvermek, yaptırtmak, yarabilmek, yaralanmak, yaramazlık, yararcılık, yararlılık, yaraşırlık, yaratılmak, yargıcılık, yargılamak, yarı buçuk, yarı kurak, yarı kübik, yarılanmak, yarım ayak, yarım uyak, yarımcılık, yarımlamak, yarışçılık, yarlıgamak, yarmalamak, yasakçılık, yasaklamak, yasaklılık, yasalaşmak, yasasızlık, yassılamak, yassıltmak, yaşanılmak, yatabilmek, yatırılmak, yatıvermek, yavaşçacık, yavaşlamak, yavrulamak, yavuklamak, yavukluluk, yayabilmek, yayıklamak, yayımcılık, yayımlamak, yayıncılık, yaylacılık, yaymacılık, yazabilmek, yazadurmak, yazdırtmak, yazgıcılık, yazımcılık, yazıncılık, yazıvermek, yazmacılık, yedekçilik, yedeklemek, yedi göbek, yedincilik, yedirilmek, yeğnilemek, yeğniltmek, yeğnisemek, yekparelik, yeleklemek, yelelenmek, yemekçilik, yeminlilik, yemişçilik, yenebilmek, yenilenmek, yenileşmek, yeniletmek, yergicilik, yerindelik, yeşil ışık, yetebilmek, yeterlilik, yetişilmek, yetkililik, yığabilmek, yığılışmak, yığıvermek, yıkabilmek, yıkımcılık, yıkıvermek, yıkmacılık, yılancılık, yıldıramak, yılışıklık, yırtıcılık, yırttırmak, yıvışıklık, yinelenmek, yineletmek, yitirilmek, yiyebilmek, yiyivermek, yoğun disk, yokoğluyok, yokumsamak, yolculamak, yoldurtmak, yongalamak, yontuculuk, yorabilmek, yordurtmak, yorgalamak, yorumculuk, yorumlamak, yönetilmek, yönetmelik, yöresellik, yudumlamak, yufkacılık, yuhalanmak, yuhalatmak, yumabilmek, yumaklamak, yumurtacık, yumurtalık, yumuşaklık, yumuşatmak, yurtlanmak, yurtsuzluk, yurttaşlık, yutabilmek, yutuvermek, yuvalanmak, yuvarlacık, yuvarlamak, yuvgulamak, yükseltmek, yükümlülük, yüreği pek, yüreklilik, yürütülmek, yüz binlik, yüzbaşılık, yüzebilmek, yüzü aklık, yüzüvermek, zadeganlık, zamanlamak, zamklanmak, zamparalık, zararlılık, zarflanmak, zarılanmak, zavallılık, zayıflamak, zedelenmek, zehirlemek, zehirlilik, zekasızlık, zendostluk, zevklenmek, zevksizlik, zımbalamak, zırdelilik, zırhlanmak, zırıldamak, zırvalamak, ziftlenmek, ziyasızlık, zonklatmak, zorunluluk, zurnacılık

11 Harfli Kelimeler

abajurculuk, abanabilmek, abanıvermek, abartıcılık, abartılılık, abdestlilik, abideleşmek, aceleleşmek, acembuselik, acemileşmek, acıkabilmek, acıkıvermek, acımasızlık, acıtabilmek, acıtıvermek, acıyabilmek, açığa almak, açık düşmek, açılabilmek, açılıvermek, adaletlilik, adayabilmek, adlandırmak, adlaştırmak, aerodinamik, affettirmek, aforozlamak, afrikalılık, afsunlanmak, afyonkeşlik, afyonlanmak, ağarabilmek, ağarıvermek, ağılı böcek, ağırellilik, ağlayıcılık, ağzı gevşek, ağzı peklik, ahenksizlik, ahlaksızlık, ahmaklaşmak, ak saçlılık, akçıllanmak, akçıllaşmak, akıldanelik, akıtabilmek, akıtıvermek, akkorlaşmak, aklaştırmak, aklı kıtlık, akliyecilik, akortlanmak, akortlatmak, akortsuzluk, aksettirmek, akşamlatmak, aktarıcılık, aktifleşmek, aktinolojik, aktörecilik, alacaklılık, alacalanmak, alakadarlık, alakalanmak, alakasızlık, alaşımlamak, alaturkalık, alçaklaşmak, alçaltılmak, aldanmazlık, aldırmazlık, alenileşmek, aleyhtarlık, alıkonulmak, alınabilmek, alıntılamak, alışabilmek, alışagelmek, alışılmadık, alışıvermek, alicenaplık, alkışlanmak, alkışlatmak, alkolsüzlük, allahsızlık, almanlaşmak, almazlanmak, altın böcek, altın varak, altınlaşmak, amasyalılık, ambarlanmak, ambarlatmak, anaerkillik, anaforculuk, anaforlamak, analizcilik, anamalcılık, ananesizlik, anarşistlik, anayasallık, angutlaşmak, anılabilmek, anılagelmek, animatörlük, ankaralılık, anlamdaşlık, anlamsallık, anlamsızlık, anlaşmazlık, anlaştırmak, anlattırmak, anneannelik, antialerjik, antibiyotik, antikacılık, antisemitik, antrenörlük, apokaliptik, aptallaşmak, arabasızlık, arabozanlık, aracısızlık, aranabilmek, araştırtmak, aratabilmek, arayabilmek, arayıvermek, ardaklanmak, ardiyecilik, arınabilmek, arıtabilmek, arızalanmak, arızasızlık, aristoculuk, arkeometrik, arlanmazlık, arsızlanmak, arsızlaşmak, arşivlenmek, arşivletmek, arttırılmak, artvinlilik, asabileşmek, asaletlilik, asfaltlamak, asılabilmek, asilzadelik, aslanlaşmak, assolistlik, astarlanmak, astarlatmak, asteğmenlik, astigmatlık, astronotluk, astsubaylık, aşağılanmak, aşağılaşmak, aşağılatmak, aşağısanmak, aşçıbaşılık, aşılabilmek, aşılatılmak, aşınabilmek, aşınıvermek, aşırabilmek, aşırılaşmak, aşırıvermek, aşırmacılık, ataerkillik, atanabilmek, atılabilmek, atılımcılık, atılıvermek, atışabilmek, atlattırmak, avantacılık, avareleşmek, avrupalılık, avunabilmek, avunuvermek, avutabilmek, avutuvermek, ayakkabılık, ayarı bozuk, aydınlanmak, aydınlaşmak, aydınlatmak, ayılabilmek, ayıngacılık, ayırabilmek, ayırıvermek, ayırtmanlık, ayırttırmak, aykırılamak, aymazlaşmak, ayranlaşmak, ayrılmazlık, ayrımlaşmak, ayrımsanmak, ayrımsızlık, ayrıştırmak, ayyaşlaşmak, azalabilmek, azalttırmak, azgınlaşmak, azıtabilmek, azlettirmek, azmanlaşmak, azmettirmek, babaannelik, babayanilik, bacaksızlık, badanacılık, badanalamak, badeli aşık, badem bıyık, badikleşmek, bağdaşıklık, bağdaşılmak, bağımlaşmak, bağımsızlık, bağırganlık, bağışlanmak, bağışlatmak, bağıtlanmak, bağıtlaşmak, bağlaşıklık, bağlılaşmak, bağrı yanık, bahçesizlik, bahçıvanlık, bahsedilmek, bahsolunmak, bahtiyarlık, bakımsızlık, bakırlaşmak, baldıranlık, balıksızlık, ballı börek, baltalanmak, balyalanmak, balyalatmak, balyozlamak, bambaşkalık, bandajlamak, bangırdamak, banyosuzluk, bardakçılık, barındırmak, barışçıllık, barıştırmak, barizleşmek, barok müzik, bartınlılık, basıklaşmak, basınçlamak, basitleşmek, basketçilik, baskılanmak, baskıncılık, baskısızlık, bastırılmak, bastonculuk, başaklanmak, başaktörlük, başarılılık, başbakanlık, başçavuşluk, başhakemlik, başhekimlik, başı diklik, başı dimdik, başkalaşmak, başkatiplik, başkeşişlik, başlanılmak, başlatılmak, başmakçılık, başmüdürlük, başpapazlık, başrahiplik, başsavcılık, baştabiplik, başuzmanlık, başvekillik, başvezirlik, başvurulmak, başyaverlik, başyazarlık, bateristlik, batmanlılık, bayatlatmak, bayıltılmak, bayındırlık, bayırlaşmak, bayrakçılık, bebekleşmek, becelleşmek, bedavacılık, bedelsizlik, bedenleşmek, bedensellik, bediileşmek, bedirlenmek, beğendirmek, beğenmezlik, beklenilmek, beklenmedik, bekletilmek, belediyelik, belgeçlemek, belgelenmek, belgeletmek, belgesizlik, belgisizlik, belirginlik, belirlenmek, belirleşmek, belirletmek, belirsizlik, belirtilmek, belletilmek, bembeyazlık, benbencilik, beneklenmek, benekleşmek, bengileşmek, benimsenmek, benimsetmek, benlikçilik, benzemeklik, benzemezlik, benzeşiklik, benzetilmek, benzincilik, benzinlemek, berkitilmek, besbellilik, besinsizlik, beslenilmek, bestekarlık, bestelenmek, besteletmek, beş paralık, beterleşmek, betimlenmek, betimsellik, betonlaşmak, beyazlanmak, beyazlaşmak, beyazlatmak, beygircilik, beyinsellik, beyinsizlik, beynamazlık, bezdirilmek, bezemecilik, bezirganlık, bıçaklanmak, bıçaklatmak, bıktırılmak, bıngıldamak, bıraktırmak, bıyıklanmak, bıyıksızlık, biçimlenmek, biçimsellik, biçimsizlik, biçtirilmek, bildirilmek, bildirişmek, bileştirmek, bileyicilik, bilgeleşmek, bilgilenmek, bilgisizlik, bilimsellik, bilimsizlik, bilinçlilik, bilinmezlik, bilişsellik, bilmezlemek, bindirilmek, bingöllülük, bir atımlık, bir defacık, bir defalık, bir kerecik, bir kerelik, bir paralık, bireysellik, biriktirmek, birleşiklik, birleşilmek, birliktelik, biryancılık, biteviyelik, bitimsizlik, bitirmişlik, bitişkenlik, bitiştirmek, bitkileşmek, bitkisellik, bitlislilik, biyomekanik, bodurlaşmak, boğazlanmak, boğazlaşmak, boğazlatmak, boğazsızlık, boğdurulmak, boğuklaşmak, boğumlanmak, bohçalanmak, bohçalatmak, bolşeviklik, bombalanmak, bombalatmak, bombelenmek, bonbonculuk, boncukçuluk, bordomtırak, bostancılık, boşaltılmak, boşandırmak, boşattırmak, boşboğazlık, boyattırmak, boykotçuluk, boynu bükük, boynuzlamak, boynuzluluk, boyutlanmak, boyutsuzluk, boz bulanık, bozdurulmak, bozgunculuk, bozuşturmak, böbürlenmek, böceklenmek, böldürülmek, bölgesellik, bölük bölük, bölümlenmek, bölünmezlik, bölüştürmek, börtü böcek, briketçilik, briketlemek, bronzlaşmak, bu seferlik, bucak bucak, budaklanmak, buharlaşmak, bukağılamak, bulandırmak, bulaşıcılık, bulaşkanlık, bulaştırmak, bulgulanmak, bulgurculuk, bulgurlamak, bulundurmak, bulunmazlık, buluşturmak, bulutlanmak, bulutsuzluk, bunaklaşmak, bunaltılmak, burdurluluk, burdurulmak, burgulanmak, burkabilmek, burkuvermek, burnu büyük, bursiyerlik, buruk buruk, buruklaşmak, burunlatmak, buruşturmak, buyrukçuluk, buyurganlık, buzağılamak, buzullaşmak, bücürleşmek, büktürülmek, bükülgenlik, büründürmek, bütüncüllük, bütünlenmek, bütünleşmek, bütünletmek, bütünsellik, büyüklenmek, büyüttürmek, büzdürülmek, büzüştürmek, cafcaflılık, cahilleşmek, camlatılmak, canciğerlik, canı tezlik, canlı müzik, caydırılmak, cayırdatmak, cazırdatmak, cazibelilik, cazipleşmek, cebelleşmek, cedelleşmek, cehennemlik, celallenmek, cengaverlik, cephelenmek, cepheleşmek, cevaplanmak, cevapsızlık, cezbelenmek, cıbıldaklık, cılızlaşmak, cımbarlamak, cımbızcılık, cımbızlamak, cırnaklamak, cıvatalamak, cıvıklaşmak, cıvıldaşmak, cıyak cıyak, cıyaklatmak, cıyırdatmak, cızıktırmak, cızıldatmak, cızırdatmak, ciddileşmek, cihangirlik, cihazlanmak, cilvelenmek, cilveleşmek, cilvesizlik, cimrileşmek, cisimlenmek, cisimleşmek, ciyak ciyak, ciyaklatmak, coşkulanmak, coşkusuzluk, coşturulmak, cumbalatmak, cumbuldamak, cumburdamak, cücüklenmek, cümbüşçülük, cüretkarlık, cüretlenmek, cüretsizlik, çabuklaşmak, çağ dışılık, çağırtılmak, çakıldatmak, çakırlaşmak, çakıştırmak, çakmakçılık, çakmaklamak, çaktırılmak, çaldırılmak, çalık kavak, çalımlanmak, çalımsızlık, çalışkanlık, çalıştırmak, çalkalanmak, çalkalatmak, çamurlanmak, çamurlaşmak, çamurlatmak, çangırdamak, çapaklanmak, çapraşıklık, çaprazlamak, çapulacılık, çapullanmak, çarpabilmek, çarpayazmak, çarpışılmak, çarpıtılmak, çarpıvermek, çarşafçılık, çarşaflamak, çatal kazık, çatal yürek, çatalkuyruk, çatallanmak, çatallaşmak, çatanacılık, çatıklaşmak, çatırdatmak, çatıştırmak, çatlatılmak, çayırlanmak, çayırlaşmak, çayırlatmak, çekiçlenmek, çekiçletmek, çekimlenmek, çekimsenmek, çekimserlik, çekimsizlik, çekindirmek, çekingenlik, çekirdekçik, çekiştirmek, çektirilmek, çelik çomak, çelik yelek, çelikleşmek, çelimsizlik, çelişkenlik, çelişmezlik, çeliştirmek, çelmelenmek, çeltikçilik, çemberlemek, çemenlenmek, çengellemek, çentebilmek, çentiklemek, çepellenmek, çerezlenmek, çeribaşılık, çeşitlenmek, çeşnilenmek, çetinleşmek, çetrefillik, çevikleşmek, çeviricilik, çevirmenlik, çevirtilmek, çevrelenmek, çevresellik, çeyreklemek, çıbanlaşmak, çıkar budak, çıkartılmak, çıkıştırmak, çıkrıkçılık, çıngırdamak, çırçırlamak, çırılçıplak, çırpabilmek, çırpmacılık, çıtçıtçılık, çıtçıtlamak, çıtırdatmak, çıtlatılmak, çızıktırmak, çiçeklenmek, çiçekleşmek, çift dirsek, çiftelenmek, çifteleşmek, çiğnetilmek, çilingirlik, çimdiklemek, çipilleşmek, çirişlenmek, çirkinsemek, çirozlaşmak, çivitlenmek, çizdirilmek, çizgi ölçek, çizgilenmek, çizgileşmek, çiziktirmek, çobansızlık, çocuklaşmak, çocuksuzluk, çoğaltılmak, çoğullaşmak, çok eşlilik, çoluk çocuk, çopurlaşmak, çoraklaşmak, çökeltilmek, çökertilmek, çöktürülmek, çömeltilmek, çömlekçilik, çöpçatanlık, çöplükçülük, çöreklenmek, çözdürülmek, çözümlenmek, çözümsüzlük, çözündürmek, çözüştürmek, çukurlanmak, çukurlaşmak, çukurlatmak, çuvallanmak, çuvallatmak, çürük çarık, dadandırmak, dağıtıcılık, dağıttırmak, dairesellik, dalaştırmak, daldalanmak, daldırılmak, dalgalanmak, dalgasızlık, dalkavukluk, daltabanlık, dalyancılık, dalyaraklık, damarlanmak, damarsızlık, damgalanmak, damgalatmak, damlatılmak, dangalaklık, dangırdamak, danışmanlık, daraltılmak, darılganlık, darvincilik, davetkarlık, davetsizlik, davranılmak, dayaklanmak, dayandırmak, dayattırmak, dedektiflik, definecilik, defnedilmek, defnolunmak, deftercilik, değdirilmek, değerlenmek, değersizlik, değimsizlik, değirmenlik, değişicilik, değişkenlik, değişkinlik, değişmezlik, değiştirmek, değnekçilik, değneklemek, dejenerelik, dekartçılık, deldirilmek, delik deşik, delikleşmek, delilsizlik, delirtilmek, delişmenlik, demetlenmek, demetletmek, demir bilek, demirlenmek, demirleşmek, demirletmek, demirsizlik, demokratlık, dendrolojik, denemecilik, denetlenmek, denetletmek, denetmenlik, denettirmek, deneysellik, deneysizlik, dengelenmek, dengesizlik, deontolojik, derbederlik, derecelemek, derinleşmek, derinletmek, deriştirmek, derlemcilik, derletilmek, dernekçilik, destancılık, destekçilik, desteklemek, desteklilik, destelenmek, desteletmek, detaysızlık, devamsızlık, devimsellik, devindirmek, devingenlik, devitkenlik, devletçilik, devredilmek, devrimcilik, devrolunmak, devşirilmek, deyimleşmek, dırdırcılık, dış evlilik, dış gebelik, dışbükeylik, dızdızcılık, didaktiklik, didik didik, didiklenmek, didikletmek, diğerkamlık, dik açıklık, dikbaşlılık, dikenleşmek, dikeyleşmek, dikizlenmek, dikizletmek, dikkatlilik, diktatörlük, diktirilmek, dilendirmek, dilimlenmek, dilimletmek, dilli düdük, dilseverlik, dindirilmek, dingildemek, dingincilik, dinlenilmek, dinlenmelik, dinletilmek, dipçiklemek, diplomatlık, direktörlük, dirençlilik, direngenlik, direşkenlik, dirgenlemek, dirimsellik, dirseklemek, dispeççilik, dişeğilemek, dizayncılık, dizdirilmek, dizgeleşmek, dizginlemek, dizinlenmek, dogmalaşmak, doğallaşmak, doğrulanmak, doğrulatmak, doğurganlık, doğuruculuk, doktorculuk, dokumacılık, dokundurmak, dokuyuculuk, dolandırmak, dolaştırmak, dolaysızlık, doldurulmak, dolmuş uçak, dolmuşçuluk, dominantlık, domuzlaşmak, donattırmak, dondurulmak, donkişotluk, donuk donuk, donuklaşmak, dopinglemek, dosdoğruluk, dosyalanmak, doyumsuzluk, doyuruculuk, döndürülmek, dönüşsüzlük, dönüştürmek, dördüncülük, döşemecilik, döşeyicilik, dövdürülmek, dövülgenlik, dövüşkenlik, dövüştürmek, dramatiklik, dubaracılık, dublajcılık, duldalanmak, dumanlanmak, dumansızlık, duraklatmak, duraksatmak, duraksızlık, durdurulmak, duvaklanmak, duyarsızlık, duygudaşlık, duygulanmak, duygusallık, duygusuzluk, duyumsallık, duyumsatmak, duyumsuzluk, düelloculuk, düğmelenmek, düğümlenmek, dükkancılık, dümbeleklik, dünkü