Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler sözlüğü içerisinde 1000’den fazla kelimenin zıt anlamlısını ve kelime anlamını, üstüne tıkladığınızda, bulabilirsiniz. Zıt anlamlı kelimeler listesi güncel TDK verilerine uygun olarak hazırlanmıştır.


A HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


abartmak küçültmek
abesanlamlı, mantıklı
abullabut zarif, nazik
abusgüleç
acargüçsüz, beceriksiz
acayip normal, doğal
acele yavaş, ağır
acemi usta
acı tatlı
acısevinç, neşe
acıklı neşeli
acımasız merhametli
acıtmakhoşnut etmek
tok
açıkkapalı
açık koyu
açıkça gizlice
açıkgöz saf, aptal
açılış kapanış
adi kaliteli
adiladaletsiz
afacanuslu
affetmek cezalandırmak
afiyet hastalık
agâh bilgisiz
ağaçlıkçorak
ağdalı yalın
ağır hafif
ağlamak gülmek
ahbap düşman
ahenk uyumsuzluk
aheste çabuk, hızlı
ahir evvel
ahlaksız iffetli
ahmak zeki, kurnaz
ak kara
akıbet evveliyat
akıl dışıakılcı
akıllı aptal
akıllı deli
aktif pasif
aksi uysal
akşam sabah
âlâ ↔ çok kötü
alacaklı borçlu
alakasız ilgili
alafranga alaturka
albeniiticilik
alçakyüksek
alçak gönüllükibirli
aldanmak aldatmak
alelade fevkalade
alenen gizlice
aleni gizli
aleyh leh
alıcı satıcı
alıcı verici
alık açıkgöz, kurnaz
alış veriş
alicenap gaddar
âlim bilgisiz, cahil
allak bullakdüzenli
almak vermek
alt üst
amade hazırlıksız
amatör profesyonel
amir memur, ast
anaerkilataerkil
analiz sentez
anlamdaş zıt anlamlı
anormal normal
antik yeni
antipati sempati
aptalzeki
ara bulucuara bozucu
ara sırasık sık
aralıklısık
ardıl öncül
arı kirli
arınmak kirlenmek
arızalısağlam
arif bilgisiz
arkaön
arkaüstü yüzüstü
arsız utangaç
art ön
artçıöncü
artı eksi
arz saklama
asayişdüzensizlik
asgariazami
asıl taklit, sahte
asılsız gerçek
asilsoysuz
asla daima
ast üst
yemek
aşağı yukarı
aşağılamak yüceltmek
aşağılık değerli
aşırı ölçülü
aşikâr gizli
aşina yabancı
aşk nefret
ataerkil anaerkil
ateistdindar
atılgan çekingen
ati mazi, geçmiş
atikhantal, uyuşuk
avantaj dezavantaj
ayak takımısoylular
ayık sarhoş
ayırmak birleştirmek
aydınlık karanlık
aymaz uyanık
aynı farklı
aynıayrı
ayrı aynı
ayrı yakın, birlikte
ayrılık birliktelik
az çok
azalmakçoğalmak
azamet küçüklük
azami asgari
azınlıkçoğunluk
azmak uslanmak
azman ufak tefek


B HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


babacan sevimsiz
babayiğit namert
bacaksız uzun boylu
bağımlı özgür
bağımsızlık tutsaklık
bağışlamakcezalandırmak
bağlamak çözmek
bağnaz çağdaş, aydın
bahadır korkak
bahtiyar mutsuz
bakımlıharap
baki fani, ölümlü
bakir ↔ bozulmuş, işlenmiş
balaban bücür
baliğ toy
baltalamak kolaylaştırmak
barbarmedeni
barış savaş
barışmak savaşmak
barışmak küsmek
barizgizli
basılı el yazmalı
basit zor
baş son
başarı başarısızlık
baş eğmek ↔ isyan etmek
başıboş kayıtlı, bağlı
başlamak bitirmek
başlangıç bitiş
baş örtülü ↔ başı açık
başsız liderli, amirli
batı doğu
batıl doğru, hakiki
batmak çıkmak
batmak kalkınmak
battal zarif, kibar
bayağı ↔ bayar
bayattaze
bayılmak ayılmak
baygın diri, canlı
baysal huzursuzluk
bazen her zaman
bebe yaşlı
bed güzel, iyi
bedava ücretli
bedbaht talihli, mutlu
bedbin iyimser
beddua dua
bedelli bedava
bedelsiz paralı
beka geçicilik, fanilik
bekâr evli
beleş paralı
belgin kapalı, namsız
belgisiz belli
belki kesinlikle
bembeyazsimsiyah
bencilfedakar
benzer ayrı, farklı
beraatsuçlanma
beraber ayrı
berbat iyi, temiz, güzel
bereketkıtlık, azlık
berk çürük, yumuşak
beşerî hayvanî, hayvansal
beteriyi, âlâ
beyan gizleme, saklı 
beyazsiyah, kara
bezgin istekli
bıkmak doyamamak
biçaremutlu, talihli
bihaberhaberli
bilahare önce
bildik yabancı
bileşik yalın, basit
bilgecahil
bilimsel bilim dışı
bilinenmeçhul
binici yaya, piyade
binişiniş
bir ayrı
biraz çok
birey topluluk
birikmekeksilmek
birinci sonuncu
bitap dinç, kuvvetli
bitaraf taraflı, yanlı
bitkin diri, canlı
bivefa vefalı
boldar
bolaz, kıt
bolluk kıtlık
bonkörcimri
borç alacak
boş dolu
boş anlamlı
boşanmak evlenmek
boşboğaz ağzı sıkı
boşlamak ilgilenmek
boylamenlem
boyunduruk serbestlik
bozgun zafer
bozmak yapmak
bozuksağlam
böke korkak
bölme çarpma
bölük bütün
bönuyanık
buçuktam
budala zeki
buhran ferahlık
bulanık duru, berrak
bulmak kaybetmek
bunakaklı başında
bunalım ferahlık, rahatlık
buyrukrica, istirham
bütüneksik, parçalı
büyük küçük


C HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


D HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


dağılmak toplanmak
dağınık toplu, düzenli
dahilhariç
dahili harici
daim fani, bazen
daima zaman zaman
daimi geçici
dalaşmak ↔ iyi geçinmek
dalgalı durgun, sakin
damgalı ↔ temize çıkmış
dar geniş
dargın barışık
darılmak barışmak
darmadağın derli toplu
davacı davalı
dayanıklı çürük
değerli kıymetsiz, adi
değersiz kıymetli, erdemli
değişikalışılmış
değişken durağan
dejenere soylu
dekolte kapalı
deli akıllı
deliksiz aralıklı
delirmek akıllanmak
deniz kara
densiz terbiyeli, saygılı
derin sığ
derlemek dağıtmak
dert derman
despotdemokrat
devrim evrim
dezavantaj avantaj
dış
dışarı içeri
dik eğik
dikey yatay
dikit sarkıt
dikkafalı geçimli
dikkatli dalgın
dilaver korkak
dilbaz suskun, sessiz
dilber çirkin
dinamik hareketsiz, sabit
dinç bitkin
dingin hareketli
dini bütündinsiz, ateist
dinsiz dindar, dini bütün
dip baş, en üst
direnmek ↔ boyun eğmek
diri ölü
diri solmuş
disiplin düzensizlik
dişierkek
dişli güçsüz
doğalyapay
doğmak ölmek
doğmak batmak
doğru yanlış
doğrueğri
doğrulamak yalanlamak
doğu batı, garp
doğum ölüm
doğurgan kısır
dolaylıdoğrudan, aracısız
doluboş
donuk parlak
doruk dip
dost düşman
doymak acıkmak
dönekkararlı, güvenilir
dönüşgidiş
dövmek sevmek
dövüş barış
dua beddua
dulevli
dur git
durağan dinamik
durgun hareketli, dalgalı
duru bulanık
duygulu hissiz, gamsız
duygusuziçli, hassas
düğüm çözüm
dünyaahiret
dünyevi uhrevi
dürüst hileci
düş gerçek
düşman dost
düşmek kalkmak
düzeğri
düzenbaz doğru, dürüst
düzmece gerçek


E HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


ebedi fani, geçici
ecnebi yerli
edep terbiyesizlik
edepsiz terbiyeli, zarif
edilgen etken
edinmek kaybetmek
efendi kaba, şımarık
efendiköle
efkarlısevinçli
egemen köle
eğikdik
eğilmek doğrulmak
eğlenmek sıkılmak
eğreti esas, sağlam
eğridoğru
ehemmiyetli önemsiz
ehemmiyetsiz önemli
ehil cahil, acemi
ehilyabancı
ehliyet yetersizlik
ekimbiçim
ekseriyet azınlık
eksi artı
eksiktam
eksilmekçoğalmak
el (yabancı) ↔ tanıdık
elemsevinç
eli açıkcimri, pinti
eli sıkıcömert, eli açık
elim sevindirici
eloğlutanıdık, dost
elveda merhaba
elverişli uygunsuz
elverişiz uygun, müsait
elzem gereksiz
emingüvenilmez
emretmek ↔ emir almak
enboy
enayi açıkgöz
ender bol, sık, çokça
enfeskötü, çirkin
engebe düzlük
engeldestek
enlemboylam
enteresan sıradan
epeyaz
ergeç
erbap acemi, toy
eril dişil
erimek donmak
eritmek dondurmak
erkekkadın, dişi
erkek adam namert
erkengeç
ertesigeçen, geçmiş
esaret özgürlük
esas yedek
esas yalan, yanlış
esenhasta, güçsüz
esir özgür
eski yeni
esnek katı
esrarengizaçık seçik
essah yalan, yanlış
zıt, karşıt
etken edilgen
etki tepki
etkin pasif
evcilyabani
evet hayır
evlenmek boşanmak
evli bekar
evrimdevrim
evvel ahir, sonra
ezel ↔ ebed
ezeli ebedi
eziyet sefa


F HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


G HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


gaddar merhametli
gafil uyanık
gaflet uyanıklık
gaip ortada, meydanda
galeyan durgunluk, dinginlik
galibiyet mağlubiyet
galip mağlup
gam sevinç, neşe
gamlanmak sevinmek
gammaz ara bulucu
gani fakir
gani ganiaz
garaz dostluk
garp doğu, şark
gavur dindar
gavur merhametli
gayet az
gayri önce
gebermek yaşamak
gece gündüz
gecikmek erken gelmek
geç erken
geçici kalıcı
geçimsiz uysal
geçinmek kalmak
geçinmek kavga etmek
geçmiş gelecek
gelecek geçmiş, mazi
gelir gider
gelişigüzel özenli
gelişmek gerilemek
genç yaşlı
gençlik ihtiyarlık
genel özel
geniş dar
genişlemekdaralmak
genleşmebüzüşme
gerçek sahte, yalan
gerçekhayal
gerdirmek gevşetmek
gerekli lüzumsuz
gereksiz lüzumlu, yararlı
geri ileri
gerigelişmiş, medeni
gerici aydın
geveze suskun, ketum
gevşek sıkı, gergin
gezmek durmak
gıpta etmek ↔ iğrenmek
gıyaben yüz yüze, şahsen
gider gelir
gidiş geliş, dönüş
girinti çıkıntı
girişçıkış
girişkenpısırık, çekingen
girmek çıkmak
gitmek gelmek, dönmek
giyinmek soyunmak
gizlemek açıklamak
gizlemek göstermek
gizligörünür, belli
gizlicealenen, açıkça
göçebeyerleşik
göçmek yerleşmek
göğüs sırt
gök yer
gömmek çıkarmak
görgülükaba
görgüsüz nazik, kibar
görkemsadelik, basitlik
görkemli sade, gösterişsiz
görmüş geçirmişdeneyimsiz
görünmek kaybolmak
göstermekgizlemek
gösterişli sade
götürmek getirmek
gözü pekkorkak, çekingen
gözü tokaç gözlü
grev iş başı
gurbet sıla, yurt
güç kolay
güçlü kuvvetsiz, zayıf
güdümlü bağımsız
gül ↔ ağla
güleç somurtkan
gülmek ağlamak
günah sevap
gündüz gece
güneykuzey
gür seyrek
gürbüz sıska, cılız
gürültü sessizlik
güzel çirkin
güzide sıradan, rastgele


H HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


haberdar habersiz
haberleşmek ilgiyi kesmek
haberli bihaber
hadsiz ↔ sınırlı
hafi açık, belli
hafif ağır
hafiflik ağırlık
hafifmeşrep ağırbaşlı
hakaret iltifat
hakikat yalan
hakikat hayal
hakiki yalan
hakkaniyetadaletsizlik
hakkıyla gelişigüzel
hakir değerli, üstün
halef selef, öncül
halis katışık, kirli
halsiz dinç
haluk terbiyesiz
ham olgun, yetişmiş
ham idmanlı
hamarat tembel
hanım bey, erkek
haram helal
harcamak biriktirmek
hareketli durgun
haricidahili
hariç dahil
harp sulh, barış
haskatışık
hasım dost
hassas vurdumduymaz
hasta sağlıklı, dinç
hastalık sağlık
haşarıuslu
haşin yumuşak, uysal
haşlamakokşamak, sevmek
hatırlamak unutmak
havadar havasız, izbe
haya utanmazlık
hayal gerçek
hayasız terbiyeli
hayat ölüm
hayati önemsiz
hayır şer, kötülük
hayır evet
hayırlı yararsız
hayırsızyararlı
haylaz uslu
haylaz çalışkan
hayli az
haysiyetlionursuz
haysiyetsizonurlu
hazacı
hazır ısmarlama
hazırlıksız amade
helalharam
hep hiç
herkes hiç kimse
hesaplıpahalı
hezimet zafer, galibiyet
hıncahınç bomboş
hırçın uysal
hırgür geçim
hızlı yavaş
hiciv övgü
hicvetmek övmek
hicviye methiye
hisli duygusuz
hissiz duygulu, içli
hoppaağır başlı
hor değerli
hoşnahoş, sevimsiz
hoşlanmak ↔ beğenmemek
hususi genel, umumi
hücum geri çekilme
hükümsüz geçerli
hüresir
hürriyettutsaklık
hüzünsevinç
hüzünlü sevinçli, şen


I HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


K HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


L HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


M HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


N HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


O HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


ödülceza
ölüdiri, canlı
ölümyaşam
önarka
öncüartçı
örtmekaçmak
övgüyergi
övmekyermek
övünçutanç
özüvey
özel ↔ resmî
özenmek ↔ baştan savmak
özgürtutsak
öznelnesnel


P HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


R HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


rahathuzursuz, sıkıntılı
rahatsızsağlıklı
rakiksert
randımanlıverimsiz
rasyonelirrasyonel
razıisteksiz
razı olmak ↔ karşı gelmek, reddetmek
reddetmek ↔ razı olmak, kabul etmek
refahsıkıntı
renklisoluk
renksizparlak
resmi ↔ 1. hususi, 2. samimi
retkabul
riayet etmek ↔ uymamak
ricaemir
ricatsaldırma, ilerleme
riyakar ↔ dürüst
romantikgerçekçi, realist
ruhdirilik, can
ruhsuz ↔ 1. canlı, 2. güçlü, 3. etkili
rutubetlikuru
rüyagerçek


S HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


T HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


U HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Ü HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


V HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


yabancı tanıdık, yerli
yabani evcil, medeni
yad tanıdık
yadsımak kabul etmek
yahşiçirkin, kötü
yakalamak kaçırmak
yakın uzak, ırak
yakışıklı çirkin, biçimsiz
yaklaşık tam 
yalan gerçek, hakikat
yalandan sahiden, gerçekten
yalın süslü, gösterişli
yalıtkan iletken
yandaş karşıt
yanılmak bilmek
yanıt soru
yanlı tarafsız, bitaraf
yanlış doğru
yanmak sönmek
yansız yandaş, taraflı
yapay doğal
yapıcı yıkıcı, kırıcı
yapım yıkım
yaramaz uslu
yarar zarar
yâren yabancı, el
yas neşe, sevinç
yaslışen
yaş kuru
yaşlıgenç
yatılıgündüzlü
yavaş hızlı
yaya atlı, süvari
yayılmak toplanmak
yaz kış
yazılı sözlü
yazmak silmek
yedekasil
yegâne fazla, çok
yeğ kötü, fena
yekta çok
yenieski
yenik galip
yenilgigalibiyet
yerli yabancı
yermek beğenmek, övmek
yeterlikifayetsiz
yetişkin küçük, ufak, ham
yetkin eksik, kusurlu
yıkıcı yapıcı
yıkık sağlam
yıkım yapım, onarım, imar
yılışık ciddi, ağırbaşlı
yırtıcı evcil
yiğit korkak, cesaretsiz
yiğitlik korkaklık
yoğun seyrek
yokvar, mevcut
yoklukvarlık, bolluk
yoksul varsıl
yokuş iniş
yüksek alçak
yolsuz uygun, yasal
yorgun dinç, zinde
yukarıaşağı
yumuşakkatı, sert
yurtsevervatan haini
yücealçak
yüksek alçak
yürekli korkak, ödlek
yüreksiz cesur
yüz akıyüz karası
yüzsüz mahcup, çekingen
yüzükoyun sırtüstü


Z HARFİ İLE BAŞLAYAN ZIT ANLAMLI KELİMELER


Copyright 2019 © Kelime-Bul. Tüm hakları saklıdır - Kelime-Bul.com

Kullanım Şartları / Gizlilik Politikası