Düşmek kelimesinin anlamı nedir? Düşmek kelimesi ne anlama gelir? Düşmek ne demek?

Düşmek kelimesi hakkında bilgi, cümle içindeki kullanımı, çevirisi

 1. [-e] Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
  • "Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ulan bu kıyafet ne? diye haykırdı. -Ey, dünya bu ... düşmez kalkmaz bir Allah." (Ömer Seyfettin)
  • "Beni tanımadan önce de beni tanıdıktan sonra da başka erkeklerle düşüp kalktı." (Necati Cumalı)
 2. [-den] Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
  • "Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Onu bu hâle sokan düşüp kalktığı arkadaşlarıdır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Yere devrilmek, yere serilmek
  • "Çocuk koşarken yere düştü."
 4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
  • Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak
   • Yağmak
    • "Dağlara kar düştü."
   • Vurmak, değmek, rastlamak
    • "İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu." (Ömer Seyfettin)
   • [nsz] Vakti gelmeden ölü doğmak
    • [-den] Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak
     • "Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş."
    • [nsz] Eksilmek
     • "Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü." (Necati Cumalı)
    • Bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek
     • "Bir lokma ekmek uğruna çoluk çocuğu ile gurbet ellere düşmüştü." (Haldun Taner)
    • Aşırı ilgi veya sevgi göstermek
     • "Sen bu işin üstüne çok düştün."
    • Uğramak, kapılmak
     • "Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler." (Aka Gündüz)
    • Yakışmak, uygun gelmek
     • "Bu resim buraya iyi düştü."
    • Yakışık almak
     • "Övünmesi de komşulara, arkadaşlara düşer." (Haldun Taner)
    • Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
     • "Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar." (Haldun Taner)
    • Bulunmak
     • "Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi." (Necati Cumalı)
    • Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak
     • "O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
    • Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
     • "Mirastan ona bu ev düştü."
    • Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak
     • "Bu yaşta mahkemelere düşmek..." (Sait Faik Abasıyanık)
    • [nsz] İşbaşından uzaklaşmak
     • "Kabine düştü."
    • [nsz] Hızı, gücü, değeri azalmak
     • "Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü."
    • [nsz] Isı, basınç ve ateş, eksilmek, azalmak
     • "İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi." (Reşat Nuri Güntekin)
    • [nsz] Düşkünleşmek
     • "Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş." (Reşat Nuri Güntekin)
    • Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek
     • "Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm." (Haldun Taner)
    • Belirli zamana rastlamak
     • "Babasının Sütlüce'de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer." (Memduh Şevket Esendal)
    • [nsz] Fırsat çıkmak
     • "Bir kelepir düştü."
    • [nsz] Olmak, olumsuz bir duruma girmek
     • "Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek."
    • [nsz] Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak
     • "Medine'nin düştüğünü söylemek istedim." (Falih Rıfkı Atay)
    • Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil
     • "Önüne, peşine, arkasına düşmek."
    • [nsz] Bayağılaşmak
     • Alışmak, müptela olmak

      düşmek kelimesini şu dile çevir:


      DÜŞMEK kelimesi baş harfi D, son harfi K olan bir kelimedir. Başında D sonunda K olan bu kelimenin:
     • birinci harfi: D
     • ikinci harfi: Ü
     • üçüncü harfi: Ş
     • dördüncü harfi: M
     • beşinci harfi: E
     • altıncı harfi: K
     • Başı D sonu K olan 6 harfli kelime.


      14.10.2019 tarihinin kodu EKİM

      Detaylı bilgilere Yarışma Koşulları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.      YENİ Blog i̇çeri̇kleri̇

      Copyright 2019 © Kelime-Bul. Tüm hakları saklıdır - Kelime-Bul.com

      Kullanım Şartları / Gizlilik Politikası