çocuk, dürtüklemek, dürtüşlemek, düşlemlilik, düşüncellik, düşündeşlik, düşündürmek, düşünsellik, düşünücülük, düzeltilmek, düzenbazlık, düzenlenmek, düzenletmek, düzensizlik, düzeysizlik, düzgüncülük, düztabanlık, ebedileşmek, eblehleşmek, edilebilmek, edinebilmek, edinivermek, edirnelilik, efkarlanmak, efsanevilik, eğilebilmek, eğilimlilik, eğitebilmek, eğitimcilik, eğitimlilik, eğlendirmek, eğretilemek, eklektiklik, eklemlenmek, ekleştirmek, ekmeksizlik, ekonomiklik, eksik artık, eksik gedik, eksiklenmek, eksiksizlik, eksiltilmek, elazığlılık, eleyebilmek, eli açıklık, eli ağırlık, eli sıkılık, eli uzunluk, eline çabuk, ellettirmek, elli binlik, emanetçilik, emilebilmek, emsalsizlik, enayileşmek, endazelemek, endekslemek, endişelilik, engellenmek, engelletmek, engelsizlik, enginleşmek, entomolojik, epikürcülük, erdemsizlik, ergenleşmek, erginlenmek, erginleşmek, erinçsizlik, erişebilmek, eritebilmek, eritivermek, eriyebilmek, eriyivermek, erkeklenmek, erkekleşmek, erkeksizlik, erketecilik, eroinmanlık, eski toprak, eskrimcilik, esmerleşmek, esnekleşmek, esrarkeşlik, esvapsızlık, eş değerlik, eş seslilik, eşleştirmek, eteği düşük, etenelenmek, etiketçilik, etiketlemek, etkinleşmek, ettirgenlik, evcilleşmek, evhamlanmak, evhamsızlık, evirebilmek, evladiyelik, evlatsızlık, evlendirmek, evrensellik, eylemsizlik, ezberlenmek, ezberletmek, ezilebilmek, ezilivermek, facialaşmak, fakirleşmek, falsosuzluk, farkındalık, farmasonluk, faturalamak, fayansçılık, faydalanmak, faydasızlık, faytonculuk, fazlalaşmak, felfellemek, ferahlanmak, ferahlatmak, feshedilmek, fesholunmak, feyizlenmek, feylesofluk, fıkırdaklık, fıkırdaşmak, fıkırdatmak, fındıkçılık, fırçalanmak, fırçalatmak, fırıldaklık, fırıldanmak, fırıldatmak, fırınlanmak, fırınlatmak, fırlatılmak, fırsatçılık, fısfıslamak, fısıldanmak, fısıldaşmak, fıstıkçılık, fıstıklamak, fışırdatmak, fıştaklamak, fiili bozuk, fikirleşmek, fikirsizlik, filikacılık, filizlenmek, finalistlik, fincancılık, fingirdemek, fişteklemek, fitillenmek, fiyakacılık, fiyakalılık, fiyatlanmak, fiziksellik, fokurdatmak, fokuslanmak, formatlamak, fosfatlamak, fosilleşmek, fosurdatmak, foşurdatmak, fotomekanik, francalalık, frenkleşmek, futbolculuk, fütursuzluk, fütüristlik, fütürolojik, gacırdatmak, gadrolunmak, gailesizlik, galericilik, gammazlamak, gangsterlik, garantörlük, garazkarlık, garazsızlık, gardiyanlık, garipleşmek, garipsenmek, gavurlaşmak, gayretlilik, gazaplanmak, gazelhanlık, gazellenmek, gazetecilik, gazinoculuk, gebertilmek, gebrelenmek, gecikmişlik, geciktirmek, geçerlenmek, geçerletmek, geçersizlik, geçgeçlemek, geçimsizlik, geçindirmek, geçirgenlik, geçirtilmek, geçişkenlik, geçişsizlik, geçiştirmek, gelirsizlik, gelişkinlik, gelişmişlik, geliştirmek, genel ölçek, genellenmek, genelleşmek, genişletmek, gerçekçilik, gerçeklemek, gerdirilmek, gereksinmek, gereksizlik, gerektirmek, germanistik, gevrekçilik, gevretilmek, gevşetilmek, gezdirilmek, gezgincilik, gıcıklanmak, gıcırdatmak, gıdıklanmak, gırgırlamak, gıybetçilik, giriftarlık, girişkenlik, girişkinlik, giydirilmek, giysisizlik, gizemsellik, gizemsizlik, gizlenilmek, glasyolojik, gocundurmak, gondolculuk, goygoyculuk, göbeklenmek, göğüslenmek, göğüsleşmek, gölgelenmek, gölgesizlik, gömlekçilik, gönderilmek, gönençlilik, gönendirmek, gönüldaşlık, gönüllenmek, gönülsüzlük, görececilik, görecelilik, görevdaşlık, görevlenmek, görevsizlik, görgülenmek, görgüsüzlük, görkemlilik, görmemezlik, görmemişlik, görünmezlik, görüşsüzlük, görüştürmek, gösterilmek, göstermelik, gövdelenmek, gövdesizlik, gözeticilik, gözetlenmek, gözetletmek, gözetmenlik, gözettirmek, gözlemcilik, gözlemlemek, gözlükçülük, gözlüklülük, gözü peklik, gözü tokluk, grafikçilik, grafikerlik, gramağırlık, gramercilik, gravürcülük, guguk guguk, gurbetçilik, gururlanmak, gurursuzluk, gübrelenmek, gübreletmek, gücendirmek, güdericilik, güderilemek, güdükleşmek, güdümsüzlük, gülümserlik, gülümsetmek, gümbürdemek, gümrükçülük, gümrüklemek, gümüş varak, gümüşlenmek, gümüşletmek, günahkarlık, günahsızlık, güncellemek, gündüzcülük, güneşlenmek, güneşletmek, güneşsizlik, günlükçülük, güreştirmek, güvendirmek, güvensizlik, güvercinlik, güzelleşmek, haberdarlık, haberleşmek, habersizlik, hacimsizlik, hafızalılık, hafifleşmek, hafifletmek, hafifsenmek, hakseverlik, hakşinaslık, haktanırlık, halaskarlık, halka dönük, halkalanmak, halledilmek, hallolunmak, haltercilik, hamurkarlık, hamurlanmak, hamurlaşmak, hançerlemek, hanımlaşmak, hapsedilmek, harabatilik, haraplaşmak, harcanılmak, harcatılmak, harekelemek, haritacılık, harmancılık, harmanlamak, hasarsızlık, hasetlenmek, hasır çelik, hasırlanmak, hasretlilik, hasrolunmak, hastalanmak, haşinleşmek, haşmetlilik, hatırlanmak, hatırlatmak, hatırsızlık, havai fişek, havuzlanmak, haydalanmak, hayıflanmak, hayırhahlık, hayırlaşmak, hayırsızlık, haykırışmak, hayvancılık, hazımsızlık, hazır yemek, hazırlanmak, hazırlatmak, hedeflenmek, helalleşmek, helmelenmek, helmeleşmek, helvalaşmak, hematolojik, hemfikirlik, hemhudutluk, hemşehrilik, hepatolojik, hesaplanmak, hesaplaşmak, hesaplatmak, hesapsızlık, heveskarlık, heveslenmek, hevessizlik, heybetlilik, heykelcilik, hırıldaşmak, hırpalanmak, hırpalatmak, hırsızlamak, hırtapozluk, hışıldatmak, hışımlanmak, hışımsızlık, hışırdatmak, hıyarağalık, hıyarlaşmak, hiddetlilik, hidrostatik, higrometrik, higroskopik, hijyeniklik, hikayecilik, hikayelemek, himayecilik, hissedarlık, hissedilmek, hissolunmak, hitlercilik, hizipleşmek, hizmetçilik, hizmetlilik, hokkabazlık, homurdanmak, hoplatılmak, hopurdatmak, horozlanmak, horozlaşmak, hortumlamak, hoşgörürlük, hödükleşmek, höpürdetmek, hudutsuzluk, hukuksallık, hukuksuzluk, huluskarlık, huzursuzluk, hükmolunmak, hükümdarlık, hükümranlık, hükümsüzlük, hülyalaşmak, hümanistlik, hünersizlik, hüngürdemek, hüzünlenmek, hüzünsüzlük, ıkınabilmek, ırmaklaşmak, ısınabilmek, ısınıvermek, ısırabilmek, ısırıvermek, ısıtabilmek, ıslıklanmak, ısmarlanmak, ısmarlatmak, ıssızlaşmak, ibriktarlık, icraatçılık, iç mimarlık, içe kapanık, içerebilmek, içilebilmek, içirebilmek, içlendirmek, içtensizlik, idaresizlik, iddialaşmak, iddiasızlık, idealistlik, idealsizlik, idmansızlık, idraksizlik, ifadesizlik, iffetsizlik, ifritleşmek, iftariyelik, iftiracılık, iğne yaprak, iğrendirmek, iğrengenlik, ihlassızlık, ihmalkarlık, ihtiyatilik, iki paralık, ikibuçukluk, ikili yatak, ikinci ayak, ikiyüzlülük, iletebilmek, ilintilemek, ilintililik, ilişiklilik, ilişivermek, ilişkililik, ilk gençlik, ilkelleşmek, ilmiklenmek, ilsizleşmek, imalatçılık, imkansızlık, immünolojik, imrendirmek, inanabilmek, inançsızlık, inanıvermek, indirgenlik, indirgenmek, insafsızlık, insancıllık, insanlaşmak, insansızlık, inşaatçılık, iplik iplik, ipliklenmek, ipoteklemek, iradesizlik, isabetlilik, islamlaşmak, ispatlanmak, isteklenmek, isteksizlik, istemsizlik, istenççilik, istençlilik, istettirmek, istiflenmek, istilacılık, isyankarlık, işaretçilik, işaretlemek, işeyebilmek, işitebilmek, işkillenmek, işkilsizlik, işlemecilik, işletmenlik, işlettirmek, işlevsellik, işlevsizlik, iştahlanmak, iştahsızlık, itaatkarlık, itaatsizlik, itibarlılık, itikatlılık, itilafçılık, itinasızlık, itirafçılık, itirazcılık, ivedilenmek, ivedileşmek, iyilikçilik, izlettirmek, izleyicilik, jandarmalık, jinekolojik, jurnalcilik, jurnallemek, kaba kuşluk, kabadayılık, kabaklaşmak, kabalacılık, kabarecilik, kabuklanmak, kabuklaşmak, kabullenmek, kabzımallık, kaçındırmak, kaçınganlık, kadehdaşlık, kademelemek, kademsizlik, kadersizlik, kadınlaşmak, kadınsallık, kadınsızlık, kadrolaşmak, kadrosuzluk, kafirleşmek, kaftancılık, kağıtlanmak, kahırlanmak, kahpe felek, kahpelenmek, kahpeleşmek, kahramanlık, kahreylemek, kahvaltılık, kaidesizlik, kakaolu kek, kakıştırmak, kalantorluk, kalaylanmak, kalaylatmak, kalbi kırık, kalburculuk, kalburlamak, kaldırılmak, kalebentlik, kalemkarlık, kalenderlik, kalımsızlık, kalınlaşmak, kalınlatmak, kalıplanmak, kalıplaşmak, kalıplatmak, kalıpsızlık, kalıtsallık, kalifiyelik, kalitelilik, kalkabilmek, kalkışılmak, kalkıvermek, kalpakçılık, kalpazanlık, kaltabanlık, kalvencilik, kalyonculuk, kamaştırmak, kamçıkuyruk, kamçılanmak, kamçılaşmak, kamçılatmak, kamikazelik, kamyonculuk, kanaatlilik, kanatlanmak, kanatsızlık, kancalanmak, kançılarlık, kandırılmak, kandilcilik, kangallamak, kanıklanmak, kanıksatmak, kanıtlanmak, kanıtsızlık, kantarcılık, kantarlamak, kantincilik, kanunlaşmak, kanunsuzluk, kanyonculuk, kapaklanmak, kapattırmak, kapılganlık, kapısı açık, kapıştırmak, kapkaççılık, kapkaranlık, kaprislilik, kapsamlılık, kara kusmuk, karaçalılık, karamsarlık, kararlaşmak, kararsızlık, karartılmak, karatecilik, karboksilik, karbonlamak, kardinallik, kargışlamak, karındaşlık, karıştırmak, karmaşıklık, karnı açlık, karpuzculuk, karşılanmak, karşılaşmak, karşıtçılık, karşıtlamak, kartografik, kartonculuk, kartonlamak, kasabalılık, kasılganlık, kasıtsızlık, kasidecilik, kasketçilik, kaskolatmak, kasnakçılık, kasnaklamak, kastarcılık, kastarlamak, kasvetlilik, kaşağılamak, kaşandırmak, kaşarlanmak, kaşık kaşık, kaşıklanmak, kaşıklatmak, kaşındırmak, kaşıttırmak, kataklastik, katarlanmak, katıksızlık, katırlaşmak, katıştırmak, katkılanmak, katkısızlık, katlanılmak, katmercilik, katrancılık, katranlamak, kaval tüfek, kavaracılık, kavgalaşmak, kavgasızlık, kavilleşmek, kavislenmek, kavramcılık, kavranılmak, kavuşturmak, kaybedilmek, kaydedilmek, kaydırılmak, kaygılanmak, kaygısızlık, kayık tabak, kayırıcılık, kayıtsızlık, kaymakamlık, kaymakçılık, kaynakçılık, kaynatılmak, kazançlılık, kazandırmak, kazaskerlik, kazdırılmak, kazıklanmak, kazıttırmak, kederlenmek, kedersizlik, kekremsilik, kemalistlik, kemankeşlik, kementlemek, kemikleşmek, kemiksizlik, kemirgenlik, kemiricilik, kenarsızlık, kendircilik, kenetlenmek, kepçe kulak, kepeklenmek, kerpiççilik, kertiklemek, kervancılık, kesatlaşmak, keseklenmek, kesik kesik, kesinleşmek, kesinsizlik, kesir ölçek, kesiştirmek, keskincilik, kestirilmek, keşfedilmek, keşikleşmek, keşmekeşlik, keyiflenmek, keyifsizlik, kıdemsizlik, kıkırdatmak, kılağılamak, kılçıklılık, kılıç bacak, kılıçkuyruk, kılıçlaşmak, kılıfsızlık, kılıksızlık, kımıldanmak, kımıldatmak, kıpırdaklık, kıpırdanmak, kıpırdaşmak, kıpırdatmak, kıpıştırmak, kıraçlaşmak, kırbaçlamak, kırık dökük, kırılganlık, kırıştırmak, kırıtkanlık, kırkabilmek, kırkımcılık, kırpabilmek, kısaltılmak, kısırganmak, kısırlaşmak, kısıtlanmak, kıskaçlamak, kıskanılmak, kısmetlilik, kıstırılmak, kışkışlamak, kıtırdatmak, kıvamlanmak, kıvamsızlık, kıvandırmak, kıvrımlılık, kıyaklaşmak, kıyaslanmak, kıymetlilik, kıytırıklık, kızartılmak, kızdırılmak, kızılbaşlık, kızılkuyruk, kızıllaşmak, kızılyaprak, kızıştırmak, kibarlaşmak, kibirlenmek, kibirsizlik, kibritçilik, kifaflanmak, kilitlenmek, kilitletmek, kilogramlık, kimsesizlik, kimyagerlik, kimyasallık, kireçlenmek, kireçleşmek, kitaplaşmak, kitapsızlık, klişeleşmek, koca kuşluk, kocakarılık, kokaincilik, koklatılmak, kokozlanmak, kokuşturmak, kolaylanmak, kolaylaşmak, kolektiflik, koltukçuluk, koltuklamak, komedyenlik, komikleşmek, komitacılık, kompetanlık, komploculuk, kompostoluk, komünistlik, konaklatmak, konkurhipik, konsolosluk, konumlanmak, konuşkanlık, konuşlanmak, konuşturmak, konuşuculuk, konutlanmak, kopartılmak, kopçalanmak, kopyalanmak, korkabilmek, korkusuzluk, kornetçilik, kornişçilik, korumacılık, koruyuculuk, kostümcülük, koşturulmak, koşullanmak, koşulsuzluk, koşuşturmak, kovboyculuk, kovuşturmak, köhneleşmek, kökenlenmek, kökensizlik, köktencilik, kömürleşmek, kömürsüzlük, köpeklenmek, köpekleşmek, köprülenmek, köpüklenmek, köpürgenlik, körüklenmek, kösteklemek, kötümserlik, kravatlılık, kredisizlik, kriptolojik, kronikçilik, kucak kucak, kucaklanmak, kucaklaşmak, kudretlilik, kudurganlık, kudümzenlik, kulaksızlık, kullanılmak, kumandanlık, kumarbazlık, kundakçılık, kundaklamak, kurallaşmak, kuralsızlık, kuramsallık, kurcalanmak, kurcalatmak, kurgulanmak, kurgusuzluk, kurşunculuk, kurşunlamak, kurtarılmak, kurtulmalık, kurumlanmak, kurumlaşmak, kurumsuzluk, kusursuzluk, kuşaklanmak, kuşandırmak, kuşkulanmak, kuşkusuzluk, kutlulanmak, kutsileşmek, kutuplanmak, kutuplaşmak, kutupsallık, kuvvetlilik, küçükleşmek, küçümsenmek, küfürbazlık, küfürleşmek, kükürtlemek, külbastılık, külçeleşmek, külhancılık, kültürfizik, kültürlülük, külüstürlük, künefecilik, kürek kürek, küşümlenmek, kütlesellik, kütükleşmek, kütürdetmek, laborantlık, lacivertlik, laçkalaşmak, ladeslenmek, lağvedilmek, lağvolunmak, lanetlenmek, lastikçilik, latifecilik, legalleşmek, leğen ibrik, lehimlenmek, lehimletmek, lezbiyenlik, lezzetlilik, libassızlık, limitsizlik, listelenmek, listeletmek, lostracılık, lostromoluk, lüks koltuk, lütfeylemek, lütufkarlık, lüzumsuzluk, maarifçilik, maceracılık, macunlanmak, macunlaşmak, macunlatmak, maddeleşmek, maddesellik, maddileşmek, madrabazlık, mafyalaşmak, mağazacılık, mahmuzlamak, makaslanmak, makinecilik, makinistlik, maksatlılık, makyajcılık, makyajlamak, malayanilik, maliyecilik, mandallamak, mandarinlik, manisalılık, manitacılık, mantarcılık, mantarlamak, mantıkçılık, mantıklılık, marabacılık, marangozluk, marazlanmak, mardinlilik, marinacılık, marjinallik, markalanmak, markalaşmak, markasızlık, marketçilik, marpuççuluk, maskelenmek, masraflılık, matbaacılık, mavi bayrak, mavi