Peyami Safa

4 Eyl 2019 yazarlar

Peyami Safa Özgeçmişi

Peyami Safa, 2 Nisan 1899 tarihinde İstanbul’ da dünyaya geldi. Server Bedi takma ismini de kullanan yazar romanlarının yanı sıra, düşünsel yapıtları, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliğiyle de tanınmaktadır. 

İlk romanlarında sola yakın görüşler taşıyan Peyami Safa, bir hastanın psikolojisini anlattığı otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ nu Nazım Hikmet’ e ithaf etmişti. Bu roman hariç, 1922 ve 1939 yılları arasında yazdığı Mahşer, Şimşek, Fatih-Harbiye ve Biz İnsanlar adlı romanlarında Doğu-Batı sorunsalını karakterlerde somutlaştırarak işledi. Safa, bu romanlarında, ruh hallerini çözümlemede, kurguda, dilinin kıvraklığında, anlatım tekniklerindeki denemelerde başarılı bulunurken romanlarında düşünceyi öne çıkarması dolayısıyla eleştiriler aldı. II. Dünya Savaşı sırasında Nasyonal Sosyalistlere yakınlaşmasıyla dikkat çeken Safa’ nın gerçekçi roman çizgisi Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu ile mistisizme yöneldi. İlk uzun hikayesi Gençliğimiz, 1922 yılında neşreden Peyami Safa, para kazanmak amacıyla yazdığı kitaplarında, ilk defa ağabeyi İlhami Safa' nın takma ad olarak kullandığı, annesi Server Bedia Hanım' ın adından uyarladığı Server Bedi müstear adını kullanmış, bu takma adla yüzlerce eser vermiştir. Bunlar arasında en sevilenler Cingöz Recai macera romanları ile Cumbadan Rumbaya adlı romanı olmuştur. Peyami Safa, Türk kültür yaşamında yayımlandığı yıllarda hayli etkili olmuş Hafta, Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi dergilerini çıkarmıştır.

Asıl ününü romancı olarak yapan Peyami Safa, bazı uzun öyküleri ile de dikkati çekmiş, yazar Batılı kaynakların bir zalim olarak tanıttıkları hun hükümdarı Attila' yı aklamak amacıyla aynı adda bir de tarihsel roman yazmıştır. Tüm bu üretkenliğine rağmen yeterince tanınmamış ve tanıtılmamıştır. Peyami Safa, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul’ da hayata gözlerini yumdu. Fakat arkasında bıraktığı eserlerle günümüzde de yaşamaya devam etmektedir.

20.Asır, Avrupa ve biz Attila Bir Akşamdı Bir Tereddüdün Romanı
Biz İnsanlar Canan

Cingöz Recai

Kibar Serseri

Cingöz Recai

Cingöz'ün Esrarı

Kral Faruk'un

Elmasları Peşinde

Cingöz Recai'nin

Harikalı Sergüzeştleri

Cingöz Recai

Sağdan Üçüncü Söğüt

Sherlock Holmes'e

Karşı Cingöz Recai

Cumba'dan Rumba'ya

Çekirge Zehra'nın

Harikaları

Din, İnkılap, İrtica Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Elmaslar İçinde

Cingöz Recai

Fatih Harbiye İstanbul Hikayeleri Kadın, Aşk, Aile

Kaybolan Adam

Cingöz Recai

Mahşer

Matmazel Noraliya'nın

Koltuğu

Mişon'un Definesi

Cingöz Recai

Polis Hafiyesi

Kartal ihsan'ın Maceraları

Sanat, Edebiyat, Tenkit Sözde Kızlar

Sultan Abdülhamid

İftiralara Cevaplar

Şimşek

Tilki Leman'ın

Harikulade Maceraları

Türk İnkılabına Bakışlar  


BLOG Listesine Geri Dön

Paylaş


Copyright 2019 © Kelime-Bul. Tüm hakları saklıdır - Kelime-Bul.com

Kullanım Şartları / Gizlilik Politikası