boncuk, mayınlanmak, mecalsizlik, mecburculuk, mecmuacılık, medyatiklik, mefhumculuk, mekteplilik, mektupçuluk, melezlenmek, melezleşmek, mendeburluk, menşeviklik, meraklanmak, meraksızlık, merhemlemek, merkepçilik, merkezcilik, merkezlemek, mermercilik, mersinlilik, mesafelilik, mesajlaşmak, meşalecilik, meşrulaşmak, metal yatak, metodolojik, metotsuzluk, mevzilenmek, meydancılık, meyilsizlik, meyvelenmek, meyvesizlik, mezhepçilik, mıhsıçtılık, mıknatıslık, mıncıklamak, mırıldanmak, mıymıntılık, mızıkacılık, mızıklanmak, mızıldanmak, mızırdanmak, mikroskobik, milli misak, millileşmek, milyonerlik, minarecilik, minerolojik, misyonerlik, mitingcilik, miyavlatmak, mizaçgirlik, mongolistik, montajcılık, montajlamak, moruklaşmak, mozaikçilik, mubassırlık, muhakkiklik, muhannetlik, muharriklik, muharrirlik, muhayyerlik, muhteliflik, muhteremlik, muhterislik, muhteşemlik, mukaddeslik, mukallitlik, muktedirlik, mumyalanmak, mumyalatmak, muntazamlık, murahhaslık, musahhihlik, muslukçuluk, muştulanmak, mutlakçılık, mutlulanmak, muvakkatlik, muvazzaflık, muzafferlik, muzdariplik, muzırlaşmak, muzipleşmek, mücellitlik, müderrislik, müfessirlik, müfettişlik, mühendislik, mühürdarlık, mühürlenmek, mühürletmek, müjdelenmek, mükelleflik, mükemmellik, mükerrerlik, mültezimlik, mümessillik, mümeyyizlik, müneccimlik, münekkitlik, münevverlik, münezzehlik, münferitlik, münhasırlık, müptezellik, müreffehlik, mürettiplik, müslümanlık, müstağnilik, müstahaklık, müstakillik, müstebitlik, müstehaplık, müstehzilik, müsterihlik, müstesnalık, müsteşarlık, müsveddelik, müşahhaslık, mütemmimlik, mütercimlik, mütevazılık, müttefiklik, müttehitlik, müvesvislik, müzekkerlik, müzikolojik, müziksellik, müzisyenlik, nakledilmek, nakşolunmak, namağlupluk, namahremlik, namazsızlık, namevcutluk, namuskarlık, namussuzluk, nasırlanmak, nasırlaşmak, nasiplenmek, nasipsizlik, nazikleşmek, nedensellik, nedensizlik, nefeslenmek, neftileşmek, nefyedilmek, nesnelcilik, neşredilmek, neşrolunmak, neşterlemek, nevabuselik, nikahlanmak, nikahsızlık, nispetçilik, nişanlanmak, niyetlenmek, niyetsizlik, nizamsızlık, nodullanmak, noktalanmak, nöbetleşmek, numaracılık, numaralamak, nüfuzsuzluk, nüktedanlık, objektiflik, oksitlenmek, okunabilmek, okunaklılık, okutabilmek, okuyabilmek, okuyuvermek, olabilirlik, olanaklılık, olgunlaşmak, olunabilmek, oluşabilmek, oluşturtmak, oluşumculuk, oluşuvermek, onarabilmek, onarımcılık, onarıvermek, onayabilmek, onomatopeik, operatörlük, oramirallik, orantılamak, orantılılık, organlaşmak, orijinallik, ormanlaşmak, ornitolojik, orta parmak, orta yaylak, ortaklaşmak, ortodoksluk, oryantallik, otobüsçülük, otodidaktik, otomatiklik, oturabilmek, oturakalmak, oturaklılık, oturtturmak, oturuvermek, oylumsuzluk, oynattırmak, oyulgalamak, ozalitçilik, ödetebilmek, ödeyebilmek, ödeyivermek, ödünçlenmek, ödünçleşmek, öğreticilik, öğretmenlik, öğütebilmek, ölçeksizlik, ölçülülemek, ölçüştürmek, ölçütsüzlük, öldürücülük, ölmez çiçek, ön hekimlik, önerebilmek, öngörülülük, öpüşebilmek, örgütlenmek, örgütleşmek, örgütsüzlük, örneklenmek, örtüştürmek, ötekileşmek, övülebilmek, övünebilmek, övünedurmak, özdeşleşmek, özdeştirmek, özenticilik, özentililik, özerkleşmek, özgünleşmek, özgürleşmek, özlemsizlik, özleştirmek, özverililik, paça kasnak, paketlenmek, paketletmek, palazlanmak, palazlaşmak, pamuklanmak, pancarcılık, panikletmek, parafelemek, parça bölük, parçalanmak, parçalatmak, parfümcülük, parıldatmak, parkeletmek, parmaklamak, parsellemek, partileşmek, partisizlik, partizanlık, pasifleşmek, paspasçılık, paspaslamak, pastel renk, pastırmalık, pastişçilik, pataklanmak, patırdatmak, patlatılmak, patronculuk, pavyonculuk, payansızlık, paylaşılmak, pazarlanmak, pazarlaşmak, pehlivanlık, pehpehlemek, pejmürdelik, pekiştirmek, pekmezcilik, peltelenmek, pelteleşmek, pembeleşmek, pembemtırak, pençeleşmek, pençeletmek, perçinlemek, perdahçılık, perdahlamak, perdedarlık, perdelenmek, perdesizlik, peremecilik, pervasızlık, pesimistlik, peşkircilik, peştamallık, petrolcülük, peydahlamak, peynircilik, pezevenklik, pıhtılanmak, pıhtılaşmak, pırpırlamak, pışpışlamak, pıtırdatmak, piknikçilik, pimpiriklik, pintileşmek, pisboğazlık, piskoposluk, pislikçilik, pişiricilik, piyanistlik, piyanoculuk, piyasacılık, plaçkacılık, planörcülük, planyacılık, planyalamak, platonculuk, pofurdatmak, poğaçacılık, pohpohçuluk, pohpohlamak, pompalanmak, pornografik, portakallık, portatiflik, portrecilik, postalanmak, postalatmak, poşetlenmek, poşetletmek, poyrazlamak, pragmacılık, prehistorik, primitiflik, problematik, profesörlük, profilcilik, proktolojik, protezcilik, psikoteknik, pullukçuluk, püfürdetmek, pürüzlenmek, pürüzsüzlük, pütürlenmek, pütürsüzlük, radyometrik, rahatlatmak, rahatsızlık, rakipsizlik, raportörlük, raspalanmak, rasyonellik, redaktörlük, reddedilmek, reddeylemek, reddolunmak, reformculuk, reklamcılık, rendelenmek, resimleşmek, resmileşmek, revanicilik, revanlaşmak, rezilleşmek, ritimsizlik, robotlaşmak, romanlaşmak, romantiklik, rötuşlatmak, rumelililik, rutinleşmek, ruziklenmek, rüşvetçilik, rütbesizlik, rüzgarlamak, saadetlilik, sababuselik, sabahlatmak, sabıkalılık, sabırsızlık, sabitleşmek, sabreylemek, sabunlanmak, sabunlaşmak, saçaklanmak, saçıştırmak, saçmalaşmak, sadrazamlık, saf dışılık, safderunluk, safdillilik, saftaronluk, saftiriklik, saftoriklik, sağ açıklık, sağırlaşmak, sağlamcılık, sağlamlamak, sağlıklılık, sağmal inek, sahiplenmek, sahipsizlik, sahnelenmek, sahneletmek, sahtekarlık, sahteletmek, sakallanmak, sakalsızlık, sakarlaşmak, sakatlanmak, sakındırmak, sakınganlık, sakızlaşmak, sakinleşmek, saklanılmak, salaklaşmak, salamuralık, salçalanmak, salgılatmak, salgıncılık, salozlaşmak, samsunluluk, sanatkarlık, sanatlaşmak, sanatsallık, sanatsızlık, sanayicilik, sancılanmak, sandalcılık, sandalyelik, sandıkçılık, sandıklamak, sansürcülük, sansürlemek, santurculuk, sapıklaşmak, sapıttırmak, saptırılmak, sarhoşlamak, sarkabilmek, sarkaçlamak, sarkıntılık, sarmalanmak, sarsabilmek, satanistlik, sathileşmek, satın almak, savaşkanlık, savaştırmak, savatlanmak, savsaklamak, savundurmak, savunuculuk, savurganlık, savuşturmak, saygısızlık, saykallamak, saymamazlık, sayrımsamak, sebatkarlık, sebatsızlık, sebeplenmek, sebepsizlik, seçilmişlik, seçkincilik, sedefkarlık, seferberlik, sekreterlik, selamlanmak, selamlaşmak, selamsızlık, semboliklik, semerlenmek, semerletmek, semiyolojik, semizlenmek, semizleşmek, semizletmek, sempatiklik, sendeletmek, senetleşmek, sentezlemek, sepetlenmek, seraskerlik, serbest yük, sergerdelik, sergilenmek, sergiletmek, serinlenmek, serinleşmek, serinletmek, serpebilmek, sersefillik, sersemlemek, sertabiplik, servisçilik, sevdalanmak, sevdasızlık, sevgisizlik, sevimsizlik, sevinçlilik, sevindirmek, seviştirmek, seviyelilik, seyredilmek, seyreylemek, sezgisizlik, sezindirmek, sıcak kuşak, sıcak sıcak, sıcaklaşmak, sıçırganlık, sıfırlanmak, sıfırlatmak, sığdırılmak, sığıştırmak, sıhhatlilik, sıkılganlık, sıkılmazlık, sıkıştırmak, sımsıcaklık, sındırılmak, sınıflanmak, sınıflaşmak, sınırdaşlık, sınırlanmak, sınırsızlık, sırıtkanlık, sırnaşıklık, sıskalaşmak, sıtmalanmak, sıvaştırmak, sıvazlanmak, sıvazlatmak, sıvındırmak, sızdırılmak, sızıldanmak, sibakusiyak, siftahlamak, sigaracılık, sihirbazlık, sihirlenmek, sihirsizlik, silahlanmak, silahsızlık, silahşorluk, sildirilmek, silikleşmek, silkelenmek, simetriklik, simgeleşmek, simgesellik, sindirilmek, sineklenmek, sinekolojik, sinemacılık, sinirlenmek, sinirsizlik, sinsileşmek, siperlenmek, sirkelenmek, sirkeleşmek, sistemcilik, sistemlilik, sitemkarlık, sitemsizlik, sivilleşmek, sivrikuyruk, sivrileşmek, siyahlanmak, siyahlaşmak, siyahlatmak, siyakusibak, siyonistlik, slogancılık, softalaşmak, soğan ekmek, soğuklaşmak, soğurganlık, soğutuculuk, sokulganlık, sokuşturmak, soluklanmak, soluklaşmak, soluksuzluk, somutlanmak, somutlaşmak, sondajcılık, sonrasızlık, sonuçlanmak, sonuçsuzluk, sorgulanmak, sorgulatmak, sorumsuzluk, sorunsallık, sorunsuzluk, soruşturmak, sosyalistik, sosyetiklik, soygunculuk, soyundurmak, soyutlanmak, soyutlaşmak, sömürgenlik, sömürücülük, söndürülmek, sövüştürmek, söylemsemek, söylenilmek, söylevcilik, sözlükçülük, sportmenlik, standartlık, stereofonik, streslenmek, stressizlik, sucuklaşmak, sulandırmak, sumsuklamak, suni böbrek, suratsızlık, susturulmak, sübyancılık, süflileşmek, sülfürlemek, sümerolojik, sündürülmek, süngercilik, süngülenmek, süngüleşmek, sünnetçilik, sünnetlemek, sünnetlilik, süprüntülük, süratlenmek, süratsizlik, süreksizlik, sürgülenmek, sürmelenmek, sürüklenmek, sürükletmek, sürümsüzlük, süründürmek, sürüngenlik, sürüştürmek, sütyencilik, süzgeçlemek, şabanlaşmak, şablonculuk, şahinleşmek, şahitsizlik, şaibesizlik, şakırdatmak, şaklabanlık, şakşakçılık, şamatacılık, şamdancılık, şampiyonluk, şandellemek, şangırdamak, şansölyelik, şantajcılık, şapırdatmak, şarlatanlık, şebekleşmek, şeddelenmek, şefaatçilik, şefkatlilik, şehirleşmek, şehvetlilik, şekerlenmek, şekerleşmek, şekildaşlık, şekillenmek, şekilleşmek, şekilsizlik, şeneltilmek, şerbetçilik, şerbetlemek, şereflenmek, şerefsizlik, şeriatçılık, şıkırdatmak, şımartılmak, şıngırdamak, şıpsevdilik, şırak şırak, şırnaklılık, şiddetlilik, şifrelenmek, şifreletmek, şipşakçılık, şişmanlamak, şöhretlilik, şükreylemek, şüphelenmek, şüphesizlik, tabakalamak, tabaklanmak, tabansızlık, tabelacılık, tabiatlılık, tabii hukuk, tabiileşmek, tahlilcilik, tahmincilik, tahrikçilik, tahta kaşık, tahta pamuk, tahtalaşmak, takatsizlik, takdimcilik, takılganlık, takırdatmak, takıştırmak, takipsizlik, taklitçilik, takma bacak, takmamazlık, taktikçilik, talaşlanmak, talazlanmak, talepkarlık, talihsizlik, tamahkarlık, tamamlanmak, tamamlatmak, tamponlamak, tangırdamak, tanıksızlık, tanımlanmak, tanımlatmak, tanınmışlık, tanıştırmak, tanıtıcılık, tanıtlanmak, tanıttırmak, tankercilik, tanrılaşmak, tanrısallık, tanrısızlık, tapışlanmak, tarafgirlik, tarafsızlık, taraftarlık, tarattırmak, tarayıcılık, tarazlanmak, tardedilmek, tarifsizlik, tarihsizlik, tartabilmek, tartaklamak, tartışılmak, tasarlanmak, tasarlatmak, tasdiklemek, tasniflemek, tasvircilik, taşıllaşmak, taşımacılık, taşınmazlık, taşıyıcılık, tatarlaşmak, tatavacılık, tatlı kaçık, tatlılaşmak, tatlımsılık, tavizkarlık, tavşancılık, taylorculuk, tedbirlilik, tedhişçilik, tedirginlik, tek eşlilik, tek evlilik, tek kişilik, tekbencilik, tekelleşmek, tekerlenmek, tekmelenmek, tekmeletmek, tekmillemek, teknikçilik, tekrarlamak, telaşlanmak, telaşsızlık, teleksçilik, telhisçilik, telsizcilik, tembihlemek, temel direk, temellenmek, temelleşmek, temelsizlik, temizlenmek, temizletmek, temkinlilik, temposuzluk, temsilcilik, tenekecilik, tenekelemek, tenhalaşmak, tenkitçilik, tepindirmek, tepkisizlik, teraslanmak, terazilemek, tercümanlık, terlikçilik, tersinirlik, tertemizlik, tertipçilik, tertiplemek, tertiplilik, tesadüfilik, tesirsizlik, tespihçilik, teşhircilik, teşvikçilik, tetikleşmek, teyellenmek, tezgahçılık, tezgahlamak, tezhipçilik, tıkaçlanmak, tıkımlanmak, tıkırdatmak, tıkıştırmak, tıkızlaşmak, tıklatılmak, tıknefeslik, tıngıldamak, tıngırdamak, tıpırdatmak, tıraşlanmak, tırık tırak, tırkazlamak, tırmalanmak, tırmıklamak, tırnakçılık, tırnaklamak, tırpancılık, tırpanlamak, tırtıkçılık, tırtıklamak, tiksinilmek, tilkileşmek, tinselcilik, tirendazlık, tiritlenmek, tiritleşmek, tirşeleşmek, titizlenmek, titizleşmek, titremlemek, tohumlanmak, tokaçlanmak, tokatlanmak, tokatlatmak, tokgözlülük, tokmakçılık, tokmaklamak, tokurdatmak, tokuşturmak, tomarlanmak, tomarlatmak, tomruklamak, tonilatoluk, topaklanmak, topaklaşmak, toparlanmak, toplanılmak, toplatılmak, toplumculuk, toprakçılık, topraklamak, toptancılık, torbalanmak, tornalanmak, tornalatmak, torpilcilik, torpillemek, torpillilik, tortulanmak, tortulaşmak, tostoparlak, tökezlenmek, tökezletmek, törpülenmek, törpületmek, tövbekarlık, tövbesizlik, trafikçilik, trapezcilik, troçkicilik, tuğrakeşlik, tuhaflaşmak, tuluatçılık, turfandalık, turizmcilik, turşulaşmak, tutarsızlık, tutkalcılık, tutkallamak, tutkulaşmak, tutkusuzluk, tutturmalık, tutturukluk, tutuklanmak, tutuklatmak, tutuksuzluk, tutulmazlık, tutulmuşluk, tutumsuzluk, tutuşturmak, tuzaklanmak, tükenmezlik, tükenmişlik, tüketicilik, tükettirmek, tümörlenmek, tümörleşmek, türbedarlık, türkçecilik, türküleşmek, tütsülenmek, tütsületmek, tüy ağırlık, uçurabilmek, uçuruvermek, ufku darlık, uğraştırmak, ulaşabilmek, ulaşıvermek, ulusalcılık, unutabilmek, unutuvermek, unvansızlık, uslandırmak, ut açıcılık, utanabilmek, uyanabilmek, uyanıvermek, uyarabilmek, uygarlaşmak, uygunsuzluk, uyruksuzluk, uysallaşmak, uyur uyanık, uyuşabilmek, uyutabilmek, uyuyabilmek, uyuyakalmak, uyuyuvermek, uzanabilmek, uzanıvermek, uzatabilmek, uzatıvermek, uzayabilmek, uzlaşmazlık, uzlaştırmak, uzmanlaşmak, uzun levrek, ücretsizlik, üçüncü ayak, üfürükçülük, üretebilmek, üreyebilmek, ürkekleşmek, üslupsuzluk, üstçavuşluk, üsteğmenlik, üstünleşmek, üstüpülemek, üşüşüvermek, üşüyebilmek, ütopyacılık, üzengilemek, üzülebilmek, üzülüvermek, vahimleşmek, vahşileşmek, vahyolunmak, vakarsızlık, vakfedilmek, vakitsizlik, vakumlanmak, vakvaklamak, varaklanmak, varlıklılık, varsayılmak, varyemezlik, vasıflanmak, vasıfsızlık, vatandaşlık, vatansızlık, vayvaycılık, vazgeçilmek, vazgeçirmek, vazifelilik, verimkarlık, verimsizlik, veriştirmek, verniklemek, vesikacılık, veznedarlık, vıcık vıcık, vıcırdaşmak, vırıldanmak, vırvırcılık, vızıldanmak, vicdanlılık, viranlaşmak, vitrincilik, vitrinlemek, viyak viyak, viyolacılık, vokal müzik, vukufsuzluk, vurgulanmak, vurgulatmak, vurgunculuk, vurgusuzluk, vuruşkanlık, vuruşturmak, vuzuhsuzluk, yabancıllık, yad estetik, yadırganmak, yadırgatmak, yaftalanmak, yağdırılmak, yağışsızlık, yağmalanmak, yağmalatmak, yağmurlamak, yakınlaşmak, yakınsaklık, yakıştırmak, yaklaşılmak, yalanlanmak, yalanlatmak, yalazlanmak, yaldızcılık, yaldızlamak, yalınlaşmak, yalıtkanlık, yalnızcılık, yalovalılık, yalpalanmak, yalpalatmak, yaltakçılık, yalvarılmak, yamuk yumuk, yanaştırmak, yangılanmak, yangıncılık, yanıtlanmak, yanıtsızlık, yankılanmak, yankılatmak, yansılanmak, yansıtılmak, yapağıcılık, yapaylaşmak, yapışkanlık, yapıştırmak, yapma çiçek, yapsatçılık, yaptırılmak, yarandırmak, yararlanmak, yararsızlık, yaraştırmak, yaratıcılık, yardakçılık, yardımcılık, yargılanmak, yargılatmak, yarı asalak, yarık dudak, yarıştırmak, yasaklanmak, yasaklatmak, yasaksızlık, yasallaşmak, yassılanmak, yassılaşmak, yassılatmak, yastıklamak, yaşanmışlık, yaşattırmak, yaşmaklamak, yatıştırmak, yavanlaşmak, yavaşlatmak, yavrulatmak, yavuklanmak, yavuzlanmak, yavuzlaşmak, yayık yayık, yayımlanmak, yayımlatmak, yazıklanmak, yazlıkçılık, yedekleşmek, yeğinleşmek, yeknesaklık, yel yepelek, yel yeperek, yeleklenmek, yelkencilik, yelkenlemek, yelpirdemek, yemeksizlik, yemenicilik, yeminsizlik, yemişlenmek, yeniçerilik, yenilmezlik, yerelleşmek, yerindirmek, yerleşiklik, yerleşilmek, yerlileşmek, yestehlemek, yeşil kuşak, yeşillenmek, yetersizlik, yetingenlik, yetişkinlik, yetişmişlik, yetiştirmek, yetkisizlik, yıkattırmak, yıkayıcılık, yıkık dökük, yıktırılmak, yıldırılmak, yıldırımlık, yıldızlamak, yılışkanlık, yıpratılmak, yırtabilmek, yırtımcılık, yiğitlenmek, yiğitleşmek, yirmişerlik, yobazlaşmak, yoğaltılmak, yoğunlaşmak, yoğurtçuluk, yoğurtlamak, yoğuşturmak, yontabilmek, yorgancılık, yorumlanmak, yorumlatmak, yorumsuzluk, yosunlanmak, yosunlaşmak, yozgatlılık, yozlaşıklık, yöneltilmek, yöneticilik, yönetmenlik, yönettirmek, yöntemlilik, yudumlanmak, yudumlatmak, yumak yumak, yumaklanmak, yumruklamak, yumrulanmak, yumuklaşmak, yumurtlamak, yusyuvarlak, yutturulmak, yuvarlaklık, yuvarlanmak, yuvarlatmak, yüceltilmek, yüklenilmek, yükletilmek, yüksünülmek, yükümlenmek, yükündürmek, yüreklenmek, yüreksizlik, yürük aksak, yürüttürmek, yürütücülük, yüzdürülmek, yüzeyleşmek, yüzü peklik, zahmetlilik, zamandaşlık, zamansızlık, zanaatçılık, zangırdamak, zannedilmek, zanneylemek, zannolunmak, zararsızlık, zayıflatmak, zebunküşlük, zebunlaşmak, zehirlenmek, zehirletmek, zehirsizlik, zenginlemek, zevalsizlik, zeytincilik, zımbalanmak, zımbalatmak, zıngıldamak, zıngırdamak, zıpçıktılık, zıpkıncılık, zıpkınlamak, zırcahillik, zırıldanmak, zırtapozluk, zikredilmek, zikrolunmak, zilli bebek, zimmetlemek, zincirlemek, zindancılık, zindeleşmek, ziraatçılık, ziyankarlık, zombileşmek, zurnazenlik, züğürtlemek, züppeleşmek

12 Harfli Kelimeler

abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abazanlaşmak, abdestsizlik, abullabutluk, acayipleşmek, acemi çaylak, acılaştırmak, acımtıraklık, acındırılmak, açık ellilik, açıkgözlülük, açkılatılmak, açtırabilmek, adaletsizlik, adi suçluluk, adileştirmek, adsız parmak, afacanlaşmak, affedebilmek, aforozlanmak, ağartabilmek, ağbeneklilik, ağılandırmak, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağızlıkçılık, ağlatabilmek, ağlayabilmek, ağlayıvermek, ağrıtabilmek, ağrıyabilmek, ağzı açıklık, ağzı karalık, ağzı sıkılık, ak yazılılık, akademicilik, akdedebilmek, akıl dışılık, akılalmazlık, akıllılaşmak, akıntısızlık, aklanabilmek, aklayabilmek, aklayıvermek, aklıevvellik, aklıselimlik, akordu bozuk, aksanı bozuk, aksaraylılık, aksatabilmek, aksayabilmek, aksedebilmek, aksırabilmek, aksırıvermek, aktarabilmek, aktarıvermek, aktarmacılık, aktüelleşmek, alafrangalık, alaverecilik, albenisizlik, alçak yaylak, alçalabilmek, alçalıvermek, aldanabilmek, aldanıvermek, aldatabilmek, aldatıvermek, aldırabilmek, alemşümullük, algılatılmak, alıntılanmak, alışılmışlık, alıştırılmak, allak bullak, alnı açıklık, altıncı ayak, ambalajcılık, ambalajlamak, amerikalılık, amonyaklamak, ana ortaklık, anadolululuk, anahtarcılık, analaştırmak, anayasacılık, andavallılık, angaryacılık, anımsatılmak, anıştırılmak, anlaşabilmek, anlaşıvermek, anlatabilmek, anlatımcılık, anlatısallık, anlatıvermek, anlayabilmek, anlayışlılık, anlayıvermek, anonimleşmek, ansiklopedik, antalyalılık, antihijyenik, antikalaşmak, antipatiklik, antisemitlik, antrepoculuk, antropolojik, arabeskçilik, araştırılmak, ardahanlılık, arılaştırmak, arındırılmak, aristokratik, artırabilmek, arzuhalcilik, asabiyecilik, asalaklaşmak, asansörcülük, asfaltlanmak, asfaltlatmak, askerileşmek, astırabilmek, astırıvermek, aşındırılmak, atatürkçülük, atfedebilmek, atıştırmalık, atlatabilmek, atlayabilmek, atlayıvermek, attırabilmek, avantajlılık, avantasızlık, avlanabilmek, avlayabilmek, avlayıvermek, ayartabilmek, ayıltabilmek, ayırtabilmek, aykırılaşmak, ayrılabilmek, ayrılıvermek, ayrıntıcılık, ayrıntılılık, ayrışabilmek, azaltabilmek, azdırabilmek, babayiğitlik, badanalanmak, badanalatmak, badanasızlık, badem parmak, badem tırnak, bağdaşmazlık, bağdaştırmak, bağıntıcılık, bağıntılılık, bağırabilmek, bağırıvermek, bağırtkanlık, bağırttırmak, bağlamacılık, bağlattırmak, bağlayıcılık, bağnazlaşmak, bağrıştırmak, bahanesizlik, baharatçılık, bahriyelilik, bahşettirmek, bakar körlük, bakılabilmek, bakınabilmek, bakışabilmek, bakışımlılık, bakışıvermek, baklavacılık, balçıklaşmak, baldır bacak, balgamsızlık, ballandırmak, balon lastik, balyozlanmak, balyozlatmak, bandajlanmak, bandajlatmak, banlattırmak, barbarlaşmak, barınabilmek, barışabilmek, barikatlamak, basbayağılık, basılabilmek, basiretlilik, başaktrislik, başarabilmek, başarısızlık, başarıvermek, başdelegelik, başdoktorluk, başeczacılık, başefendilik, başeksperlik, başgarsonluk, başhosteslik, başı açıklık, başı dinçlik, başı yumuşak, başıbozukluk, başkaldırmak, başkentlilik, başlattırmak, başlayıcılık, başoyunculuk, başörtülülük, başspikerlik, başvurdurmak, başyazmanlık, batılılaşmak, batırabilmek, batırıvermek, battallaşmak, bayağılaşmak, bayburtluluk, baygınlaşmak, bayılabilmek, bayılayazmak, bayılttırmak, bayraklaşmak, bayraktarlık, bayramlaşmak, becerebilmek, beceriklilik, becerivermek, bedavalaşmak, bedbinleşmek, beğendirtmek, beğenebilmek, beğenilirlik, beğenirlilik, beğenivermek, beklenmezlik, belgeçletmek, belirebilmek, belirivermek, belirtililik, belleksizlik, belleticilik, bellettirmek, bencilleşmek, beniçincilik, benzersizlik, benzeşmezlik, benzeştirmek, bereketlilik, berraklaşmak, besleyicilik, beşinci ayak, bevliyecilik, beyaz bayrak, beyazımtırak, beyefendilik, beyzbolculuk, bezenebilmek, bezginleşmek, bezilebilmek, bıçkınlaşmak, bıkılabilmek, bırakabilmek, bırakıvermek, bıraktırtmak, biçilebilmek, bilardoculuk, bileciklilik, bilenebilmek, biletebilmek, bileyebilmek, bileyivermek, bilginleşmek, bilinçlenmek, bilinçsizlik, bilinebilmek, bilinegelmek, bilinemezlik, bilirkişilik, bilişimcilik, billurlaşmak, bilmezlenmek, bir lahzacık, bir nebzecik, bir örneklik, bir tuhaflık, bir tutamlık, bir yudumluk, birikebilmek, birikimcilik, birikivermek, birinci ayak, birleştirmek, biseksüellik, bitirebilmek, bitirimcilik, bitirivermek, bitişebilmek, bitkinleşmek, biyoelektrik, boğulabilmek, boğuluvermek, boğuşabilmek, bolarabilmek, bollaştırmak, boncuklanmak, boncuklaşmak, bonkörleşmek, borazancılık, borçlanılmak, boşalabilmek, boşalıvermek, boşanabilmek, boşanıvermek, boşatabilmek, boşayabilmek, boşayıvermek, boşvermişlik, botanikçilik, boyanabilmek, boyanıvermek, boyatabilmek, boyatıvermek, boyayabilmek, boyayıvermek, boynuzlanmak, boynuzlaşmak, boynuzlatmak, bozarabilmek, bozkırlaşmak, bozulabilmek, bozuluvermek, bozuşabilmek, bozuşuvermek, böğürebilmek, böğürtlenlik, böğürüvermek, bölük pörçük, bölünebilmek, bölüşebilmek, bölüşüvermek, budalalaşmak, budanabilmek, budatabilmek, budayabilmek, budayıvermek, bukağılanmak, bukalemunluk, bulanabilmek, bulanıvermek, bulaşabilmek, bulaşıkçılık, bulaşıvermek, bulayabilmek, bulgurlanmak, bulunabilmek, bulunuvermek, buluşabilmek, buluşuvermek, bunalabilmek, bunalıvermek, bunayabilmek, bunayıvermek, bungunlaşmak, burulabilmek, buruşabilmek, buruşuvermek, butaforculuk, buyurabilmek, buzağılaşmak, bükülebilmek, bükülüvermek, bülbülleşmek, bürünebilmek, bürünüvermek, bürüyebilmek, büyükannelik, büyükbabalık, büyükelçilik, büyütebilmek, büyüyebilmek, büyüyüvermek, büzülebilmek, büzülüvermek, büzüşebilmek, büzüşüvermek, can alıcılık, canlandırmak, cansızlaşmak, caydırıcılık, cazibedarlık, cazibeleşmek, cazibesizlik, cemaatleşmek, cemaatsizlik, cennetleşmek, centilmenlik, cephanecilik, cesaretlilik, cevahircilik, cıvıtabilmek, cıvıtıvermek, cilalatılmak, cildiyecilik, cinlendirmek, cinsel sapık, civanmertlik, coşkunlaşmak, cömertleşmek, cumbuldatmak, çağcıllaşmak, çağdaşlaşmak, çağırabilmek, çağırıvermek, çağrıştırmak, çakılabilmek, çakılayazmak, çakılıvermek, çakışabilmek, çakmaklaşmak, çalınabilmek, çalınıvermek, çalışabilmek, çalışmacılık, çalıştırtmak, çamaşırcılık, çanak çömlek, çanak yaprak, çankırılılık, çapaçulculuk, çapkınlaşmak, çaprazlaşmak, çarpıklaşmak, çarpıştırmak, çarptırılmak, çarşaflanmak, çarşaflatmak, çarşafsızlık, çatak bayrak, çatal kundak, çatılabilmek, çatışabilmek, çatışmacılık, çayhanecilik, çaylaklaşmak, çeğmellenmek, çekememezlik, çekilebilmek, çekilivermek, çekinebilmek, çekişebilmek, çektiricilik, çelebileşmek, çelik başlık, çelişebilmek, çelişkililik, çember kayık, çemberlenmek, çemberletmek, çenesi düşük, çengellenmek, çengüçağanak, çentiklenmek, çerçevecilik, çerçevelemek, çevirebilmek, çevirivermek, çevirttirmek, çevrilgenlik, çevrimsellik, çığırabilmek, çığırtkanlık, çıkarabilmek, çıkarayazmak, çıkarıvermek, çıkarttırmak, çıkılabilmek, çıkışabilmek, çıkkınlaşmak, çıkmaz sokak, çılgınlaşmak, çıngırdatmak, çıplaklaşmak, çırçıplaklık, çırpıştırmak, çift kişilik, çimdiklenmek, çimentoculuk, çimentolamak, çimlendirmek, çirkefleşmek, çirkinleşmek, çizilebilmek, çizilivermek, çoğalabilmek, çoğalıvermek, çoğalttırmak, çok seslilik, çok sözlülük, çok yanlılık, çok yönlülük, çok yüzlülük, çokbilmişlik, çökkünleşmek, çölleştirmek, çömelebilmek, çömelivermek, çözülebilmek, çözülüvermek, çözünebilmek, çullandırmak, çürütebilmek, çürütüvermek, çürüyüvermek, dadanabilmek, dağılabilmek, dağılıvermek, dağınık ışık, dağıtabilmek, dağıtımcılık, dağıtıvermek, dalaşabilmek, dalgınlaşmak, dallandırmak, damarı bozuk, damıtabilmek, dandikleşmek, danışabilmek, daralabilmek, daralıvermek, daralttırmak, darbukacılık, dargınlaşmak, darılabilmek, darılıvermek, darlaştırmak, darmadağınık, davrandırmak, dayanabilmek, dayanaklılık, dayanıklılık, dayatabilmek, dayatıvermek, dayatmacılık, dayayabilmek, dayayıvermek, dazkırlaşmak, dazlaklaşmak, dediği dedik, defedebilmek, defedivermek, defterdarlık, değinebilmek, değinivermek, değirmilemek, değişebilmek, değişivermek, değiştirtmek, dehşetlenmek, dekalitrelik, dekametrelik, dekoratörlük, deli doluluk, delikanlılık, delinebilmek, delinivermek, delirebilmek, delirivermek, demir yumruk, demlendirmek, demodeleşmek, denenebilmek, denetimcilik, denetimlilik, deneyebilmek, deneyimcilik, deneyimlilik, deneyivermek, denilebilmek, denizlililik, densizlenmek, densizleşmek, depolatılmak, depremsizlik, depreştirmek, derbentçilik, derecelenmek, derlemecilik, derlendirmek, derleyicilik, dermansızlık, dermatolojik, dernekleşmek, dertlenilmek, desilitrelik, desimetrelik, desinatörlük, despotlaşmak, destanlaşmak, desteklenmek, destekleşmek, destekletmek, desteksizlik, destursuzluk, deşilebilmek, deve kuşuluk, devede kulak, devinebilmek, devirebilmek, devirivermek, devleştirmek, devşirtilmek, dımbırdatmak, dırdırlanmak, dışlaştırmak, dışsallaşmak, didişebilmek, dikelebilmek, dikilebilmek, dikilivermek, dikkafalılık, dikkatsizlik, dikleştirmek, dilenebilmek, dileyebilmek, dili uzunluk, dillendirmek, dinamitçilik, dinamitlemek, dindarlaşmak, dingildeklik, dingildetmek, dinginleşmek, dinlendirmek, dinleyicilik, dinsizleşmek, dipçiklenmek, dipçikletmek, diplomalılık, dirayetlilik, dirençsizlik, direnebilmek, direnişçilik, diretebilmek, dirilebilmek, dirilivermek, dirliksizlik, dirseklenmek, diskjokeylik, divaneleşmek, dizginlenmek, dizginletmek, dizilebilmek, dizilivermek, doğaseverlik, doğramacılık, doğululaşmak, doğurabilmek, doğuruvermek, dokunabilmek, dokunaklılık, dokundurtmak, dokunuvermek, dokuyabilmek, dokuzunculuk, dolanabilmek, dolanıvermek, dolaşabilmek, dolaşıvermek, dolayabilmek, dolgunlaşmak, donanabilmek, donatabilmek, doygunlaşmak, doyurabilmek, dökülebilmek, dökülüvermek, döllendirmek, döner kavşak, dönüşebilmek, dönüşümcülük, dönüşüvermek, dört dörtlük, döşenebilmek, döşetebilmek, döşeyebilmek, dövdürtülmek, dövüşebilmek, dramaturgluk, durgunlaşmak, duruluvermek, duyulabilmek, duyurabilmek, düğün dernek, dürtüştürmek, düşkünleşmek, düşlemsellik, düşlemsizlik, düşmanlaşmak, düşüncelilik, düşündürtmek, düşünebilmek, düşünüvermek, düşürebilmek, düşürttürmek, düşürüvermek, düz hekimlik, düzelebilmek, düzelticilik, düzelttirmek, düzlemsellik, düzleştirmek, eczalı pamuk, edimselcilik, efendileşmek, efsaneleşmek, eğdirebilmek, eğilimsizlik, eğitimsizlik, eğlenebilmek, ehliyetlilik, eklenebilmek, eklenivermek, ekletebilmek, ekleyebilmek, ekleyivermek, eksantriklik, elbisesizlik, elemansızlık, eleştirellik, eleştirilmek, eli çabukluk, ellenebilmek, elleyebilmek, elverişlilik, embriyolojik, emdirebilmek, emniyetlilik, emredebilmek, emzirebilmek, endekslenmek, endeksletmek, endişelenmek, endişesizlik, enteresanlık, entrikacılık, erdirebilmek, eriştirilmek, erzurumluluk, esirgemezlik, eskitebilmek, eskiyebilmek, esnetebilmek, esneyebilmek, espritüellik, estek köstek, estetikçilik, eş başkanlık, eş cinsellik, eşekoğlueşek, eşleşebilmek, et kafalılık, etiketlenmek, etiketletmek, etiketsizlik, ettirebilmek, evlenebilmek, eyleyebilmek, fabrikacılık, falan fıstık, fantastiklik, farfaracılık, farklılaşmak, farmakolojik, faşistleşmek, faturalatmak, faturasızlık, faziletlilik, felsefecilik, fermenecilik, fermuarcılık, fersizleşmek, fethettirmek, fettanlaşmak, fevkaladelik, fısfıslanmak, fısfıslatmak, fışkırtılmak, fihristlemek, filarizlemek, fingirdeklik, fingirdeşmek, firketelemek, fizyokratlık, folklorculuk, forma başlık, formatlatmak, formatsızlık, formülleşmek, formülsüzlük, fosfatlatmak, fotoelektrik, fotojeniklik, fotomodellik, fütuhatçılık, gamlandırmak, gammazlanmak, garantilemek, garplılaşmak, gayretkeşlik, gayretlenmek, gayretsizlik, gazlaştırmak, gecikebilmek, geçilebilmek, geçinebilmek, geçirebilmek, geçirimlilik, geçirivermek, geğirebilmek, gelecekçilik, gelenekçilik, gelişebilmek, gelişimcilik, gelişivermek, genleştirmek, gepegencecik, gerçekleşmek, gerekircilik, gerginleşmek, gerillacılık, getirebilmek, getirimcilik, getirivermek, getirttirmek, gevezelenmek, gezdiricilik, gezinebilmek, gırgırlatmak, gırnatacılık, gırtlaklamak, giderebilmek, giderivermek, gidilebilmek, giresunluluk, giriftzenlik, girilebilmek, girişebilmek, girişimcilik, giydiricilik, giyinebilmek, giyinivermek, gizli dernek, gladyatörlük, globalleşmek, göçebeleşmek, göçmenleşmek, gömülebilmek, gömülüvermek, gönlü bolluk, gönlü darlık, gönlü tokluk, görenekçilik, görkemsizlik, görülebilmek, görünebilmek, görüngücülük, görüntülemek, görünüvermek, görüşebilmek, görüşmecilik, göstericilik, götürebilmek, göz alıcılık, göz bağcılık, gözeneklilik, gözetebilmek, gözlemecilik, gözlüksüzlük, gözü açıklık, gözü karalık, gözü sululuk, gözükebilmek, greydercilik, güçlendirmek, güçleştirmek, gül yağcılık, güldürücülük, güllabicilik, gülünçleşmek, gümbürdetmek, gümrahlaşmak, gümrüklenmek, güncellenmek, güncelleşmek, güncelletmek, güngörmüşlük, gürbüzleşmek, güreşebilmek, gürleştirmek, gürültücülük, güvencecilik, güvenebilmek, güvenilirlik, hacamatçılık, hacamatlamak, hafızasızlık, hahambaşılık, hakikatlilik, hakkarililik, hakperestlik, hallettirmek, halsizleşmek, ham ervahlık, hançerlenmek, hançerletmek, hantallaşmak, hapsettirmek, hararetlilik, harbiyelilik, hareketlilik, harfendazlık, harmanlanmak, harmanlatmak, hasretsizlik, haşarılaşmak, hayalileşmek, haylazlaşmak, hayvanlaşmak, hazinedarlık, hentbolculuk, her yerdelik, hergelecilik, heyecanlılık, heyheylenmek, hımbıllaşmak, hınzırlaşmak, hırçınlaşmak, hızlandırmak, hibritleşmek, hiçleştirmek, hiddetlenmek, hiddetsizlik, hidrodinamik, hidrosiyanik, hilafetçilik, himayesizlik, hisarbuselik, hislendirmek, hissettirmek, hizmetkarlık, hodpesentlik, hortumlanmak, hortumlatmak, hoşgörücülük, hoşgörülülük, hoşlandırmak, hoşlaştırmak, hoşnutsuzluk, hristiyanlık, humbaracılık, huylandırmak, huysuzlanmak, huysuzlaşmak, hürmetkarlık, hürmetsizlik, ılıman kuşak, ıslahatçılık, ıslanabilmek, ıslatabilmek, ıstampacılık, ıstampalamak, ıtriyatçılık, iç güveyilik, içe dönüklük, içeriksizlik, içgüdüsellik, iğrenebilmek, ihracatçılık, ihtikarcılık, ihtilalcilik, ihtiraslılık, ihtişamlılık, ihtiyaçlılık, ihtiyarlamak, ihtiyatlılık, iki başlılık, iki canlılık, iki dillilik, ikinci ferik, ikirciklilik, iktidarlılık, iktisatçılık, iktisatlılık, ilginçleşmek, ilintisizlik, ilişiksizlik, ilişkisizlik, iliştirilmek, iltimasçılık, iltizamcılık, imparatorluk, imtiyazlılık, inandırılmak, inanılmazlık, inanmamazlık, incelebilmek, incik boncuk, incitebilmek, indirebilmek, indirivermek, infiratçılık, inhisarcılık, inkılapçılık, inleyebilmek, insanımsılık, insicamlılık, intikamcılık, intizamlılık, irileştirmek, irtibatlılık, isabetsizlik, ispartalılık, ispirtoculuk, ispiyonculuk, ispiyonlamak, istençsizlik, isteyebilmek, istidatlılık, işaretlenmek, işaretleşmek, işaretletmek, işaretsizlik, işe uygunluk, işitmemezlik, işkembecilik, işkencecilik, işlenebilmek, işletebilmek, işletmecilik, işleyebilmek, işportacılık, iştirakçilik, itfaiyecilik, ithalatçılık, itibarsızlık, itikatsızlık, itimatsızlık, itirazsızlık, ittihatçılık, ittirebilmek, iyi huyluluk, iyileştirmek, izlenebilmek, izlenimcilik, izletebilmek, izleyebilmek, jelatinlemek, kabahatlilik, kabarabilmek, kabarıvermek, kaçınabilmek, kaçırabilmek, kaçırıvermek, kadayıfçılık, kademelenmek, kadifeleşmek, kafası kıyak, kafatasçılık, kafiyesizlik, kalabalıklık, kalafatçılık, kalafatlamak, kalburlanmak, kalburlatmak, kalitesizlik, kalkerleşmek, kalkındırmak, kambiyoculuk, kambur felek, kamburlaşmak, kanaatkarlık, kanaatsizlik, kandilleşmek, kangallanmak, kanlandırmak, kanserleşmek, kanserolojik, kansızlaşmak, kapanabilmek, kaparozculuk, kaparozlamak, kapatabilmek, kapatıvermek, kapayabilmek, kapılabilmek, kapılıvermek, kapışabilmek, kaplamacılık, kaplamsallık, kaplan böcek, kaplattırmak, kaportacılık, kaprissizlik, kapsayıcılık, karabüklülük, karagözcülük, karakabarcık, karamanlılık, kararıvermek, karbonlaşmak, kardeşlenmek, kardeşsizlik, kardiyolojik, kargaşacılık, kargaşalılık, karı kocalık, karışabilmek, karışıvermek, karidesçilik, karikatürlük, karmakarışık, karmaştırmak, karnı tokluk, karşıtlaşmak, kartelleşmek, kastarlanmak, kasvetsizlik, kaşağılanmak, kaşağılatmak, kaşık tırnak, kaşıyabilmek, kataloglamak, katedebilmek, katılabilmek, katılımcılık, katılıvermek, katışıklılık, katlandırmak, katlettirmek, katmanlaşmak, katmerlenmek, katmerleşmek, katranlanmak, katranlatmak, kavramlaşmak, kavramsallık, kavurmacılık, kavuşabilmek, kavuşuvermek, kaybetmişlik, kaybettirmek, kaydettirmek, kayınbabalık, kaymaklanmak, kaynaklanmak, kaynaştırmak, kaypaklaşmak, kayserililik, kaytan bıyık, kaytarıcılık, kazanabilmek, kazançsızlık, kazıyabilmek, kekemeleşmek, kelepçelemek, kelepircilik, kelimeleşmek, kemençecilik, kemirebilmek, kendi beslek, kenevircilik, kentlileşmek, kepçe kuyruk, kerestecilik, kerpiçleşmek, kesenekçilik, kesilebilmek, kesilivermek, kesişebilmek, kesişivermek, keskinleşmek, keskinletmek, kestanecilik, keşfettirmek, kılavuzlamak, kılçıksızlık, kılınabilmek, kınayabilmek, kırbaçlanmak, kırbaçlatmak, kırçıllanmak, kırçıllaşmak, kırılıvermek, kırışıklılık, kırk paralık, kırpıştırmak, kısalttırmak, kıskandırmak, kısmetsizlik, kışkırtılmak, kıtipiyozluk, kıvançlanmak, kıvırabilmek, kıvraklaşmak, kıvrandırmak, kıvrımlanmak, kıvrımsızlık, kıymetlenmek, kıymetsizlik, kıymettarlık, kızgınlaşmak, kızılımtırak, kilometrelik, kireçsilemek, kiremitçilik, kirizmalamak, kişiliklilik, klarnetçilik, klasikleşmek, klimatolojik, klostrofobik, kocaelililik, koklaştırmak, kokoreççilik, kollayıcılık, kolonyalamak, koltuklanmak, kolu uzunluk, kondüktörlük, konforsuzluk, kontrolcülük, kontrolörlük, konulabilmek, konuluvermek, konuşabilmek, konuşmacılık, konuşturtmak, konuşuvermek, koparabilmek, koparıvermek, koparttırmak, koramirallik, korunabilmek, korunaklılık, koruyabilmek, kostaklanmak, kotarabilmek, koyulabilmek, köklendirmek, kökleştirmek, köpoğluköpek, köpürebilmek, kör bağırsak, kör karanlık, kör köstebek, körleştirmek, kösteklenmek, kötülükçülük, köyleştirmek, kraniyolojik, kravatsızlık, kriminolojik, kronikleşmek, kudretsizlik, kudurabilmek, kulağı delik, kulağı kesik, kulamparalık, kullandırmak, kullaştırmak, kumanyacılık, kumlaştırmak, kundaklanmak, kundaklatmak, kunduracılık, kurnazlaşmak, kurşunlanmak, kurşunlaşmak, kurşunlatmak, kurşunsuzluk, kurtarıcılık, kuru öksürük, kurulabilmek, kuruntuculuk, kuruntululuk, kurutabilmek, kurutuvermek, kuruyabilmek, kuruyuvermek, kuşanabilmek, kuşatabilmek, kutsallaşmak, kuvvetlenmek, kuvvetsizlik, kuzu ıspanak, küçük parmak, küçülebilmek, küçülttürmek, küflendirmek, küfrettirmek, kükürtlenmek, külfetsizlik, külhanbeylik, küllendirmek, kültürlenmek, kültürsüzlük, külyutmazlık, kümbetlenmek, küskünleşmek, küstahlaşmak, kütahyalılık, kütleştirmek, lakerdacılık, laternacılık, lavantacılık, leblebicilik, leksikolojik, levazımcılık, lezzetlenmek, lezzetsizlik, liyakatlilik, lokantacılık, loşlaştırmak, lotaryacılık, mabeyincilik, madaralaşmak, maderşahilik, mağrurlanmak, mahallelilik, maharetlilik, mahmurlaşmak, mahmuzlanmak, mahşerleşmek, mahurbuselik, mahzunlaşmak, makadamlamak, makarnacılık, makineleşmek, maksatsızlık, makyajsızlık, malatyalılık, mandallanmak, mandıracılık, manikürcülük, mantarlaşmak, mantıksallık, mantıksızlık, manyaklaşmak, maratonculuk, marifetlilik, marokencilik, masrafsızlık, matlaştırmak, mavihastalık, mayası bozuk, maymunlaşmak, medenileşmek, mefkürecilik, mekanikçilik, mekkarecilik, mektuplaşmak, menevişlemek, menfaatçilik, merdanelemek, merkezlenmek, merkezleşmek, mermerleşmek, meselesizlik, mesleksizlik, meslektaşlık, mesnetsizlik, metalik renk, metanetlilik, meteorolojik, metrdotellik, meyhanecilik, meylettirmek, meyve yaprak, meziyetlilik, mıhlayıcılık, mıncıklanmak, mızmızlanmak, mızmızlaşmak, midibüsçülük, mihmandarlık, mikroplanmak, mikroplaşmak, mikropsuzluk, mililitrelik, milimetrelik, milletleşmek, milli kimlik, milli varlık, milyarderlik, minibüsçülük, minnetsizlik, minnettarlık, mirasyedilik, miskinleşmek, mitleştirmek, mobilyacılık, modernleşmek, morfinlenmek, muasırlaşmak, mutaassıplık, mutlandırmak, mutsuzlaşmak, mübayaacılık, müktesep hak, mülkiyelilik, mürebbiyelik, müsavatçılık, müstahdemlik, müstantiklik, müstehcenlik, müsteşriklik, müşkülleşmek, müteahhitlik, mütecanislik, mütecavizlik, müzevirlemek, müzminleşmek, nafakalanmak, naklettirmek, nakliyecilik, nankörleşmek, nasihatçilik, nazlandırmak, nemlendirmek, nemrutlaşmak, nesnelleşmek, neşrettirmek, neticelenmek, neticeleşmek, neticesizlik, netleştirmek, nevyunanilik, nezaketlilik, nisaiyecilik, nispetsizlik, nişastacılık, niteliklilik, niyeti bozuk, noksansızlık, normalleşmek, notlandırmak, nöroşirürjik, numaralanmak, nur yüzlülük, nurlandırmak, nükleer atık, nümayişçilik, oftalmolojik, oksijenlemek, okşayabilmek, okşayıvermek, okullulaşmak, okunaksızlık, okuryazarlık, olağanlaşmak, olanaksızlık, oluşturulmak, on milyonluk, onaylatılmak, opsiyonellik, orantılanmak, orantısızlık, ordubozanlık, organoleptik, orgenerallik, orostopolluk, orta ağırlık, ortaklaşalık, osmanlıcılık, otlatabilmek, otoparkçılık, otostopçuluk, oturtabilmek, overlokçuluk, oyalandırmak, oylayabilmek, oynanabilmek, oynatabilmek, oynatımcılık, oynatıvermek, oynayabilmek, oynayıvermek, oyulgalanmak, oyunbozanlık, oyuncakçılık, ödeneksizlik, öğrenebilmek, öğrenivermek, öğretebilmek, ölçülebilmek, ölçüşebilmek, öldürebilmek, önceliklilik, önemsemezlik, öngörebilmek, önleyebilmek, örme kepenek, örtüşebilmek, ötümlüleşmek, öykünmecilik, özendirilmek, özentisizlik, özlenebilmek, özleyebilmek, özverisizlik, paçası düşük, paçavracılık, pahalılanmak, pahalılaşmak, palamarcılık, palamutlamak, palavracılık, panayırcılık, pancarlaşmak, paragözlülük, parasempatik, paraşütçülük, parça pürçük, parlaklaşmak, parmak çocuk, parsellenmek, parselletmek, paslandırmak, paslanmazlık, paspaslanmak, paspaslatmak, pastanecilik, patatesçilik, patlayıcılık, payandalamak, paylaştırmak, paytaklaşmak, pederşahilik, pedikürcülük, pekleştirmek, peltekleşmek, perçinlenmek, perçinleşmek, perçinletmek, perdahlanmak, perhizkarlık, pes seslilik, peydahlanmak, peygamberlik, peynirleşmek, pırpırlanmak, pişirebilmek, piyangoculuk, plastikçilik, pohpohlanmak, polemikçilik, potas kostik, pragmatiklik, pratikleşmek, pratisyenlik, problemlilik, prodüktörlük, programcılık, programlamak, programlılık, protestanlık, puslandırmak, putlaştırmak, putperestlik, pürçeklenmek, pürtüklenmek, püskürtülmek, rabıtasızlık, rağbetsizlik, randevuculuk, raptiyelemek, reddettirmek, refakatçilik, rehbersizlik, rekabetçilik, rekortmenlik, riayetsizlik, rotatifçilik, röntgencilik, röntgenlemek, ruhiyatçılık, ruhsatsızlık, ruhsuzlaşmak, rumlaştırmak, ruslaştırmak, rutubetlilik, rüzgarlanmak, rüzgarsızlık, saadetsizlik, sabıkasızlık, sabotajcılık, saçılabilmek, saçılıvermek, sadakatlilik, saflaştırmak, safsatacılık, sağaltıcılık, sağduyululuk, sağgörülülük, sağlamlaşmak, sağlattırmak, sağlıksızlık, sakaryalılık, sakatatçılık, sakınabilmek, sakıncalılık, saldırganlık, saldırıcılık, saldırmazlık, salgınlaşmak, salınabilmek, salıverilmek, salkım başak, salkım saçak, sallandırmak, sallapatilik, salma tomruk, samimileşmek, sanayileşmek, sandıklanmak, sandviççilik, sansürlenmek, sansürsüzlük, santralcilik, saptırıcılık, sarhoşlaşmak, sarılabilmek, sarılıvermek, sarınabilmek, sataşabilmek, satılabilmek, satranççılık, savaşabilmek, savaşımcılık, savsaklanmak, savunabilmek, savurabilmek, savuşuvermek, saydamlaşmak, saydamsızlık, sayılabilmek, seccadecilik, seciyesizlik, seçeneklilik, seçilebilmek, seçkinleşmek, sekizincilik, selametlemek, sembolleşmek, senaryoculuk, sendikacılık, sendikalılık, sepet sandık, seramikçilik, serbestlemek, serçe parmak, serilebilmek, sermayecilik, serpiştirmek, sersemleşmek, sersemletmek, serüvencilik, seslendirmek, sessizleşmek, sevilebilmek, sevinçsizlik, sevinebilmek, sevişebilmek, seviyesizlik, seyrekleşmek, seyreltiklik, seyreltilmek, seyrettirmek, sezilebilmek, sıcak yastık, sığınabilmek, sığınıvermek, sığınmacılık, sığırtmaçlık, sığlaştırmak, sıhhatsizlik, sıhhiyecilik, sıkı fıkılık, sıkıntılılık, sıkışabilmek, sıkışıvermek, sıklaştırmak, sınanabilmek, sınayabilmek, sıra dışılık, sırıtabilmek, sırıtıvermek, sırnaştırmak, sırtı peklik, sıvanabilmek, sıvışabilmek, sıyırabilmek, sıyırıvermek, sigarasızlık, sigortacılık, sigortalamak, sigortalılık, silikatlamak, silinebilmek, silkindirmek, sislendirmek, sistemleşmek, sistemsizlik, sistirelemek, siyahımtırak, siyanürlemek, siyasetçilik, sloganlaşmak, sofrası açık, soğutabilmek, sokulabilmek, sokuluvermek, solgunlaşmak, soluyabilmek, somurtkanlık, son ütücülük, son yolculuk, sonlandırmak, sonsuz küçük, sonsuzlaşmak, sorguçlanmak, sosyalistlik, sosyalleşmek, soysuzlaşmak, soyunabilmek, soyunuvermek, sömürebilmek, sömürgecilik, söylettirmek, sözlendirmek, sözlükleşmek, spermasızlık, sporseverlik, statükoculuk, stereografik, stereoskopik, subjektiflik, suçlandırmak, suikastçılık, sulayabilmek, sulhseverlik, sulu zırtlak, sunulabilmek, suskunlaşmak, süblimleşmek, sümsükleşmek, süngerleşmek, sünnetsizlik, süpürgecilik, süpürüvermek, sürtükleşmek, sürtüştürmek, süslemecilik, süslendirmek, süsleyicilik, sütlendirmek, süzgünleşmek, şahlandırmak, şampuanlamak, şangırdatmak, şapşallaşmak, şarklılaşmak, şaşırabilmek, şaşırıvermek, şaşkınlaşmak, şatafatlılık, şeddeli eşek, şeffaflaşmak, şefkatsizlik, şehbenderlik, şehnamecilik, şehvetsizlik, şemsiyecilik, şenlendirmek, şerbetlenmek, şıklaştırmak, şımarabilmek, şıngırdatmak, şırıngacılık, şırıngalamak, şiddetlenmek, şikayetçilik, şimşeklenmek, şirketleşmek, şirretleşmek, şişirebilmek, şişmanlaşmak, şişmanlatmak, şöhretsizlik, şükrettirmek, tabakalanmak, tabanı yarık, tabiatsızlık, taçlandırmak, tahirbuselik, tahripkarlık, tahsildarlık, takdirkarlık, takılıvermek, takınabilmek, takıntılılık, takma kirpik, takunyacılık, tam otomatik, tamburacılık, tangırdatmak, tanınabilmek, tanışabilmek, tanıtabilmek, tanıtıvermek, tanıtmacılık, tanıyabilmek, tanıyıvermek, tantanacılık, tapınabilmek, taranabilmek, taratabilmek, tarayabilmek, tarikatçılık, tartaklanmak, tartıştırmak, tasarımcılık, tasarımlamak, tasdiklenmek, tasdikletmek, tasfiyecilik, taşınabilmek, taşırabilmek, taşırıvermek, taşıtabilmek, taşıyabilmek, taşıyıvermek, taşlamacılık, tatlandırmak, tatminkarlık, tatminsizlik, tatsızlaşmak, tavernacılık, tavlandırmak, tavşan dudak, tayyarecilik, tebeşirlemek, tecrübelilik, tedarikçilik, tedariklemek, tedbirsizlik, tehditkarlık, tehlikelilik, tek erkçilik, tek seslilik, tek yanlılık, tek yönlülük, teklifsizlik, tekrarlanmak, tekrarlatmak, tekstilcilik, telefonculuk, telgrafçılık, tellendirmek, tembelleşmek, tembihlenmek, temkinsizlik, teorisyenlik, tepeli tavuk, tepkili uçak, terazilenmek, terbiyecilik, terbiyelemek, terbiyelilik, terminolojik, termodinamik, tertiplenmek, tertipletmek, tertipsizlik, tesisatçılık, testerelemek, tesviyecilik, tez canlılık, tezgahlanmak, tezgahtarlık, tezkerecilik, tezleştirmek, tıbbiyelilik, tıkanabilmek, tıkanıvermek, tıkayabilmek, tıkayıvermek, tımarhanelik, tıngıldatmak, tıngırdatmak, tırkazlanmak, tırkazlatmak, tırmıklanmak, tırnaklanmak, tırnaklatmak, tırpanlanmak, tırpanlatmak, tırtıklanmak, tırtıklatmak, tırtıllanmak, tıynetsizlik, ticarileşmek, tiftiklenmek, tiksindirmek, tipleştirmek, tirfillenmek, titrek kavak, titrekleşmek, titreştirmek, tiyatroculuk, tiz seslilik, tok sözlülük, toksikolojik, tombalacılık, tombullaşmak, tomruklanmak, topbaş balık, toplaştırmak, toplumlaşmak, toplumsallık, topraklaşmak, topraklatmak, torpillenmek, torpilsizlik, tortullaşmak, totaliterlik, tozlaştırmak, trabzonluluk, trajikleşmek, traktörcülük, trampetçilik, trilyonerlik, trompetçilik, tuğamirallik, tulumbacılık, tuncelililik, tutanakçılık, tutkallanmak, tutuculaşmak, tutulabilmek, tutuluvermek, tutunabilmek, tutunuvermek, tutuşabilmek, tutuşuvermek, tuvaletçilik, tuzu kuruluk, tüccarlaşmak, tüketebilmek, tükürebilmek, tükürüklemek, tülbentçilik, tümamirallik, tümsekleşmek, türetebilmek, türkçeleşmek, tüylendirmek, ucuzlatılmak, uçurumlaşmak, ufunetlenmek, uğraşabilmek, uğratabilmek, uğrayabilmek, uğultusuzluk, ulusseverlik, umursamazlık, us dışıcılık, uyandırılmak, uyanıklaşmak, uydurabilmek, uydurmacılık, uydurukçuluk, uyduruvermek, uygulatılmak, uyurgezerlik, uyuşturulmak, uzaklaşılmak, uzlaşabilmek, uzlaşmacılık, üçkağıtçılık, üfleyebilmek, üfleyivermek, üleştirilmek, üzengilenmek, üzüntüsüzlük, vahvahlanmak, vakanüvislik, vardiyacılık, varılabilmek, varoluşçuluk, varsıllaşmak, varyetecilik, vasıtasızlık, vazelinlemek, vazifesizlik, vehmettirmek, vekilharçlık, velvelecilik, verilebilmek, verniklenmek, vesvesecilik, vesveselilik, veterinerlik, vicdansızlık, vurulabilmek, vuruluvermek, vuruşabilmek, yabancılamak, yabanileşmek, yağlı kuyruk, yağlı toprak, yağmursuzluk, yakarabilmek, yakılabilmek, yakınabilmek, yakışabilmek, yakışıklılık, yaklaştırmak, yalancı ayak, yalatabilmek, yalayabilmek, yalçınlaşmak, yaldızlanmak, yaldızlatmak, yalımı alçak, yalıtabilmek, yalnızlaşmak, yaltaklanmak, yamanabilmek, yamayabilmek, yanaşabilmek, yanılabilmek, yanıltıcılık, yankesicilik, yanlışsızlık, yansıtıcılık, yantutmazlık, yapay böbrek, yapılabilmek, yapılagelmek, yapıntıcılık, yapısalcılık, yapışabilmek, yapışıvermek, yapıştırtmak, yapraklanmak, yaradancılık, yaranabilmek, yaratabilmek, yaratımcılık, yaratıvermek, yarayabilmek, yarayışlılık, yardımlaşmak, yardımsızlık, yarılabilmek, yarılıvermek, yarım asalak, yarım yırtık, yarışabilmek, yarışmacılık, yasa dışılık, yaslandırmak, yastık bıyık, yaşanabilmek, yaşatabilmek, yaşayabilmek, yaşlandırmak, yaşmaklanmak, yatar koltuk, yatırabilmek, yatırımcılık, yatkınlaşmak, yaygaracılık, yaygınlaşmak, yayılabilmek, yayılımcılık, yayılıvermek, yayılmacılık, yaylandırmak, yayvanlaşmak, yazılabilmek, yazılagelmek, yazılı hukuk, yazışabilmek, yedek lastik, yedirebilmek, yelken kulak, yellendirmek, yelpazelemek, yelpirdetmek, yenilikçilik, yenişebilmek, yerleştirmek, yeşerebilmek, yeşilimtırak, yeteneklilik, yetinebilmek, yetirebilmek, yetişebilmek, yetkinleşmek, yetmezlenmek, yevmiyecilik, yığılıvermek, yıkanabilmek, yıkanıvermek, yıkayabilmek, yıkayıvermek, yıkık yıprak, yıkılabilmek, yıkılıvermek, yıldırıcılık, yıldızlaşmak, yıllandırmak, yırtılmışlık, yirmi beşlik, yirmi binlik, yitirebilmek, yitirivermek, yoğurabilmek, yoksullaşmak, yorulabilmek, yoruluvermek, yozlaştırmak, yönelebilmek, yönetebilmek, yönlendirmek, yöntemsizlik, yuları eksik, yumruklanmak, yumruklaşmak, yumurtacılık, yumurtlatmak, yumuşatılmak, yumuşatmalık, yurtseverlik, yücelebilmek, yüklenicilik, yüklettirmek, yükseltgemek, yükseltilmek, yüreği delik, yüreği yanık, yürütebilmek, yürüyebilmek, yüzleştirmek, yüzsüzleşmek, yüzü asıklık, yüzü karalık, yüzü yumuşak, zahmetsizlik, zakkumlaşmak, zanaatkarlık, zangırdatmak, zengin ekmek, zenginlenmek, zenginleşmek, zerdüştçülük, zevzeklenmek, zıkkımlanmak, zılgıtlanmak, zımbırdatmak, zımparalamak, zıngırdatmak, zıpkınlanmak, zırhlı balık, zincirlenmek, zirzoplaşmak, ziyadeleşmek, ziyaretçilik, zorlaştırmak, zorlayıcılık, züğürtleşmek, zümrütlenmek

13 Harfli Kelimeler

ablavutlaşmak, abuk sabukluk, abuk subukluk, abuklaştırmak, abur cuburluk, acemleştirmek, acılaşabilmek, acılaşıvermek, açgözlüleşmek, açığa alınmak, açık saçıklık, açık seçiklik, açık sözlülük, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıklayıcılık, adetgörmezlik, adıyamanlılık, adileşebilmek, adileşivermek, adlandırılmak, adli polislik, adli tabiplik, afallaştırmak, ağaçlandırmak, ağdalaştırmak, ağır aksaklık, ağır hastalık, ağırlaştırmak, ağırşaklanmak, ağzı bozukluk, ağzı büyüklük, ak sakallılık, akıllandırmak, akıllanmazlık, akışkanlaşmak, akidesi bozuk, akla yakınlık, aksesuarcılık, aksettirilmek, aksırtabilmek, akvaryumculuk, alaturkacılık, alçaltabilmek, alçaltıvermek, aldırışsızlık, aldırtabilmek, alevlendirmek, algılattırmak, algılayıcılık, alıklaştırmak, alıkoyabilmek, alınganlaşmak, alışılabilmek, alışılagelmek, alternatiflik, altın bilezik, altmışdörtlük, amaçlaştırmak, ambalajlanmak, ambalajsızlık, amerikancılık, anıtlaştırmak, anlaşılmazlık, anlaşmasızlık, anlatımsallık, anlayışsızlık, anormalleşmek, antenli balık, ara bozuculuk, ara buluculuk, arabeskleşmek, aralayabilmek, aralayıvermek, araplaştırmak, araştırıcılık, argolaştırmak, aristokratlık, arkadaşsızlık, arnavutlaşmak, asrileştirmek, aşılatabilmek, aşılayabilmek, aşındırıcılık, aşırılabilmek, ateşlendirmek, ateşleyicilik, ateşperestlik, atılganlaşmak, avantajsızlık, ayağına çabuk, ayakkabıcılık, ayaklandırmak, ayazlandırmak, aydınlatılmak, ayrıntısızlık, baba soyluluk, baba yerlilik, babacanlaşmak, bağdaşabilmek, bağımlılaşmak, bağırtabilmek, bağışlatılmak, bağlanabilmek, bağlanıvermek, bağlantılılık, bağlatabilmek, bağlayabilmek, bağlayıvermek, bağrışabilmek, bahsedebilmek, bahşedebilmek, bahtı açıklık, bahtı karalık, bakımlı erkek, bakışımsızlık, baklava börek, baktırabilmek, balabanlaşmak, baldudaklılık, balık adamlık, bandırabilmek, bankerzedelik, barındırılmak, barışseverlik, barıştırılmak, basiretsizlik, basmakalıplık, bastırabilmek, bastırıvermek, başakortçuluk, başasistanlık, başdekorculuk, başdenetçilik, başdizgicilik, başdümencilik, başhemşirelik, başı bağlılık, başına buyruk, başkaldırtmak, başkemancılık, başkomutanlık, başlanabilmek, başlatabilmek, başlatıvermek, başlayabilmek, başlayıvermek, başmuallimlik, başmurakıplık, başmüezzinlik, başmüşavirlik, başrejisörlük, başşehirlilik, baştanımazlık, başvurabilmek, başyargıcılık, bayatibuselik, bayındırcılık, beceriksizlik, beğendirilmek, beğenmemezlik, beklenebilmek, bekletebilmek, bekletivermek, bekleyebilmek, bekleyedurmak, bekleyekoymak, bekleyivermek, belediyecilik, belgelikçilik, belgeselcilik, beli büküklük, belirtebilmek, belirtisizlik, bellenebilmek, belletebilmek, belleyebilmek, belleyivermek, benimsetilmek, benzetebilmek, benzeyebilmek, bereketlenmek, bereketsizlik, beslenebilmek, besletebilmek, besleyebilmek, beş milyonluk, beyazlatılmak, beyhudeleşmek, bezdirebilmek, bıktırabilmek, bıllık bıllık, bıraktırılmak, bıyıklı balık, bibliyografik, biçtirebilmek, biçtirivermek, bildirebilmek, bildirivermek, bilim dışılık, bilimseverlik, bilyeli yatak, bindirebilmek, bir başınalık, bir milyonluk, birahanecilik, biriktirilmek, birleşebilmek, birleşivermek, bisikletçilik, bitiştirilmek, bitlenebilmek, bitlenivermek, boğazlatılmak, boğdurabilmek, boğduruvermek, bollaşabilmek, bollaşıvermek, bombalatılmak, boncuk boncuk, borçlandırmak, boş kafalılık, boşaltabilmek, boşaltıvermek, boşandırılmak, boylanabilmek, boylanıvermek, boylayabilmek, bozdurabilmek, böldürebilmek, bölüştürülmek, buğulandırmak, buğulaştırmak, bulandırılmak, bulanıklaşmak, bulaştırılmak, buldurabilmek, bulundurulmak, buluşturulmak, bunaltabilmek, burdurabilmek, burkulabilmek, burkuluvermek, buruşturulmak, buzlanabilmek, buzlaşabilmek, büktürebilmek, büyültebilmek, büzüştürülmek, cadalozlaşmak, cana yakınlık, canavarlaşmak, canlanabilmek, canlanıvermek, caydırabilmek, cendereleşmek, cerahatlenmek, cesaretlenmek, cesaretsizlik, cezalandırmak, cıncık boncuk, cırlak cırlak, cihanşinaslık, cihanşümullük, coğrafyacılık, coşturabilmek, çağırtabilmek, çağlayabilmek, çağlayıvermek, çağrılabilmek, çağrışımcılık, çakırdikenlik, çakırkeyiflik, çakıştırılmak, çakmak çakmak, çaktırabilmek, çaldırabilmek, çalgı çağanak, çalgıcı böcek, çalılandırmak, çalıştırılmak, çalkanabilmek, çamçak çamçak, çamurlukçuluk, çarpık çurpuk, çarpılabilmek, çarpılıvermek, çarpışabilmek, çarpışıvermek, çarpıtabilmek, çarpuk çurpuk, çatışmasızlık, çatıştırılmak, çatlatabilmek, çatlayabilmek, çatlayıvermek, çekiçletilmek, çekirdekçilik, çekiştirilmek, çektirebilmek, çeldirebilmek, çelişkisizlik, çemkirebilmek, çemkirivermek, çentilebilmek, çerçevelenmek, çerçeveletmek, çeteleştirmek, çetrefillilik, çevirtebilmek, çevrilebilmek, çevrinebilmek, çıkarseverlik, çıkartabilmek, çıkartıvermek, çıldırabilmek, çıldırıvermek, çıngırakçılık, çınlatabilmek, çınlayabilmek, çırpılabilmek, çırpınabilmek, çırpınıvermek, çıtlatabilmek, çıtlatıvermek, çıtlayabilmek, çiçekseverlik, çiftleştirmek, çiğ renkçilik, çiğnenebilmek, çiğnetebilmek, çiğneyebilmek, çiğneyivermek, çikolatacılık, çimentolanmak, çimentolatmak, çimlenivermek, çingeneleşmek, çizdirebilmek, çocuksulaşmak, çoğaltabilmek, çoğaltıvermek, çok karılılık, çok kocalılık, çok ulusluluk, çökeltebilmek, çökertebilmek, çökertivermek, çölleşebilmek, çöplenebilmek, çözdürebilmek, çözündürülmek, çullanabilmek, çullanıvermek, dağlanıvermek, dağlayabilmek, dağlayıvermek, dalaverecilik, daldırabilmek, daldırıvermek, dallanabilmek, dallanıvermek, damlatabilmek, damlatıvermek, damlayabilmek, damlayıvermek, dandini bebek, dar kafalılık, daraltabilmek, daraltıvermek, darlaşabilmek, darmadağınlık, darmadumanlık, davranabilmek, davranışçılık, dayanaksızlık, dayanıksızlık, dayanılmazlık, dedikoduculuk, dedirtebilmek, değdirebilmek, değdirivermek, değerbilirlik, değirmencilik, değirmileşmek, değiştirilmek, deldirebilmek, deli baltalık, deli bozukluk, deli fişeklik, delilendirmek, delirtebilmek, demirletilmek, demlenebilmek, demletebilmek, demleyebilmek, demleyivermek, demokratiklik, denetimsizlik, deneyimsizlik, deneyselcilik, denkleştirmek, deprenebilmek, depreşebilmek, depreşivermek, derlenebilmek, derleyebilmek, derleyivermek, dershanecilik, deterjancılık, devimselcilik, devindirilmek, devleşebilmek, devralabilmek, devrilebilmek, devrileyazmak, devrilivermek, devşirebilmek, devşirmecilik, dış alımcılık, dış merkezlik, dışa dönüklük, dışlanabilmek, dışlaştırtmak, dışlayabilmek, dışlayıvermek, diftonglaşmak, dikenli balık, dikleşebilmek, diktirebilmek, dilendirilmek, dili bağlılık, dili bozukluk, dili tutukluk, dili zifirlik, dinamikleşmek, dinamitlenmek, dinçleştirmek, dindirebilmek, dindirivermek, dini bütünlük, dinlenebilmek, dinletebilmek, dinleyebilmek, dinleyivermek, dinozorlaşmak, diplomasızlık, dirayetsizlik, diriltebilmek, diriltivermek, dirimselcilik, disiplinlilik, dişileştirmek, dişlenebilmek, dişleyebilmek, dişleyivermek, dizdirebilmek, dizeleştirmek, doğaüstücülük, doğrayabilmek, doğrulabilmek, doğruluvermek, doğurtabilmek, doğuştancılık, dokunulmazlık, dolandırılmak, dolaştırılmak, doldurabilmek, dolduruşçuluk, dolduruvermek, donanmasızlık, dondurabilmek, dondurmacılık, döktürebilmek, dölleyebilmek, döndürebilmek, dönüştürülmek, dördüncü ayak, durağanlaşmak, durdurabilmek, durduruvermek, durulaştırmak, duyarlılaşmak, duyulmamışlık, duyumsamazlık, dümbelekçilik, düşleyebilmek, düşüncesizlik, düşündürmelik, düzeltebilmek, düzeltmecilik, edebiyatçılık, edeplendirmek, edepsizleşmek, edilgenleşmek, edinilebilmek, efendibabacık, eğitilebilmek, eğlencesizlik, eğri büğrülük, eğri sözlülük, eğri yüzlülük, ehlileştirmek, ehliyetsizlik, eksiltebilmek, ekşimtıraklık, elektrikçilik, elektriklemek, elektrostatik, elektroteknik, eleştiricilik, eleştirmenlik, eli mahkümluk, eli maşalılık, eli sopalılık, eli yatkınlık, elverişsizlik, emniyetsizlik, epikurosçuluk, epistemolojik, erişilebilmek, erkanıharplik, ertelettirmek, erzincanlılık, esaslandırmak, esinlendirmek, esirgeyicilik, esrarengizlik, eş anlamlılık, eş biçimlilik, eş değerlilik, eş eksenlilik, eş güdümcülük, eş güdümlemek, eş güdümlülük, eş zamanlılık, eşitleştirmek, eterleştirmek, etkileştirmek, etkileyicilik, etkisizleşmek, evlendirilmek, ezgileştirmek, fabrikatörlük, faizlendirmek, fanatikleşmek, farksızlaşmak, faydalanılmak, faziletsizlik, federalleşmek, fellek fellek, fellik fellik, fenalaştırmak, fenomenolojik, ferasetsizlik, ferdiyetçilik, feshedebilmek, fethedebilmek, fırıldakçılık, fırlatabilmek, fırlatıvermek, fırlayıvermek, fışkırabilmek, fışkırıvermek, filmleştirmek, filozoflaşmak, firavunlaşmak, fitopatolojik, fotoğrafçılık, fotoğraflamak, fotokopicilik, francalacılık, fransızlaşmak, galvanizcilik, galvanizlemek, garantiletmek, garantisizlik, gardıropçuluk, gayriciddilik, gayrimeşruluk, gayriresmilik, gayrişahsilik, gayritabiilik, gazlayabilmek, gebertebilmek, geciktirilmek, geçirimsizlik, geçiştirilmek, gelenekleşmek, geleneksellik, geleneksizlik, gelinlikçilik, geliştirilmek, gençleştirmek, genel yetenek, genelgeçerlik, genişletilmek, gerdirebilmek, gerekçesizlik, gerilimsizlik, gerillalaşmak, getirtebilmek, gevşetebilmek, gevşeyebilmek, gezdirebilmek, gıcırdatılmak, gırtlaklaşmak, giydirebilmek, gizlenebilmek, gizleyebilmek, gönderebilmek, gönderivermek, gönendirilmek, gönlü ganilik, gönlü karalık, gördürebilmek, göreneksizlik, görevselcilik, görülmemişlik, görüntülenmek, görüntületmek, görüştürülmek, gösterebilmek, gösterişçilik, gösterişlilik, gösterivermek, göstermecilik, gözeneksizlik, gözlenebilmek, gözleyebilmek, gözü bağlılık, gruplandırmak, gruplaştırmak, güçbeğenirlik, güçlenebilmek, güldürebilmek, gündelikçilik, güreştirilmek, gürültüsüzlük, güvencesizlik, haberleşilmek, hafriyatçılık, hakikatsizlik, hakkedebilmek, haklayabilmek, halledebilmek, halledivermek, hamaratlaşmak, hamiyetsizlik, hapsedebilmek, hapşırabilmek, hapşırıvermek, hararetlenmek, harcanabilmek, harcayabilmek, harcayıvermek, hareketlenmek, hareketsizlik, hariciyecilik, harikuladelik, hasredebilmek, hastalıklılık, haşlayabilmek, hatırlatılmak, hatırşinaslık, havalandırmak, havlayabilmek, hayırseverlik, haykırabilmek, haysiyetlilik, hazırcevaplık, hazırlıklılık, hazmedebilmek, hecelettirmek, hektolitrelik, helecanlanmak, helezonlaşmak, helmintolojik, heyecanlanmak, heyecansızlık, hıçkırabilmek, hırdavatçılık, hırpanileşmek, hırslandırmak, hızlanabilmek, hicvedebilmek, hidroelektrik, hidrojenlemek, hidrojeolojik, hinoğluhinlik, hissedebilmek, hissettirtmek, holdingleşmek, homojenleşmek, hoplatabilmek, hoppala bebek, horoz ağırlık, hoşgörüsüzlük, hoşlanabilmek, hovardalaşmak, hükmedebilmek, hürriyetçilik, ılıklaştırmak, ışıklandırmak, ışın etkinlik, ışınlandırmak, ızdırapsızlık, iç denetçilik, içe kapalılık, içine kapanık, içli dışlılık, içten evlilik, ihtirassızlık, ihtisaslaşmak, ihtişamsızlık, ihtiyaçsızlık, ihtiyarlatmak, ihtiyatkarlık, ihtiyatsızlık, iki ayaklılık, ikirciklenmek, iktidarsızlık, iktisatsızlık, ilahiyatçılık, ilahlaştırmak, iletilebilmek, iletişimcilik, iletişimlilik, ilgilendirmek, ilkeleştirmek, iltihaplanmak, imtiyazsızlık, imtizaçsızlık, inandırıcılık, ince bağırsak, ince hastalık, incelemecilik, incelettirmek, inceleyicilik, inceltebilmek, indirimsizlik, indirtebilmek, insicamsızlık, interaktiflik, intibaksızlık, intizamsızlık, inzibatsızlık, iri yapılılık, irtibatsızlık, isimlendirmek, isimleştirmek, ispiyonlanmak, ispiyonlatmak, istanbulluluk, istidatsızlık, istihkamcılık, istikrarlılık, istismarcılık, istisnasızlık, işitilebilmek, iteleyebilmek, iyi kalplilik, iyilik sağlık, iyonlaştırmak, jeomorfolojik, kabahatsizlik, kabalaştırmak, kabartabilmek, kabartıvermek, kaçınılmazlık, kadastrolamak, kadavralaşmak, kadınsılaşmak, kadirbilirlik, kadirşinaslık, kafası boşluk, kafası çatlak, kafası kontak, kahrolabilmek, kalafatlanmak, kaldırabilmek, kaldırımcılık, kaldırıvermek, kalkınabilmek, kalkışabilmek, kampanyacılık, kamplaştırmak, kamulaştırmak, kamusallaşmak, kamyonetçilik, kandırabilmek, kangrenleşmek, kanı bozukluk, kanı sıcaklık, kanun dışılık, kapılandırmak, kaplayabilmek, kaplayıvermek, kapsayabilmek, kara cahillik, karakteristik, karakterlilik, karalamacılık, karanfilcilik, karartabilmek, karartıvermek, karavanacılık, karbonatlamak, kargaşasızlık, karıncalanmak, karıştırılmak, kariyeristlik, karizmatiklik, karşılıklılık, kasavetlenmek, kasavetsizlik, kaşelettirmek, kataloglatmak, katılaştırmak, katışıksızlık, katıştırılmak, katlanabilmek, katlayabilmek, katledebilmek, kavileştirmek, kavmiyetçilik, kavratabilmek, kavrayabilmek, kavrayışlılık, kavrayıvermek, kavrulabilmek, kaybedebilmek, kaybedivermek, kaybolabilmek, kayboluvermek, kaydedebilmek, kaydırabilmek, kayınpederlik, kaynaşabilmek, kaynatabilmek, kaynayıvermek, kaytarabilmek, kaytarmacılık, kaz kafalılık, keçeleştirmek, kehribarcılık, kelepçelenmek, kelepçeletmek, kent soyluluk, keratinleşmek, kerterizlemek, kesintisizlik, kestirebilmek, kestirivermek, keşfedebilmek, keşfedivermek, kıldırabilmek, kılıbıklaşmak, kımıltısızlık, kınalı keklik, kıpırtısızlık, kırdırabilmek, kırışıksızlık, kırmızı çürük, kırmızılaşmak, kırmızımsılık, kırmızımtırak, kırşehirlilik, kısaltabilmek, kıskaç gözlük, kıskanabilmek, kıstırabilmek, kışkırtıcılık, kıvrak kıvrak, kıvrılabilmek, kıvrılıvermek, kıyafetsizlik, kıymalı börek, kızartabilmek, kızdırabilmek, kifayetsizlik, kirletebilmek, kişileştirmek, kişiliksizlik, kişneyebilmek, kitapseverlik, kodlayabilmek, koklatabilmek, koklayabilmek, kokorozlanmak, kokulandırmak, kollayabilmek, kolonyalanmak, komisyonculuk, komplekslilik, kompozitörlük, konargöçerlik, kondurabilmek, konduruvermek, konservecilik, konukseverlik, kopartabilmek, kordiplomatik, korgenerallik, korkunçlaşmak, korkutabilmek, korunaksızlık, koşturabilmek, kovdurabilmek, koydurabilmek, koyulaştırmak, kozmopolitlik, köleleştirmek, köreltebilmek, körletebilmek, kötü huyluluk, kötüleştirmek, kötürümleşmek, krallaştırmak, kristallenmek, kristalleşmek, kubbeli delik, kullanabilmek, kullandırtmak, kullanımlılık, kullanışlılık, kullanıvermek, kurabiyecilik, kural dışılık, kurdurabilmek, kurşunileşmek, kurtarabilmek, kurtarımcılık, kurtarıvermek, kurtarmacılık, kurtlandırmak, kurtulabilmek, kurtuluvermek, kuruntusuzluk, kuskunu düşük, kusturabilmek, kutlayabilmek, küçültebilmek, künyesi bozuk, küreselleşmek, lahmacunculuk, laikleştirmek, laubalileşmek, liberalleşmek, limonatacılık, liyakatsizlik, madalyasızlık, madalyonculuk, maddiyatçılık, magazinleşmek, mahallileşmek, maharetsizlik, mahkemeleşmek, mahvedebilmek, makaslı böcek, makroekonomik, makyavelcilik, maliyetsizlik, malumatsızlık, manalandırmak, mandolincilik, mankurtlaşmak, manyetik disk, manzarasızlık, marifetsizlik, martavalcılık, maskaralanmak, maskaralaşmak, mavi yolculuk, mavileştirmek, mayalandırmak, mazeretsizlik, mefruşatçılık, memleketçilik, memleketlilik, menevişlenmek, merdivencilik, merhabalaşmak, merhametlilik, merkezileşmek, mersiyehanlık, meşrubatçılık, metanetsizlik, meteliksizlik, meymenetlilik, meziyetsizlik, mıhlayabilmek, mıknatıslamak, mıncık mıncık, mikroekonomik, militanlaşmak, milliyetçilik, minyatürcülük, modalaştırmak, modern mantık, monotonlaşmak, morartabilmek, motokrosçuluk, mugalatacılık, muhaberecilik, muharebecilik, muhasebecilik, mukabelecilik, murabahacılık, muşambalaşmak, mutasarrıflık, mübalağacılık, mücadelecilik, mücevhercilik, mühimsemezlik, mürekkepçilik, mürekkeplemek, müsavatsızlık, mütedeyyinlik, mütehassıslık, mütekebbirlik, müteşekkirlik, müzakerecilik, müzikseverlik, naftalinlemek, nakledebilmek, nakliyatçılık, nakşedebilmek, nakşibendilik, namütenahilik, nazariyecilik, nazileştirmek, nazlanabilmek, nemalandırmak, neşelendirmek, neşredebilmek, nevşehirlilik, nezaketsizlik, nihayetlenmek, nihayetsizlik, nimetşinaslık, nişastalanmak, nitelendirmek, niteliksizlik, noktalı delik, nötrleştirmek, odaklandırmak, odaklaştırmak, oksijenlenmek, olağanüstülük, olaylaştırmak, olumsuzlanmak, on parasızlık, onaylattırmak, onurlandırmak, orkestracılık, orta hallilik, orta yaşlılık, orta yolculuk, orta yuvarlak, ortakyaşarlık, osmaniyelilik, otobiyografik, otomobilcilik, otoritesizlik, otsu topluluk, oturulabilmek, oyalanabilmek, oyalayabilmek, oymalı yaprak, oyunlaştırmak, ödevlendirmek, ödüllendirmek, öfkelendirmek, ölçülendirmek, öldürtebilmek, ölü sevicilik, ölümsüzleşmek, ön yargılılık, önerilebilmek, örtülü ödenek, örümceklenmek, öteleyebilmek, ötümsüzleşmek, öyküleştirmek, öz bağışıklık, özelleştirmek, özgül ağırlık, özgürlükçülük, paçavralaşmak, pahalandırmak, paleontolojik, panislamcılık, pansiyonculuk, pansumancılık, pantolonculuk, pantuflacılık, papağanlaşmak, parazitlenmek, parazitolojik, parlatabilmek, parlayabilmek, parlayıvermek, parmak parmak, pastırmacılık, patavatsızlık, patlatabilmek, patlayabilmek, patlayıvermek, payelendirmek, paylaşabilmek, paylaşımcılık, paylaşıvermek, pazarlıkçılık, peştamalcılık, pısırıklaşmak, pimpiriklilik, pipiriklenmek, pirelendirmek, planlamacılık, polimerleşmek, politikacılık, pompalı tüfek, popüler müzik, porselencilik, pozitif hukuk, problemsizlik, programlanmak, programlatmak, programsızlık, proteinsizlik, protokolcülük, provokatörlük, puanlandırmak, radikalleşmek, radyatörcülük, radyoaktiflik, radyoelektrik, ramazaniyelik, randevulaşmak, randımanlılık, raptiyelenmek, raptiyeletmek, reddedebilmek, renklendirmek, resmedebilmek, revizyonculuk, röportajcılık, rutubetlenmek, rutubetsizlik, sabredebilmek, sadakatsizlik, sadeleştirmek, sağgörüsüzlük, sağlanabilmek, sağlayabilmek, sahileştirmek, sahtiyancılık, sakıncasızlık, saklanabilmek, saklanıvermek, saklayabilmek, saksafonculuk, salamuracılık, saldırabilmek, saldırıvermek, sallanabilmek, sallayabilmek, sallayıvermek, salt çoğunluk, salt sıcaklık, saltanatçılık, sanatseverlik, sandalyecilik, santilitrelik, santimetrelik, saplanabilmek, saplanıvermek, saplantılılık, saplayabilmek, saplayıvermek, saptanabilmek, saptanımcılık, saptayabilmek, saptırabilmek, sarılaştırmak, sarımsaklamak, sarımtıraklık, sarkıtabilmek, sarsak sursak, sattırabilmek, savrulabilmek, savunmasızlık, saydırabilmek, saygıdeğerlik, seçeneksizlik, seçmeli yemek, seçtirebilmek, sekretaryalık, sektirebilmek, sendikalaşmak, sendikasızlık, serbestleşmek, serinkanlılık, sermayesizlik, serserileşmek, sertleştirmek, seslenebilmek, set üstü ocak, sevdirebilmek, sevimlileşmek, sevindirilmek, seyredebilmek, seyredivermek, sezdirebilmek, sıcakkanlılık, sıçratabilmek, sıçrayabilmek, sığdırabilmek, sığdırıvermek, sıkılaştırmak, sıkıntısızlık, sıkıştırılmak, sıradanlaşmak, sıralandırmak, sıvılaştırmak, sıyrılabilmek, sızdırabilmek, sigortalanmak, sigortalatmak, sigortasızlık, sildirebilmek, silkinebilmek, simetrisizlik, sindirebilmek, sinek ağırlık, sistematiklik, sivrilebilmek, soğukkanlılık, sollayabilmek, somurtabilmek, sordurabilmek, sosyoekonomik, sömürgeleşmek, söndürebilmek, söylenebilmek, söyletebilmek, söyleyebilmek, söyleyivermek, sözleşmelilik, spekülatörlük, striptizcilik, suçlanabilmek, suçlayıvermek, sulandırılmak, sulhperverlik, sulu gözlülük, susturabilmek, susturuvermek, sümmettedarik, sümüklü böcek, sündürebilmek, süngüsü düşük, sürdürebilmek, sürdürümcülük, sürdürümlemek, süreğenleşmek, süründürülmek, süsleyebilmek, sütü bozukluk, şahlanabilmek, şahsiyetlilik, şallak mallak, şarkiyatçılık, şartlandırmak, şaşırtabilmek, şatafatsızlık, şef garsonluk, şehirlileşmek, şehnazbuselik, şemalaştırmak, şımartabilmek, şiirleştirmek, şom ağızlılık, şuurlandırmak, şuursuzlaşmak, tabulaştırmak, taharetlenmek, tahinli ekmek, tahtası eksik, takatukacılık, takıntısızlık, taktırabilmek, tanzimatçılık, tapıncakçılık, taptırabilmek, tartak martak, tartılabilmek, tartışabilmek, tartışmacılık, tasarımlanmak, tasarımsızlık, tasarrufçuluk, tasarrufluluk, taslayabilmek, taş kalplilik, taşlayabilmek, tattırabilmek, tavlayabilmek, tazelendirmek, tazeleştirmek, tebeşirlenmek, tecavüzkarlık, tecrübesizlik, tedariksizlik, tehlikesizlik, tek renklilik, tek seçicilik, tekdüzeleşmek, tekerlekçilik, tekirdağlılık, telefonlaşmak, telefonsuzluk, temizlikçilik, terbiyesizlik, termoelektrik, tesellisizlik, tesettürlülük, teslimatçılık, teşkilatçılık, teşrifatçılık, tıkıştırılmak, tıklatabilmek, tıklayabilmek, tırmanabilmek, tırtık tırtık, tiftik tiftik, titreşimlilik, titreyebilmek, titreyivermek, tokmak tokmak, toleranslılık, toplanabilmek, toplanıvermek, toplatabilmek, toplayabilmek, toplayıvermek, transatlantik, travmatolojik, trigonometrik, trikotajcılık, tuğgenerallik, tuhafiyecilik, tumturaklılık, tunçlaştırmak, turfandacılık, turlayabilmek, turunculaşmak, turuncumtırak, tutturabilmek, tükürüklenmek, tümgenerallik, türkleştirmek, tüttürebilmek, tüyü bozukluk, tüzel kişilik, uçuk kaçıklık, ufku genişlik, uğuru açıklık, ulaşılabilmek, umum müdürlük, umurgörmüşlük, umutlandırmak, unutulabilmek, unutuluvermek, uyarılabilmek, uydulaştırmak, uygulattırmak, uygulayıcılık, uyuşturuculuk, uyutulabilmek, uzaklaştırmak, uzun boyluluk, üç boyutluluk, ülküleştirmek, ümitlendirmek, üretilebilmek, üstüne üstlük, ütüleyebilmek, vardırabilmek, variyetsizlik, varsayabilmek, vatanseverlik, vaybabamcılık, vazgeçebilmek, vejetaryenlik, veresiyecilik, vestiyercilik, vesvesesizlik, vişneli ekmek, vitaminsizlik, voleybolculuk, vurdurabilmek, yabancılaşmak, yabanıllaşmak, yadsıyabilmek, yağdırabilmek, yağlayabilmek, yakamozlanmak, yakışıksızlık, yakıştırılmak, yaklaşabilmek, yaklaşıvermek, yaktırabilmek, yalancı tanık, yalvarabilmek, yanardönerlik, yanıltabilmek, yanıltmacılık, yansıtabilmek, yansıyabilmek, yapayalnızlık, yapılandırmak, yapılaştırmak, yapısallaşmak, yapıştırılmak, yaprak yaprak, yaptırabilmek, yaptırımcılık, yaramazlaşmak, yararlanılmak, yarayışsızlık, yarı karanlık, yarı otomatik, yarım yamalak, yasalaştırmak, yaslanabilmek, yaslayabilmek, yaşlanabilmek, yaşlanıvermek, yavaşlatılmak, yayalaştırmak, yazdırabilmek, yeğleyebilmek, yelpazelenmek, yeni yetmelik, yenileştirmek, yer özekçilik, yerleşebilmek, yeşertebilmek, yeteneksizlik, yetiştirilmek, yıktırabilmek, yıldırabilmek, yıldırmacılık, yıldızı düşük, yıpratabilmek, yırtık pırtık, yoğrulabilmek, yoklayabilmek, yoklayıvermek, yollayabilmek, yöneltebilmek, yöreselleşmek, yumuşak damak, yumuşaklaşmak, yumuşatıcılık, yurtlandırmak, yutkunabilmek, yutturabilmek, yüceltebilmek, yüklenebilmek, yükletebilmek, yükleyebilmek, yüksek yaylak, yükselebilmek, yükselivermek, yükseltgenmek, yükselttirmek, yüreği peklik, yüzdürebilmek, yüzleşebilmek, zerzevatçılık, zevklendirmek, zımparalanmak, zıplayabilmek, zırhlandırmak, zırhlı birlik, zikredebilmek, zorlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

abandırabilmek, abandırıvermek, abartılabilmek, abideleştirmek, abidik gubidik, aceleleştirmek, acılaştırılmak, acımasızlaşmak, acındırabilmek, acizleşebilmek, açık ağızlılık, açık kalplilik, açıklanabilmek, açıklatabilmek, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açıktan atamak, açısal uzaklık, addedilebilmek, adımlayabilmek, adli eczacılık, affedilebilmek, affolunabilmek, ağdalaşabilmek, ağdalaşıvermek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlatabilmek, ağırlayabilmek, ağzı gevşeklik, ağzı kalabalık, ahenkleştirmek, ahmaklaştırmak, akademisyenlik, akaryakıtçılık, akıl dışıcılık, akıllanabilmek, akıllanıvermek, akkorlaştırmak, akla yatkınlık, akortsuzlaşmak, aktarılabilmek, aktarılıvermek, aktifleştirmek, alabanda kürek, alaca karanlık, alacak verecek, alacalandırmak, alafrangacılık, alakalandırmak, alaminüt yemek, alaturka müzik, alaturkalaşmak, alçaklaştırmak, alçılayabilmek, alçılayıvermek, aldatılabilmek, aldırılabilmek, alevlenebilmek, alevlenivermek, algılanabilmek, algılatabilmek, algılayabilmek, algılayıvermek, alıklaşabilmek, alıklaşıvermek, alışılmamışlık, alıştırabilmek, almanlaştırmak, anahtar sözcük, anarşistleşmek, anayasallaşmak, angajmansızlık, anımsanabilmek, anımsatabilmek, anımsatıvermek, anımsayabilmek, anımsayıvermek, anıtlaşabilmek, anlamlandırmak, anlamsızlaşmak, anlaşılabilmek, anlatılabilmek, antidemokratik, antrenmanlılık, antrenörsüzlük, aptallaştırmak, ara konakçılık, araklayabilmek, araklayıvermek, araştırabilmek, araştırıvermek, araştırmacılık, arazbarbuselik, arılaştırılmak, arındırabilmek, arsızlaştırmak, art niyetlilik, art zamanlılık, artırılabilmek, arzulayabilmek, aşındırabilmek, aşırı duyarlık, aşırı etkinlik, aşırılaştırmak, at gözlüklülük, ateşlenebilmek, ateşleyebilmek, ateşleyivermek, ateşten gömlek, atıştırabilmek, atıştırıvermek, atlatılabilmek, avareleştirmek, avrupalılaşmak, avuçlayabilmek, avuçlayıvermek, ayaklanabilmek, ayaklanıvermek, ayarlanabilmek, ayarlatabilmek, ayarlayabilmek, ayarlayıvermek, ayartılabilmek, ayıklanabilmek, ayıklanıvermek, ayıklatabilmek, ayıklayabilmek, ayıklayıvermek, ayıplayabilmek, ayrıcalıklılık, az gelişmişlik, azaltılabilmek, azarlanabilmek, azarlayabilmek, azarlayıvermek, azgınlaştırmak, azımsanabilmek, azımsayabilmek, azledilebilmek, babalanabilmek, bağdaşıklaşmak, bağdaştırılmak, bağımsızlaşmak, bağlantısızlık, bağrı yanıklık, bahçıvansızlık, bakteriyolojik, baldırı çıplak, balıkesirlilik, balıklandırmak, baltalayıcılık, bantlayabilmek, barizleştirmek, basıklaştırmak, basitleştirmek, basketbolculuk, başantrenörlük, başarılabilmek, başdanışmanlık, başdenetmenlik, başgardiyanlık, başı kalabalık, başkahramanlık, başkalaştırmak, başkonsolosluk, başkumandanlık, başmuharrirlik, başmüfettişlik, başmühendislik, başmürettiplik, başöğretmenlik, başpehlivanlık, başpiskoposluk, başyardımcılık, başyönetmenlik, batırılabilmek, bayındırlaşmak, belgelendirmek, belirginleşmek, belirsizleşmek, bengileştirmek, benimsettirmek, benmerkezcilik, benzeyişsizlik, berelenebilmek, bereleyebilmek, beş parasızlık, beşeriyetçilik, beşik salıncak, bet suratlılık, betimlemecilik, betonlaştırmak, beyazlaştırmak, bırakılabilmek, bırakılıvermek, biçimlendirmek, biçimsizleşmek, bilgeleştirmek, bilgilendirmek, bilgisizleşmek, bilimleştirmek, bilimselleşmek, bilinemezcilik, bireyleştirmek, bireyselleşmek, birleştirilmek, bitirilebilmek, bitirilivermek, biyoçeşitlilik, biyoelektronik, bocalatabilmek, bocalayabilmek, bodurlaştırmak, boğuklaştırmak, bollaştırılmak, borçlanabilmek, boşatılabilmek, boyatılabilmek, boynu büküklük, boyunlandırmak, boyutlandırmak, bölgeselleşmek, bölümlendirmek, bölüşülebilmek, bronzlaştırmak, budaklandırmak, buğulanabilmek, buğulanıvermek, buharlaştırmak, buluşulabilmek, burnu büyüklük, buyurganlaşmak, bürokratlaşmak, bütünleştirmek, büyülenebilmek, büyüleyebilmek, büyütülebilmek, canı sıkkınlık, cankurtaranlık, canlandırılmak, cazipleştirmek, cehennemleşmek, cevaplandırmak, cıvıklaştırmak, ciddiyetsizlik, cilalayabilmek, ciltlenebilmek, ciltletebilmek, ciltleyebilmek, cin fikirlilik, cisimlendirmek, cisimleştirmek, coşkulandırmak, cüretlendirmek, çabalayabilmek, çabalayadurmak, çabuklaştırmak, çakır pençelik, çalıştırıcılık, çanakkalelilik, çantada keklik, çapalanabilmek, çapalayabilmek, çapraşıklaşmak, çarpıştırılmak, çarptırabilmek, çatallaştırmak, çatık kaşlılık, çatık yüzlülük, çekik gözlülük, çekingenleşmek, çekirdeklenmek, çelikleştirmek, çeşitlendirmek, çeşnilendirmek, çetinleştirmek, çetrefilleşmek, çevikleştirmek, çıkarılabilmek, çıkarılıvermek, çıldırtabilmek, çırılçıplaklık, çırpıştırılmak, çıtkırıldımlık, çiçeklendirmek, çift cinsellik, çiftleşebilmek, çifttekercilik, çiğ köftecilik, çikolatasızlık, çimlendirilmek, çiseleyivermek, çivilenebilmek, çivileyebilmek, çivileyivermek, çizgileştirmek, çocuk ruhluluk, çocuklaştırmak, çoğullaştırmak, çok anlamlılık, çok hücrelilik, çok ortaklılık, çok partililik, çok tanrıcılık, çok taraflılık, çopurlaştırmak, çoraklaştırmak, çölleştirilmek, çözümleyicilik, çözümsüzleşmek, çukurlaştırmak, çürütülebilmek, dağıtılabilmek, dağıtılıvermek, dalgalandırmak, dalkavuklaşmak, dallandırılmak, damaksıllaşmak, damıtılabilmek, dangalaklaşmak, danışılabilmek, dar gelirlilik, dar görüşlülük, darlaştırılmak, dayanılabilmek, dayanışabilmek, dayanışmacılık, dayatılabilmek, dayılanabilmek, debelenebilmek, defedilebilmek, değerbilmezlik, değerlendirmek, değersizleşmek, değinilebilmek, değişinimcilik, dejenereleşmek, demir yolculuk, demlendirilmek, demokratlaşmak, denetlettirmek, deneyüstücülük, dengeleyicilik, dengesizleşmek, denizaltıcılık, depolanabilmek, depolayabilmek, derinleştirmek, derli topluluk, derme çatmalık, dertlenebilmek, dertleşebilmek, desteleyicilik, detaylandırmak, devredilmezlik, deyimleştirmek, dış satımcılık, dış vurumculuk, dıştan evlilik, dik duruşluluk, dili yatkınlık, dillendirilmek, dinçleşebilmek, dinlendirilmek, direnilebilmek, disiplinsizlik, distribütörlük, dişilleştirmek, diyalektolojik, dizgeleştirmek, dogmalaştırmak, doğallaştırmak, doğrultabilmek, doğurganlaşmak, dokuz canlılık, dolandırıcılık, doldurtabilmek, dondurulmuşluk, donuklaştırmak, dramatikleşmek, duyarsızlaşmak, duygulandırmak, düşündürücülük, düşünülebilmek, düz baskıcılık, düzenlemecilik, düzenlettirmek, düzenleyicilik, ebedileştirmek, ehemmiyetlilik, eklemlendirmek, elektriklenmek, elektriksizlik, elektrodinamik, elektromekanik, eleştirimcilik, eleştirisellik, eleştirmecilik, eli belindelik, eline çabukluk, emperyalistlik, endokrinolojik, endüstrileşmek, enseleyebilmek, entelektüellik, epidemiyolojik, eriştirebilmek, erkekleştirmek, ertelenebilmek, erteletebilmek, erteleyebilmek, esirgeyebilmek, eski kafalılık, eskişehirlilik, esmerleştirmek, esnekleştirmek, eş merkezlilik, eşitleyebilmek, etkilenebilmek, etkileşebilmek, etkileşimlilik, etkileyebilmek, etkinleştirmek, evcilleştirmek, evrenselleşmek, ezberlettirmek, facialaştırmak, fakirleştirmek, farmakodinamik, faydalandırmak, fazlalaştırmak, fena kalplilik, ferahlandırmak, feyizlendirmek, fikirleştirmek, filizlendirmek, fiyatlandırmak, fonksiyonellik, formalitecilik, frenkleştirmek, frenleyebilmek, galvanizlenmek, galvanizletmek, gazaplandırmak, gazianteplilik, gecekonduculuk, geceleyebilmek, geçersizleşmek, geçici işçilik, geçimsizleşmek, geçirilebilmek, geçmişseverlik, gelişigüzellik, genel müdürlük, genelleştirmek, genişlettirmek, gerçek dışılık, geri kafalılık, geri kalmışlık, geri zekalılık, geriletebilmek, gerileyebilmek, getirilebilmek, geveleyivermek, giderilebilmek, gölgelendirmek, gönüllendirmek, görevlendirmek, görüşülebilmek, gösterişsizlik, gözetleyicilik, gözü doymazlık, gözü gönlü tok, gözü kapalılık, gururlandırmak, güçlendirilmek, güler yüzlülük, gümüşhanelilik, güneşlendirmek, güvenilebilmek, güzelleştirmek, haberleştirmek, hadımlaştırmak, hafifleştirmek, hafifmeşreplik, halef seleflik, halka dönüklük, hamburgercilik, hanım hanımcık, hanımefendilik, hapazlamacılık, hapşırtabilmek, harem selamlık, hastalandırmak, havalanabilmek, hayalperestlik, hayalperverlik, hayırperverlik, haysiyetsizlik, hayvanseverlik, hazırlattırmak, hazırlıksızlık, hesaplattırmak, heveslendirmek, heykeltıraşlık, hızlandırılmak, hidrobiyolojik, hipermetropluk, homoseksüellik, hudutlandırmak, hülyalaştırmak, hümanistleşmek, hürriyetsizlik, hüzünlendirmek, ıraksak mercek, ısındırabilmek, içe kapanıklık, içe yöneliklik, içselleştirmek, içtenliksizlik, idealleştirmek, ifadelendirmek, iki anlamlılık, ilerletebilmek, ilerleyebilmek, iletişimsizlik, ilgi çekicilik, ilgilenebilmek, iliştirebilmek, iliştirivermek, ilkelleştirmek, imkansızlaşmak, imzalatabilmek, imzalayabilmek, inandırabilmek, inandırıvermek, incelenebilmek, inceletebilmek, inceleyebilmek, insancıllaşmak, insaniçincilik, insaniyetlilik, irdeleyebilmek, islamlaştırmak, isteklendirmek, istenilebilmek, istikrarsızlık, iş birlikçilik, işitilmemişlik, işittirebilmek, işkillendirmek, işletilebilmek, iştahlandırmak, ivedileştirmek, iyi niyetlilik, iyi yüreklilik, iyilikbilirlik, iyilikseverlik, jimnastikçilik, kabadayılanmak, kabadayılaşmak, kabiliyetlilik, kabullendirmek, kabullenmişlik, kadastrolanmak, kadın kadıncık, kadınlaştırmak, kadirbilmezlik, kadrolandırmak, kadrolaştırmak, kafadan kontak, kahramanlaşmak, kahvehanecilik, kalbi kırıklık, kaldırımsızlık, kaldırtabilmek, kaldırtıvermek, kalenderleşmek, kalın bağırsak, kalın seslilik, kalınlaştırmak, kalıplaşmışlık, kalıplaştırmak, kalorifercilik, kanatlandırmak, kanıtlandırmak, kanunlaştırmak, kapasitesizlik, kapatılabilmek, kara paracılık, karaborsacılık, karakterolojik, karaktersizlik, karalayabilmek, karalayıvermek, karamsarlaşmak, kararlaştırmak, karasal oluşuk, karı ağızlılık, karışabilirlik, karıştırıcılık, karikatürcülük, karmaşıklaşmak, karşılaştırmak, karşılıksızlık, kastamonululuk, katı kalplilik, kavranılmazlık, kavrayışsızlık, kayda değerlik, kaygılandırmak, kayık salıncak, kayınvalidelik, kayıtsızlaşmak, kazanılmış hak, kederlendirmek, kelebek gözlük, kemikleştirmek, kepçe kulaklık, kesinleştirmek, keyiflendirmek, kılıksızlaşmak, kıpır kıpırlık, kırık döküklük, kırıkkalelilik, kırmızı bayrak, kırmızı gömlek, kırtasiyecilik, kırtıpilleşmek, kısa ömürlülük, kısırlaştırmak, kışkırtabilmek, kışkırtmacılık, kıvamlaştırmak, kıvılcımlanmak, kıvırcıklaşmak, kıymetli evrak, kibarlaştırmak, kiralayabilmek, kitaplaştırmak, kolaylaştırmak, kolektifleşmek, komikleştirmek, komplekssizlik, konferansçılık, konsomatrislik, konumlandırmak, konuşlandırmak, koordinatörlük, korunulabilmek, koşullandırmak, koşutlaştırmak, kovalayabilmek, kömürleştirmek, köpekoğluköpek, kör nişancılık, körükleyicilik, köşe dönücülük, kötü kalplilik, kötüleyebilmek, kötümserleşmek, kredilendirmek, kromatik iplik, kucaklaştırmak, kullanılmışlık, kullanımsızlık, kullanışsızlık, kulluk kölelik, kumandansızlık, kumarhanecilik, kurallaştırmak, kuramlaştırmak, kuru kalabalık, kurulayabilmek, kurumlaştırmak, kurumsallaşmak, kuruşlandırmak, kurutulabilmek, kuş beyinlilik, kuşkulandırmak, kutuplaştırmak, kütüphanecilik, legalleştirmek, levazımatçılık, maddeleştirmek, maddileştirmek, madenselleşmek, makineli tüfek, marjinalleşmek, masallaştırmak, matematikçilik, materyalistlik, mecalsizleşmek, medeniyetçilik, melezleştirmek, memleketsizlik, meraklandırmak, merdümgirizlik, merhametsizlik, meşakkatsizlik, meşin yuvarlak, meşrulaştırmak, metafizikçilik, mevzilendirmek, meymenetsizlik, meyvelendirmek, mıknatıslanmak, mikrobiyolojik, milletseverlik, milli güvenlik, millileştirmek, milliyetsizlik, minyatürleşmek, muhafazakarlık, muhallebicilik, mukavemetçilik, musikişinaslık, mutlulandırmak, muvazenesizlik, müddeiumumilik, müesseseleşmek, mükemmelleşmek, mürekkeplenmek, mürüvvetsizlik, müsamahakarlık, müsamahasızlık, müziklendirmek, müzikleştirmek, naftalinlenmek, nanoteknolojik, narenciyecilik, nasiplendirmek, nazariyatçılık, nazikleştirmek, neftileştirmek, nervürlü çelik, nispi çoğunluk, niteleyebilmek, noktalandırmak, odaklanabilmek, odaklayabilmek, okutturabilmek, okyanusyalılık, olağan dışılık, olgunlaştırmak, oluşturabilmek, oluşturuvermek, omuzlayabilmek, onaylatabilmek, onaylayabilmek, operatörleşmek, oranlayabilmek, ormanlaştırmak,